poezie

Až bude dým jen obláčkem, / jen obláčkem, / který hned vítr zcuchá, / ať letí sbohem za vláčkem, / ach, za vláčkem, / mamince kolem ucha. / Ať plnou parou uhání, / ať uhání, / lokomotiva s vlakem, / ať zní to ještě se strání, / ach, se strání, / rozkvetlých vlčím mákem. / Až vlak nám zmizí v zatáčce, / až v zatáčce, / jak dlouhá, tmavá stužka, / snad padne jiskra do svlačce, / ach, do svlačce, / jak svatojánská muška.

Více
 • 21. 2. 2024

Kdekdo mi říkal: / pamatuj si dobře, / jsou větší vášně na světě, / než je láska.
Možná, že ano. / I zabíjet je vášeň / a patrně jsou tací, kteří / nikoliv bez rozkoše / překročí zabitého.
Možná, že ano. / Válka však končí. / kdo by v této chvíli / přemýšlel ještě …

Více
 • 18. 12. 2023

Bílým šátkem mává, / kdo se loučí, / každého dne se něco končí, / něco překrásného se končí. / Poštovní holub křídly o vzduch bije, / vraceje se domů, / s nadějí i bez naděje / věčně se vracíme domů. / Setři si slzy / a usměj se uplakanýma očima, / každého dne se něco počíná, / něco překrásného se počíná.

Více
 • 18. 12. 2023

V bezvětří starých ran, / v krajkoví ctnostné špíny, / pod křídlem líných vran, / jež slétly do roviny, / žiji sny tesklivé: / mrtvý se dívá z hlíny / do světla na živé / a na tančící stíny / v ulicích Ninive.
Déšť jisker padá do obilí, / ach, dlouho si tu nepobyly, / spí město v rozprouděných tmách, / a v nocích …

Více
 • 18. 12. 2023

Krásná jako kvítka na modranském džbánku \ je ta země, která vlastí je ti, \ krásná jako kvítka na modranském džbánku, \ sladká jako střída dalamánku, \ do nějž nůž jsi vnořil k rukojeti.
Stokrát zklamán, rady nevěda si, \ znovu navracíš se domů, \ stokrát zklamán, rady nevěda si, \ k zemi bohaté…

Více
 • 18. 12. 2023

To nebyl obraz, to byl stín, / který se šinul po pěšině / milostným hájem v Nedošíně, / už podzimním, už bez květin.
S vráskami na tváři povadlé / usedla si tam smutná paní / a psala prstem v zadumání / do rosy na opěradle.
Pak s troškou sebevědomí / řekla si náhle: Vždyť už chvátám, / a šťastné páry míjela tam, / líbající se pod stromy.
A její šat už nešustí …

Více
 • 18. 12. 2023

Dobrodruh liknavý / usedl na břehu / a vlně vypráví / marnost svých příběhů; / vždyť je to jedině / hrst větru na dlani, / zmar perel ve víně, / strach z neumírání. / Ale to není / pravé jeho poslání. / Když kohout kokrhá / a rosa zazebe, / květ růže otrhá, / hovoře pro sebe: / jak je to surové, / rvát růži ubohou, / plátky jsou růžové / jak nehty u nohou. / Ale to není / pravé jeho poslání.…

Více
 • 18. 12. 2023

S kým osamět, s kým zůstat sám/a civět nad propastí?/A plakat? Zaplakal jednou starý Abraham/a anděl vzlétl v hermelínovém plášti.
Já nevím, kde je sever, kompas lže/a všecky dívky lžou./Běž na rozcestí, sloup ti ukáže/tři cesty najednou.
Z účesu židovek vlá silný pach,/to léčí komety./Mé oči krouží v samýchelipsách,/jež nejsou viděti.
Zapomněli jsme na musy,/ty křídel nemají./Mít za milenky medusy, ach medusy,/jež žhavě …

