drama

Novela je lyrickou moderní pohádkou o mladíkovi, který chová černého pantera v domnění, že pečuje o vzácného tygra. / Tracyho tygr není jen uprchlík z cirkusu, ale je to i symbol Tracyho mládí, jeho snů a jeho lásky k dívce Lauře. V autorově podání je Tracyho tygr všechno, co naplňuje život mladého člověka v 50. letech 20. století a zároveň je to i sarkastický výsměch americkému bulvárnímu tisku, bombastické…

Více
 • 17. 2. 2024

Baladický příběh horala, který se vrací k nevěrné ženě. / Dělí se na tři knihy (první, druhá, třetí), které jsou členěny do očíslovaných kapitol. / Kniha první / Juraj Hordubal se po osmi letech vrací z Ameriky do Krivé. Byl by o tom rád pověděl spolucestujícím, ale svých zdráháním je nechtě urazí, a tak si rozhovor představuje. Našetřil si tam přes tři tisíce dolarů, a to ještě posílal peníze své ženě…

Více
 • 17. 2. 2024

Od roku 1929 pracoval na svém živ. díle, dokončil ho těsně před smrtí, téměř slepý a smrtelně nemocný. Inspirační zdroje : Goethe – Faust – shrnutí starého sporu „rozumu a citu“ o lidskou duši,kterou je člověk rozhodnut obětovat za cenu nejvyššího poznání;Gogol – Arabesky, Petrohradské povídky, Večerů na Dikance – za starší „mytologizující“ část = fantasticko-humoristická část F.M.Dostojevský – kladení otázek lidského života lásky a smrti, zdůra…

Více
 • 13. 5. 2023

Kniha vypráví fiktivní životopis prasynovce Augustava, vnuka Marca Antonia, synovce Tiberiova, strýce Caligulova, syna Drusova a adoptivního otce Neronova – tedy životopis Tiberia Claudia Drusa Nera Germanica. Neobyčejně poutavě a poučně vypráví o celé galerii známých i méně známých hostorických postav se vší spletitostí jejich vzájemných vztahů, o Římě, hostinách i válkách, triumfech i popravách, o zápasech gladiátorů a intrikách členů císařské …

Více
 • 13. 5. 2023

Gogolova pětiaktová satirická komedie Revizor patří k nejslavnějším dílům světové dramatické literatury. Děj Revizora se odehrává v malém ruském městečku na počátku třicátých let minulého století, v prvních letech vlády cara Mikuláše I., během krátkého časového úseku – 24 hodin. Autor charakterizuje dílo slovy: „Rozhodl jsem se shrnout v Revizoru na jednu hromadu vše, co je v Rusku špatné, o čem jsem věděl, a současně se všemu vysmát.“ / Protože si …

Více
 • 13. 5. 2023

„A to přece krucihergot nemůže být správné, aby hloupí vládli chytrým!“ /   / Hru Nepřítel lidu psal Ibsen v letech 1880-1882. Nejnovější česká inscenace byla uvedena roku 1999 v Ostravě v překladu Františka Fröhlicha. V tomto nejnovějším překladu se také hra objevila v souboru Hry I., který vydal roku 2006 Divadelní institut. / Hra se odehrává v jihonorském městě v 19. století. / Postavy: / Mudr. Tomáš Stockmann – lázeňský lékař / Kateřina Stockmannová – jeh…

Více
 • 13. 5. 2023

Hra Zahradní slavnost z roku 1963 zahájila etapu českého absurdního divadla. Autor poučen na dílech světového absurdního dramatu ( Ionesco, Beckett ) vyjádřil velmi otevřeně společenské klima v Československu na počátku šedesátých let. Jednoduchý děj vychází ze znalosti psychologie českého člověka středních vrstev, jedož zásadami je : do ničeho se neplést, nevyjádřit přesně svůj názor, ale pokusit se využít situace a získat nějaké výhody. I hrdin…

Více
 • 13. 5. 2023

Román z období 40. let 20. století, děj se / odehrává ve Spojených státech na Harvardské univerzitě a na válečných / frontách druhé světové války.Poslední kabriolet je kronikou jedné / generace mladých lidí. V knize jsou popsány životní osudy nerozlučných / přátel a spolužáků z Americké Harvardovy univerzity očima jedoho z nich. / Hlavní postavou je George Virdon, s přezdívkou Rada, vypravěč celého / příběhu, chudý chlapec, který jedině díky stipendiu může studova…

