novela

Následujícího dne zavolal Louis na jednotku intenzivní péče v EMMC. Normin stav byl nadále označován jako kritický – to bylo ovšem běžné v prvních čtyřiadvaceti hodinách po srdečním záchvatu. Od jejího lékaře, doktora Weybridge, se však Louisovi dostalo přehnaně srdečného ujištění: „Já bych to ani nenazýval malým infarktem myokardu,“ řekl. „Není tam žádné zjizvení. Za hodně vděčí vám, doktore…

Více
 • 14. 5. 2024

I. / What happened next is so well documented that I hardly think it worth much time to tell it yet again. Indeed, a number of books have chronicled the decade following my initial departure from Ivu’ivu much more thoroughly, and in much more exhaustive detail, than I could have done myself, in particular Jeremy Lauerman’s The Immortals: The Discovery That Changed the World, which focuses mostly on the first three years of my return to the…

Více
 • 22. 3. 2024

Roganovi se dívka zalíbila natolik, že jí na následující týden zařídil bydlení u sebe v hotelu. Třebaže se to neobešlo bez komplikovaného finančního vypořádání s majitelem, jemu to nevadilo. Rosalie byla nadšená. Roganovi její rozechvění skýtalo téměř rodičovské uspokojení. / Dívka měla ještě větší radost, když se dozvěděla, že Rogan bydlí ve světoznámém hotelu Vier Jahreszeiten, nejluxusnějším v…

Více
 • 22. 3. 2024

Zatímco jsem se zaobíral logickým vysvětlením záhady, která mě dovedla na opuštěné letiště, dorazili jsme k důstojnické kantýně. Můj hostitel zastavil přede dveřmi a oba jsme vystoupili z vozu. Pronikavé světlo nad vstupní halou oslňovalo a vykusovalo z mlhy desku se znakem Královských vzdušných sil umístěnou přímo nad vchodem. Stálo na ní RAF STANICE MINTON. Na druhé, menší desce byl zase nápis.… / …

Více
 • 22. 3. 2024

Novela je lyrickou moderní pohádkou o mladíkovi, který chová černého pantera v domnění, že pečuje o vzácného tygra. / Tracyho tygr není jen uprchlík z cirkusu, ale je to i symbol Tracyho mládí, jeho snů a jeho lásky k dívce Lauře. V autorově podání je Tracyho tygr všechno, co naplňuje život mladého člověka v 50. letech 20. století a zároveň je to i sarkastický výsměch americkému bulvárnímu tisku, bombastické…

Více
 • 17. 2. 2024

Předtucha je asi druhým nejvýznamnějším románem od Marie Pujmanové (po Pacientce doktora Hegela). V této novele se velmi výrazně projevuje psychologizace postav – především u patnáctileté Jarmily, kterou se jí podařilo vykreslit ve velmi realistickém světle. / Jarmila Jelínková – 15 let; je v pubertě – vzdoruje rodičům, ale nakonec si uvědomí, co pro ni znamenají / Miloš Toufar – snaží se Jarmilu zneužít, protože ví,…

Více
 • 17. 2. 2024

Vůbec nezáleží na tom, odkud pocházíme: Malý princ pocházel z tak malinké planetky, že si to možná ani neumíme představit. Ale věděl, že je třeba chránit květinu, kterou vypěstoval, a že mu to přineslo radost. / letec – letadlo se mu porouchalo v poušti, má vodu na týden, autor se s ním ztotožnil / malý princ – záhadná existence pocházející z planetky B612, odkud odešel kvůli marnivé růži / Na začátku tu máme…

Více
 • 17. 2. 2024

Brány Dunmanifestinu se otevřely dokořán – očividně bez cizího přičinění. Stříbrná horda vpochodovala dovnitř. Muži se drželi v hloučku a podezřívavě se rozhlíželi na všechny strany. / „Měli bysme si rači poznačit karty, hoši,“ zašeptal Cohen, který se rozhlížel rušnou ulicí. „Něco takovýho jsem nečekal.“ / „Pane?“ obrátil se k němu minstrel. / „My čekali flámování ve velký síni,“ odpověděl mu Cucák Vilda. „A ne… obchody. A každej je jin… / „No, b…