Více
 • 18. 12. 2023

Epos Božská komedie má tři části: Peklo, Očistec a Ráj. Při putování Peklem a Očistcem je Dantovým průvodcem básník Vergilius, který je pro autora symbolem pozemského vědění, Rájem ho provází sama Beatrice, protože Vergilius jako pohan sem nesmí vstoupit . Beatrice, idealizovaná postava Dantovy zemřelé platonické lásky, je pro něj symbolem boží pravdy. Na své pouti třemi záhrobními říšemi v hovorech s dušemi zemřelých kritizuje soudobou politiku …

Více
 • 13. 5. 2023

Sbírka tohoto velkého symbolisty byla poprvé vydaná roku 1896. Obsahuje třicet básní temného, melancholického a zasmušilého rázu. Ve verších se odráží básníkův těžký životní úděl a bolestné zkušenosti z mládí. / První zajímavou básní sbírky je „Moje matka“. Březina se v ní velmi osobitým způsobem vyzpovídává z lásky ke svojí mamince, ale především vyzdvihuje její krutý osud plný utrpení, odříkání, namáhavé práce a strádání. / MOJE MATKA / Pod tíží tmavých…

Více
 • 13. 5. 2023

Dante / Vergilius / Mnou vchází se do trýznivého města, / mnou vchází se do věčné bolesti / mnou vchází se k těm, jež Bůh věčně trestá. / Mnou dal Pán průchod spravedlnosti, / jsem z Boží moci, dílem lásky jdete, / jsem sklenuta nejvyšší moudrostí. / Všecko stvořené přede mnou v tom světě / je od věků, já navždy potrvám. / Zanechte naděje, kdo vstupujete. /   / (Brána pekla, Peklo-III, 1-69) / Vtom slyším hlas, jenž mocně zaburácí: / „Čest nejvyššímu básníku buď dána! / Zaniklý jeho st…

Více
 • 13. 5. 2023

Snad naše nejoblíbenější básnická sbírka 19. století. Dvanáct vynikajících balad uvedl K.J.Erben stejnojmennou vstupní básní. Mistr umělecké zkratky dokázal ve třech slokách zachytit báji vykládající původ slova mateřídouška. Ve zbývajících třech strofách vyjádřil obrazně svůj názor na dávný, až pohanský původ bájí, naznačil i básnický záměr díla a jeho na svou dobu odvážné věnování slovanským vlastencům. Básník poznal důvěrně české básně i pohád…

Více
 • 13. 5. 2023

Básník vypráví že příchodem jara se rozvíjí nová láska. Vydává se za rytíře, který byl zakletý. Ztělesňuje se v Adama, pro kterého stvořil Bůh Evu. Vyvíjí se v něm láska k ní. Svou milou přirovná ke kráse přírody. Skládá pro ni písně. Zdá se mu, že zemřela a ve svém stesku jde do háje, kde zpívají ptáci jeho písně o ní. Únava ho zmohla, až usne. Zdá se mu, že si má vzít dívku, avšak musí do ciziny a loučí se s myšlenkou, že se ještě vrátí. / Když js…

Více
 • 13. 5. 2023

Snový labyrint, lyrický román, experimentální / novela – kritici se předhánějí v popisech nepopsatelného. Jakou asi energii v / sobě měl jednačtyřicetiletý autor, když v roce 1960 psal Ji? Co ho pudilo / vyprávět příběh uplynulého, snad sen přecházet z obrazu do obrazu a neklesnout / hlasem po několik stránek? Jak vydržel chrlit představy a k přímé řeči se dostat / až v polovině knížky? Paříž se střídá s Brooklynem a Florencií, kavárny s / ateliéry, nábřeží s námě…

Více
 • 13. 5. 2023

Svazek obsahuje autorovu poezii a písňové texty z let 1960-1971. / Kryl se zde projevuje jako tvrdý a neúprosný analytik politické situace – jeho texty jsou namířeny proti násilí v jakékoli podobě, proti neoprávněným agresím. Zamýšlí se i nad základními lidskými hodnotami a právy člověka, které byly často v průběhu dějin ničeny a pošlapány. / Dílo Karla Kryla obsahuje básně a písňové texty vytvořené v létech 1960-1971. Vydání sbírky připravovala Mladá …

Více
 • 13. 5. 2023