Více
 • 13. 5. 2023

Desetiletý Eda Souček a jeho spolužák Tonda Čejka chodí do chlapecké třídy jedné školy na pražském předměstí. Z nezvládnutelně divokých žáků se zblázní učitelka a na její místo přijde přísný a záhadný Igor Hnízdo, údajný hrdina vojenských akcí, který má slabost pro ženy. Eda ho začne srovnávat se svým „nehrdinným“ otcem. / Hlavní postavy / Eda, Tonda, Igor Hnízdo, rodiče Edy / Stručný děj / „Filmové povídky píšu rovnou tak, abych z nich potom za pomoci nůžek…

Více
 • 13. 5. 2023

MUŽSKÝ HLAS (za scénou) / Jak to valíš? /   / ŽENSKÝ HLAS / Já? /   / 1. HLAS / Ty! /   / 2. HLAS / Já?? /   / 1. HLAS / Ty!! /   / 2. HLAS / Já??? /   / 1. HLAS / Ty!!! Ty trdlo! /   / 2. HLAS / Hrubiáne! /   / 1. HLAS / Nemehlo! /   / 2. HLAS / Mamlase! /   / 1. HLAS / Cumplochu! Trajdo! /   / 2. HLAS / Pozor na kuličku! Dej pozor! /   / 2. HLAS / Pomalu! /   / 1. HLAS / Po… po… pozor! (Na scénu se vyvalí velká koule hnoje, strkaná párkem CHROBÁKŮ.) /   / CHROBÁK / Nestalo se jí nic? /   / CHROBAČKA

Více
 • 13. 5. 2023

NINA (sama) / Jak je to zvláštní vidět, že slavná herečka pláče, a k tomu ještě z tak hloupého důvodu! A není to podivné, že slavný spisovatel, miláček veřejnosti, o kterém píšou ve všech novinách, jehož fotky prodávají a díla překládají do cizích jazyků, celý den chytá ryby a má radost, když chytí dva tlouště? Myslela jsem, že známí lidé jsou hrdí, nepřístupní, že pohrdají davem a že svou slávu a leskem svého jména se mu mstí za to, že dav si nejví…

Více
 • 13. 5. 2023

Jedna z nejznámějších divadelních her A.P.Čechova, zachycující výjevy ze života na ruském venkově. / Divadelní hra se odehrává na vesnickém statku profesora Serebrjakova. Má čtyři dějství, první začíná na zahradě. / Všichni popíjí čaj a chůva Marina vzpomíná, jak rodinný lékař pan Astrov přišel do rodiny před 10 lety, ještě když žila matka Soni. Teď už má profesor novou ženu – Jelenu. Na statku žije…

Více
 • 13. 5. 2023

Březnové slunce jasně svítilo a okenními skly padaly na stůl teplé paprsky. Bylo teprve dvacátého, ale už se jezdilo na vozech a v zahradě křičeli špačci. Dalo se čekat, že každou chvíli vejde Maruška, jednou rukou ho obejme kolem krku a řekne, že před domem jsou připraveni jezdečtí koně nebo kočár, a zeptá se, co si má obléci, aby nenastydla. Nastávalo jaro právě tak kouzelné jako loni a slibovalo tytéž radosti … Ale Nikitin přemýšlel o tom, j…

Více
 • 13. 5. 2023

Na začátku února r. 187* přijel z Brna do Ostrovačic hezký, mladý hoch, jménem Ríša. Jmenoval se vlastně Richard Gregor, ale od let nikde mu jinak neřekli než Ríša, Ríšo. Otec jeho býval v Ostrovačicích na hospodě, velebníček ostrovačické fary byl mu strýcem; ani ten mu jinak neříkal, než Ríšo. A jméno to mu už zůstalo. / V tu dobu, kdy dojel, byl v Ostrovačicích bál. Ríša patrně o něm věděl: černé šaty přivezl s sebou v kufříčku a bílou kravatu měl…

Více
 • 13. 5. 2023

HAMLET: / Žít nebo nežít – to je, oč tu běží: / zda je to ducha důstojnější snášet / střely a šípy rozkacené sudby, / či proti moři běd se chopit zbraně / a skoncovat je vzpourou. Zemřít – spát – / nic víc – a vědět, že tím spánkem skončí / to srdcebolení, ta sterá strast, / jež patří k tělu, to by byla meta / žádoucí nade všechno. Zemřít – spát – / Spát. Snad i snít? Á, v tom je právě háček! / To, jaké sny by se nám mohly zdát / v tom spánku smr…

Více
 • 13. 5. 2023