Více
 • 8. 2. 2024

Datel / Výzva – Pohyblivé hory – Mnohé způsoby / využití zelí – Diskuse v předsednictvu – Pan / Rosret na kolenou – Zelená přísera – Jak se / chová datel / Teď máme zítřejší ráno. / Do Vlahoše něco strčilo. / Otevřel oči a zíral podél lesklé černé hůlky a přes ruku svírající ozdobnou stříhnou hlavici v podobě Smrtě do tváře lorda Vetinariho. / Za ním v koutě tiše doutnal golem. / „Prosím, jen nevstávejte,“ řekl Patricij. „Předpokládám, že jste měl namáhavý … / „Omlou…

Více
 • 8. 2. 2024

Velký den Slečny Velezradné /   / Čarodějky se začaly sjíždět kolem čtvrté hodiny a Tonička vyšla na mýtinu, aby se ujala funkce kontrolora vzdušného provozu. Anagrama přiletěla sama. Byla velmi bledá a ověšená větším množstvím okultní bižuterie, než si kdo dokáže představit. Trochu komplikovaná chvilka nastala, když ve stejnou chvíli dorazily Madam Našeptávalová a Bábi Zlopočasná a roztočily se nad mýtinou… / Po Zimodějovi nebylo ani vidu a …

Více
 • 8. 2. 2024

Slunce bylo rozpálené a stejně byli rozpálení i trpaslíci. Byli to horští trpaslíci a pod otevřenou oblohou se necítili dobře. / A proč tady byli? Král chtěl vědět, jestli z díry, kterou kopali golemové pro tu šílenou kouřící ženu, nebylo vybráno něco cenného, ale nesměli na to místo vkročit, protože to by bylo narušení práva dočasné držby. Takže seděli ve stínu a potili se a šílená kouřící žena, která kouřila c… / Tady nebylo co těžit, to vě…

Více
 • 8. 2. 2024

Temnis Hladmore, štíhlý s upraveným vousem a celý v černém, seděl na zadním sedadle své černé limuzíny typu štíhline a hovořil černým telefonem typu štíhline se svou základnou na západním pobřeží. / „Tak jak to vypadá?“ dotazoval se. / „Vypadá to skvěle, šéfe,“ oznamoval mu vedoucí oddělení marketingu. „Zítra pořádám snídani pro nákupčí všech hlavních sítí potravinových velkoprodejen. Žádný problém. Přišlí měsíc touhl… / „Dobrá práce, Nicku, ty…

Více
 • 8. 2. 2024

They lunched at a small eating house near the Brass Bridge, with the Luggage nestling under the table. The food and wine, both far superior to Rincewind’s normal fare, did much to relax him. Things weren’t going to be too bad, he decided. A bit of invention and some quick thinking, that was all that was needed. / Twoflower seemed to be thinking too. Looking reflectively into his wine cup he said, “Tavern fights are pretty common around here,…

Více
 • 8. 2. 2024

It is well known that stone can think, because the whole of electronics is based on that fact, but in some universes men spend ages looking for other intelligences in the sky without once looking under their feet. That is because they’ve got the time-span all wrong. From stone’s point of view the universe is hardly created and mountain ranges are bouncing up and down like organ-stops while continents zip backward and forward in general high s…

Více
 • 8. 2. 2024

The wizards ran down the corridor. / “How can you kill ghosts?” / “How should I know? The question doesn’t usually arise!” / “You exorcise them, I think.” / “What? Jumpin’ up and down, runnin’ on the spot, that kind of thing?” / The Dean had been ready for this. “It’s spelled with an ‘O,’ Archchancellor. I don’t think one is expected to subject them to, er, physical exertion.” / “Should think not, man. We don’t want a lot of healthy ghosts buzzin’ around.” / There was a blood-curdling scream. …

Více
 • 8. 2. 2024