filozofické

Klasický renesanční spis, který je považován za jedno z prvních a zároveň jedno z nejvýznamnějších politologických pojednání o moderním způsobu vládnutí. Čtivé dílo vzniklo v období restaurace vlády Medicejských na florentském dvoře roku 1513. Autorem, bývalým sekretářem ministerstva zahraničních věcí, je adresováno však již zesnulému Lorenzu Medicejskému. Hlavní osou dvaceti šesti kapitol jsou… / …

Více
 • 17. 2. 2024

Vůbec nezáleží na tom, odkud pocházíme: Malý princ pocházel z tak malinké planetky, že si to možná ani neumíme představit. Ale věděl, že je třeba chránit květinu, kterou vypěstoval, a že mu to přineslo radost. / letec – letadlo se mu porouchalo v poušti, má vodu na týden, autor se s ním ztotožnil / malý princ – záhadná existence pocházející z planetky B612, odkud odešel kvůli marnivé růži / Na začátku tu máme…

Více
 • 17. 2. 2024

Volné pásmo úvah, podobenství, fiktivních rozhovorů a příběhů z nedokončeného díla francouzského autora je souhrnem meditací o lidském údělu. Formou podobenství a stylem staré arabské litanie vyčerpává autor nejpodstatnější obecně lidské náměty – smysl života, podstata člověka, účel věcí, smysl oběti, láska, svoboda, naděje a štěstí – které podávají důkaz o hloubce jeho nejniternějších úvah. / Po…

Více
 • 17. 2. 2024

Sabina se dala přemluvit, aby navštívila společnost krajanů. Zase diskutovali o tom, zda se proti Rusům mělo či nemělo bojovat se zbraní v ruce. Samozřejmě, že zde, v bezpečí emigrace, všichni prohlašovali, že se bojovat mělo. Sabina řekla: “Tak se tam vraťte a bojujte.” / To neměla říct. Muž s prošedivělými naondulovanými vlasy na ni napřáhl dlouhý ukazovák: “Takhle nemluvte. Všichni máte odpovědnost za to, co se tam stalo. I vy. C… / Protože …

Více
 • 8. 2. 2024

V klínu těch nejhustších temnot se vytvořila společnost nových bytostí, které se navzájem znají, aniž se kdy viděly, které si rozumějí, aniž si kdy co vysvětlily, které si slouží, aniž by byly přáteli… Tato společnost převzala od jezuitů zásadu slepé poslušnosti od zednářů důkazy a vnější ceremonie, od templářů představy o podzemí a neuvěřitelnou odvahu… Učinil snad hrabě Saint-Germain něco jiné… /   / (Marquis de Luchet, Essai sur la secre…

Více
 • 8. 2. 2024

Úvahy a imprese / (1904) /   / Když jsem byl ještě hodně mladý, často jsem osaměle postával vysoko na horách a nespouštěl oči z dálek, z prozářeného oparu posledních něžných kopců, za nimiž se svět nořil do hluboké, krásné modři. V mé svěží, rozdychtěné duši se všechna láska slévala v touhu tak velikou, až mi zvlhly oči a tu mírnou modř tam v dáli do sebe vpíjely okouzleným pohledem. Blízký domov mi při… / Už tenkrát se ze mne stal poutník a n…

Více
 • 8. 2. 2024

V povídce je zachycena změna v myšlení mladého člověka. Mladý student marně hledá smysl života, ale v ničem ho nenachází. Přestává vnímat svět a okolí. Na ničem mu nezáleží. Je pevně rozhodnut se zastřelit, jen čeká na vhodnou chvíli. Jednou potkává malou holčičku, která ho prosí o pomoc, ale on ji odmítá a odhání. Doma se už chce zabít, ale zlobí se na sebe, že mu ještě na něčem (té holčičce) zá… / »Naučili se lhát a oblíbili si lež a p…

Více
 • 13. 5. 2023

Symbolický román z roku 1988 se stal vůbec největším brazilským bestsellerem všech dob. Přispěla k tomu současná vnitropolitická situace v Brazílii s nesmírnými sociálními problémy ale i dlouholetá tradice spiritismu a magie. Pohádkové vyprávění o cestě za pokladem vychází z příběhu ze sbírky Tisíc a jedna noc a je zároveň výzvou k naplnění vlastního osudu poznáním posvátnosti světa. / Španělský pastýř Santiago má dvakrát po sobě stejný sen o poklad…

