Jules Verne

Podpořte LD sdílením:

Share

[8.2.1828-24.3.1905]

Životopis

Jules Verne, francouzský spisovatel a dramatik, jeden z nejpřekládanějších francouzsky píšících autorů vůbec, přichází na svět 8. února roku 1828 v Nantes jako syn advokáta. V mládí Verne studuje práva v Nantes a poté v Paříži, po studiích pak pracuje na burze.

Literární ambice má Jules Verne již od mládí, do světa literatury ho jako tajemníka pařížského Théatre lyrique uvádí sám A. Dumas st. Na počátku své umělecké kariéry se Jules Verne pokouší o tvorbu dramatickou, nemá ale se svými dramaty úspěch – na dráhu romanopisce ho pak přivede velký ohlas jeho cestopisných románů (např. Pět neděl v balóně {Cinq semaines en ballon} 1863), vydávaných v ediční řadě „Podivuhodné cesty“ u nakladatele Hetzela.

Záhy se pak Jules Verne stává světoznámým spisovatelem pro mládež (i když sám si přeje napsat „román o vědě“ pro dospělé), svými, poutavým stylem psanými dobrodružnými romány, v nichž jsou zobrazeny nejrůznější, ve Vernově době (zatím) neexistující, technické vynálezy, se stává zakladatelem nového literárního žánru, tzv. sci-fi, tj. vědecko-fantastické literatury, zároveň jimi neskrývaně sleduje výchovné cíle. Jules Verne věří, že rozvoj moderní techniky povede zároveň k rozvoji lidské společnosti, že přispěje k sociálnímu a morálnímu pokroku lidstva.

V tomto smyslu vznikají jedny z nejznámějších Verneových děl (verneovek) – Cesta do středu země (Voyage au centre de la Terre, 1864), Cesta ze Země na Měsíc (De la Terre á la Luna, 1865), Dvacet tisíc mil pod mořem (Vingt mille lieues sous les mers, 1877), Tajemný zámek v Karpatech (Le Chateau de Carpathes, 1882), Vynález zkázy (Face au drapeau, 1896)…

Vernea přitahuje i svět mladých lidí, v nichž vidí nositele pokroku a změny – tento svět se pak odráží v jeho dobrodružných cestopisech Děti kapitána Granta (Les Enfants du capitaine Grant, 1868), Patnáctiletý kapitán (Un Capitaine de quinze ans, 1878) či Dva roky prázdnin (Deux ans de vacanses, 1888).

Po porážce Francie Pruskem v prusko-francouzské válce v roce 1870 pak Jules Verne zachycuje ve svém románu Ocelové město (Les Cinq Cents Millions de la bégum, 1879) změnu francouzského vlasteneckého cítění, obrátivšího se proti Němcům.

Jules Verne je autorem mnoha dalších románů, ať již cestopisných či těch, které spadají do kategorie románů vědecko-fantastických, jeho tvorba patří mezi základní kameny světové literatury pro mládež, jen málokdo se v dětství s jeho tvorbou nesetkal, jeho knihy, především pro chlapce, znamenají podobný zážitek jako knihy dalšího velikána dětské dobrodružné literatury, německého spisovatele K. Maye.

Jules Verne umírá 24. března roku 1905 v Amiens, kde od roku 1879 žije a tvoří.

Dílo

Romány napsané synem Michelem Vernem pod otcovým jménem

  • Maják na konci světa (Le Phare Du Bout Du Monde, 1905; The Lighthouse At The End Of The World)
  • Zlatá sopka, 1908 (Le Volcan D’Or, 1906; The Golden Volcano)
  • Trampoty páně Thompsonovy, 1908 (L’Agence Thompson And Co.; The Thompson Travel Agency)
  • Honba za meteorem (La Chasse Au Météore, 1908; The Chase Of The Golden Meteor)
  • Lodivod dunajský (Le beau Danube jaune / Le pilote de Danube, 1908; The Danube Pilot)
  • Trosečníci lodi Jonathan (Les Naufragés Du Jonathan, 1909; The Survivors Of The ‚Jonathan‘)
  • Tajemství Viléma Storitze (Le Secret De Wilhelm Storitz, 1910; The Secret Of Wilhelm Storitz)
  • Podivuhodná dobrodružství výpravy Barsacovy, 1925 / Podivuhodná dobrodružství Barsacova / Studijní cesta, 2006 (L’Étonnante Aventure De La Mission Barsac, 1919; The Barsac Mission) (napsáno na základě nedokončené knihy Studijní cesta (Voyage d’études) Julese Vernea)

Citáty

Bez mnohého se člověk obejde, ale ne bez člověka.  

Všechno, co si někdo dokáže představit, může někdo uskutečnit.  

Tisíc cest vede k jednomu cíli.  

Nejtěžší zkouškou lidské statečnosti je, když člověk zůstane sám.  

Země nepotřebuje nové kontinenty, ale nové lidi.  

Jules Verne

e-knihy

Zobrazuji všech 48 výsledků

  • 30. 4. 2023