válečné

Zatímco jsem se zaobíral logickým vysvětlením záhady, která mě dovedla na opuštěné letiště, dorazili jsme k důstojnické kantýně. Můj hostitel zastavil přede dveřmi a oba jsme vystoupili z vozu. Pronikavé světlo nad vstupní halou oslňovalo a vykusovalo z mlhy desku se znakem Královských vzdušných sil umístěnou přímo nad vchodem. Stálo na ní RAF STANICE MINTON. Na druhé, menší desce byl zase nápis.… / …

Více
 • 22. 3. 2024

  / Tři muži SAS pochodovali usilovně po celý zbytek noci. / Udržovali svůj krok cestou nahoru i dolů a to znamenalo, že Don Walker, který neměl žádný tlumok a byl v dobré fyzické formě, byl úplně vyčerpaný a lapal po vzduchu. / Někdy již padal na kolena, a byl si vědom, že pak by již nevstal, jenže i smrt by byla pro něj příjemnější než nekonečná bolest v každém svalu. / Jakmile k tomu docházelo, okamžitě…

Více
 • 22. 3. 2024

Román z období 40. let 20. století, děj se / odehrává ve Spojených státech na Harvardské univerzitě a na válečných / frontách druhé světové války.Poslední kabriolet je kronikou jedné / generace mladých lidí. V knize jsou popsány životní osudy nerozlučných / přátel a spolužáků z Americké Harvardovy univerzity očima jedoho z nich. / Hlavní postavou je George Virdon, s přezdívkou Rada, vypravěč celého / příběhu, chudý chlapec, který jedině díky stipendiu může studova…

Více
 • 13. 5. 2023

Ernest Goodbody zde vypráví jako válečný hrdina svůj příběh, jak prožil válku. / Z nezkušeného nováčka se díky nesmyslnosti a nelogičnosti stal důstojníkem. Pod svým vedením vede dvanáctou četu do bojů 2. světové války. Projdou Afrikou, Itálií, Řeckem, Francií a nakonec i Německem. On není žádný hrdina, ale popleta a zmatkář. Vše myslí naprosto vážně, ale nakonec to skončí úplně jinak. Buď něco provede, splní jinak nebo se ztratí. Za to všechno není…

Více
 • 13. 5. 2023

Lidé z města i venkova, dělníci, horníci, úředník, učitel, žijí po šest let okupace nenápadně, jsou vojáky bez stejnokroje, nemají zbraně, ale mají odhodlaní bojovat za svobodu porobené vlasti, zúčtovat si s fašisty. / Takový je Sláva Mach v povídce Třetí fronta. První frontu poznal v šestatřicátém ve Španělsku, ta druhá padla bez výstřelu v devětatřicátém na prahu okupace, na třetí frontě stojí Mach v první řadě vzbouřeného davu proti ozbrojené jed…

Více
 • 13. 5. 2023

Válečný román řadíme do válečné literatury po I.sv. válce. Hemingway zde popisuje své hrůzné zážitky z fronty a výrazně se staví proti hrozbě dalších válečných konfliktů. Děj příběhu se odehrává na italské frontě v období I.světové války. Hlavní postavou je americký poručík Henry Frederick, jež slouží v armádním ambulantním sboru. Henry je silným ale zároveň citlivým mužem, který, jako řidič sanitek, silně vnímá hrůzy války. Po dovolené se vrac…

Více
 • 13. 5. 2023

Hlavní postavy: / Robert Jordan / Marie / Pilar / Pablo / Sordo /   / Román je z prostředí občanské války ve Španělsku. Americký dobrovolník Robert Jordan přijíždí ho Španělských hor mezi partyzány, aby vyhodil do vzduchu jeden most. Ač je kniha velmi dlouhá (400 stran) popisuje dění tří dnů – dobu, mezi příchodem do hor a splněním úkolu, po kterou žil Robert Jordan u partizánské skupiny vedené jakýmsi Pablem. V té době však vedení pomalu přebírala jeho žena, pr…

Více
 • 13. 5. 2023

Cyklus osmi povídek, kde námětem jsou osudy lidí ze zapadlé beskydské vesnice Želary v době první republiky. / Zrcadlo ve větru / Do vesničky Želary přichází Vojta Zálešák, který svým návratem vzbuzuje obavy a vzrušení. Největší strach má místní myslivec Machala, jenž jej dostal do vězení a očekává mstu. Dále se seznamujeme s místní kořenářkou Luckou Vojíčkovou, která bdí nad všemi strastmi a nemocemi obyvatel Želar. Během bouřky, jež se rozpoutá, vbíh…