Více
 • 13. 5. 2023

Doktor Faustus je román, který vypráví o hudebním skladateli Adrianu Leverkühnovi, jenž trpí zákeřnou chorobou, která na čas vybičuje jeho duševní schopnosti na samu hranici možností, aby z něj pak tím rychleji udělala lidskou trosku, je vyprávěna jeho přítelem, solidním humanistou, který se stejnou hrůzou sleduje osud svého druha, jako později osud svého národa. Hluboce promyšlené analýzy Beethovenových děl se střídají s fascinujícími popisy hrd…

Více
 • 13. 5. 2023

Candide je prostoduchý nalezenec, vychovávaný v rodině barona Thunder-ten-Tronckha (Vestfálsko) domácím učitelem Panglosem, který mu vštípil názor, že svět kolem je nejlepší ze všech možných světů a nejlepší to je na zámku u hraběte. Ale když Candide nevinně políbí ruku baronovy dcery Kunigundy, je vyhnán z ráje kopanci pana barona a fackami paní baronky. / Candide měl hlad a nechal se najmout k vojsku Bulharů, kteří bojovali proti Abarům. Nepochopi…

Více
 • 13. 5. 2023

I zeptal se jich: “Kdyby člověk řekl Bohu, že chce ze všeho nejvíc za / každou cenu pomoci trpícímu světu, a Bůh mu odpověděl a řekl mu, co má / udělat,měl by ho poslechnout.” / “Samozřejmě Mistře!” křičela většina. “Mělo by mu být potěšením / prožívat pekelná muka, kdyby to Bůh žádal!”. / “Bez ohledu na to jaká muka a jak obtížný je ten úkol?” / “Mělo by pro něj být ctí být pověšen, blažeností být přibit na strom a / upálen,kdyby tomu chtěl Bůh,” řekli. / “A co byste …

Více
 • 13. 5. 2023

Špatná rozhodnutí jsou stejně důležitá a někdy i důležitější než / správná. / Lidé se většinou soustředí na jeden život a myslí si, že mimo něj neexistuje / nic důležitějšího. Přitom všechny vysněné situace a zdánlivě nesplnitelné / přání jsou stejně tak skutečné jako všechno ostatní. Rovina ostrosti závisí na / nás. / Takže jsme turisté! Netvoříme krajinu, jen si z ní vybíráme část, kterou / chceme vidět. / “Nic není určeno předem? Neexistuje tedy žádný osud?” / “Sam…

Více
 • 13. 5. 2023

Vše, co tě okouzluje, tě také vede a chrání. Když jsme vášnivě posedlí / něčím, co milujeme – plachetnice , letadla, myšlenky – kouzelná lavina před / námi vyhlazuje cestu, přizpůsobuje pravidla, důvod, rozkoly, přenáší nás přes / propasti, strachy, pochybnosti. Bez síly té lásky / jsme čluny v bezvětří na mořích nudy … / Jedna část z nás je vždycky pozorovatelem, a nehledě na to co se děje, / pozoruje. Dívá se na nás. Nestará se o to, jestli jsem šťas…

Více
 • 13. 5. 2023

Stejně jako mnohé jiné geniální osobnosti, i Fjodor Michajlovič Dostojevskij (1821-1881), ruský spisovatel, žurnalista, politik a myslitel, se zjevil v přechodné etapě. Roku 1861 bylo v Rusku zrušeno nevolnictví a následoval pozvolný, značně komplikovaný, přechod ve společnost měšťanskou. / Doba, která zdaleka nepřinesla jednoznačné vítězství utlačovaným rolníkům, nýbrž ti se stali pouhými loutkami v rukou statkářů, kteří disponov… / Zatímco To…

Více
 • 13. 5. 2023

Věřím, že fantazie je silnější než vědění. / Že mýty mají větší moc než historie. / Že sny jsou mocnější než skutečnost. / Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností. / Že smích je jediným lékem na zármutek. / A věřím, že láska je silnější než smrt. / Hra ‚Ukaž a vyprávěj‘ mě ve škole bavila ze všeho nejvíc – jako žáka i jako učitele. Ani přestávky, ani oběd, ale ta chvilka / vyhrazená každý týden na to, aby žáci do třídy přinesli nějakou svou důležitou věc, o které by po…

Více
 • 13. 5. 2023