Více
 • 13. 5. 2023

Ve „Dnu po revoluci“ (1. samost. vyd. r. 1925) vypráví Majerová o své cestě do Sovětského svazu, kterou podnikla jako delegátka na 3. sjezd komunistických žen v Moskvě r. 1924. Po zážitcích v kapitalistickém Polsku tím kontrastněji vystupuje sovětská skutečnost. Nadšená pozorovatelka referuje o sjezdu Kominterny, o dětech, obdivuje se bojovnosti literatury a divadla. Prochází továrnami a moskevskou ulicí a hovoří se sovětskými lidmi. Výsledným do…

Více
 • 13. 5. 2023

Kniha je psána na základě zkušeností a zážitků autora. Jako mladý chlapec byl odsunut do terezínského ghetta a prošel peklem koncentračních táborů Osvětimi a Buchenwaldu. V dubnu 1945 se mu podařilo uprchnout z transportu smrti do Dachau. Také jeho hlavní hrdina, dvacetiletý voják David Wiesenthal, se ocitá v této době a v tomto prostředí. / David se během zimního vojenského cvičení zřítí do propasti a smrtelně se zraní. Na samém konci života vede v…

Více
 • 13. 5. 2023

Anton Myrer je českému čtenáři znám především jako autor Posledního / kabrioletu, který kdysi vyšel v Odeonu. Knižní klub nedávno vydal román / Poslední Yankee z Bostonu, teď na něj navázal Divokým pobřežím, / rozsáhlou psychologickou črtou na pozadí dramatu druhé světové války, kterou / americký prozaik vydal počátkem šedesátých let. / Paradox upovídanostiHned zkraje je třeba říci, že Divoké / pobřeží mistrovské dílo není. Knihu tvoří sekvence tří poměrně osudov…

Více
 • 13. 5. 2023

V této knize Orwell píše o svých zážitcích ze španělské / občanské války, kde bojoval jako dobrovolník na straně Republiky. Po / příjezdu do Barcelony podlehne revoluční atmosféře a vstoupí do milice / POUM (Partido Obrero de Unificacion Marxist – Sjednocená marxistická / dělnická strana), anti-stalinistické socialistické strany, záhy se dostává / na frontu, kde zjišťuje, že Španělé jsou velmi špatní bojovníci, / nepřátelské postavení je 700 metrů daleko, zbraně j…

Více
 • 13. 5. 2023

Autor v tomto díle popisuje Ich – formou zážitky mladého (18.ti letého) Pavla Bräumera, který bojoval se svými přáteli Františkem Kemmerichem, Haie Westhusem, Tjadenem, Detringem, Albertem Kroppem, Stanislavem Katczinskym, a dalšími bývalými spolužáky na západní frontě v 1.světové válce. Autor dopodrobna popisuje hrůzy války, popisuje, jak ranění umírali, jak při útoku lidé padali, a oni přes ně museli běhat, a podobně. Autor v díle popisuje, jak…

Více
 • 13. 5. 2023

… Vzhledem k existující situaci v Itálii … jste zmocněn podávat čas od času návrhy na ulehčení podmínek příměří, aby se Italům v mezích jejich schopností umožnilo vést válku proti Německu … Budete všemi uskutečnitelnými způsoby podporovat energické využití italských ozbrojených sil pod vaším vedením proti Německu. / Pokyn prezidenta Roosevelta a ministerského předsedy Churchilla vrchnímu veliteli ve Středomoří /   / V Itálii zřídkakdy přestával…

Více
 • 13. 5. 2023

V oddílu začíná ruch. Zde uvnitř jsou kouty, hrany, pach, teplo, prostor a hranice — zde jsou snědé, ošlehané tváře, v nich lesklé skvrny očí, páchne to tu po zemi, potu, krvi a uniformách — venku však se kolem štve svět, neurčitě v dusání vlaku, a zůstává za námi, pořád dál, svět zákopu a kráterů, tmy a hrůzy, už je to jen vír za okny, jenž nás už nemůže zachvátit. / Kdosi začíná zpívat. Další se přidávají. Už zpívají všichni, celý oddíl, sousední …

Více
 • 13. 5. 2023