historie

[29.11.1832-6.3.1888] Louis May Alcottová byla americká spisovatelka píšící hlavně romány pro mládež. Louis May Alcottová se narodila roku 1832 a vyrůstala v početné rodině. Její otec byl vášnivým reformátorem vzdělávacího systému. Byl proti tělesným trestům a učení nazpaměť, bez porozumění obsahu. Kreativitu podporoval i u svých dcer, které se účastnily debat s jeho přáteli, kteří patřili k intelektuální a umělecké...

Více
 • 30. 4. 2023

[3.12.1621-27.11.1688] Bohuslav Balbín byl latinsky píšící český básník, dramatik, teoretik literatury, historik a hagiograf, jezuita. Vůdčí postava pobělohorského literárního dění v Čechách, obhájce českého jazyka. Balbín se narodil roku 1621 v Hradci Králové ve zchudlé rodině. Již dva měsíce po jeho narození mu zemřel otec (purkrabí na komorním panství Pardubice), který po sobě zanechal jen velmi skromné dědictví. Balbín byl...

Více
 • 30. 4. 2023

[20.5.1799-18.8.1850] Honoré de Balzac (vlastním jménem Bernard-François Balssa), francouzský představitel realismu a romantismu, jeden z největších spisovatelů 19. století, se narodil roku 1799 v Tours a zemřel ve věku 51 let v Paříži. Balzac je průkopníkem kritického realismu a tvůrcem nesmírně rozsáhlého díla. Po celý svůj život tvořil s nesmírnou pílí a měl obrovskou vůli, ale tak jak byl geniálním...

Více
 • 30. 4. 2023

[22.6.1964] Americký spisovatel thrillerů Dan Brown se narodil v Exeteru (New Hampshire), ve stejné ulici, ve které žil John Irving. Stal se proslulým zejména svým bestsellerem Šifra mistra Leonarda. Brown je synem profesionální hudebnice a středoškolského profesora matematiky (který v roce 1989 získal tzv. Prezidentskou cenu jako nejlepší středoškolský vyučující matematiky ve státě New Hampshire). Brown vystudoval elitní internátní střední...

Více
 • 30. 4. 2023

[21.2.1846-23.2.1908] Český básník a prozaik Svatopluk Čech se narodil roku 1846 v Ostředku u Benešova. Vystudoval gymnázium v Praze a poté práva. Po studiích se věnoval právnické praxi. V roce 1879 právo opustil a věnoval se výhradně literatuře. Působil ve Světozoru, Lumíru, Národních listech, Květech, které pomohl založit. Svatopluk Čech patřil mezi uznávané české spisovatele. Ve svých básních používal rétorický...

Více
 • 30. 4. 2023

[24.7.1802-5.12.1870] Francouzský prozaik a dramatik kreolského původu, vlastním jménem Dumas Davy de la Pailleterie. Byl synem divizního generála za Francouzské revoluce a vnuk markýze de La Paillerie a černošky. Narodil se roku 1802 ve Villers-Cotteréts a zemřel roku 1870 v Puys v Normandli. Patřil k čelným francouzským spisovatelům v pohnutém období romantismu. Byl z nich nejplodnější, jak dosvědčuje na tři...

Více
 • 30. 4. 2023

[2.12.1886-7.4.1962] Přední představitel katolického proudu v české meziválečné literatuře, básník, prozaik, esejista, dramatik, autor knih pro děti. Durychův otec byl žurnalista, pocházel z rodiny, jejíž příslušníci se po několik generací zabývali broušením drahokamů. Zároveň působili v Turnově jako kostelníci a vůdcové procesí. Od dětství byl tedy Durych vychováván v duchu katolictví. Jaroslav Durych ještě jako chlapec ztratil oba rodiče a...

Více
 • 30. 4. 2023

[5.1.1932-19.2.2016] Italský sémiolog, estetik, filozof a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů postmoderny a avantgardy 60. let 20. století Umberto Eco se narodil v italské Alessandrii. Jeho otec byl z pozice úředníka povolán do války. Mladý Eco tak vyrůstal se svou matkou, se kterou se během druhé světové války přestěhoval na venkov. Po maturitě začal na přání svého otce studovat práva...

Více
 • 30. 4. 2023

[7.7.1884-21.12.1958] Lion Feuchtwanger byl německý spisovatel, prozaik, dramatik a překladatel židovského původu. Narodil se roku 1884 v Mnichově v početné rodině židovského továrníka. Vystudoval filozofii a germanistiku v Mnichově, stal se vydavatelem vlastního časopisu Der Spiegel. Ihned po Hitlerovu nástupu k moci odcestoval do jižní Francie. Později cestoval do sovětského svazu a byl spolu-vydavatelem moskevského exilového časopisu Das Wort. Od...

Více
 • 30. 4. 2023

[24.7.1895-7.12.1985] Robert Graves von Ranke byl anglický básník, romanopisec, kritik a badatel. Pocházel z početné středostavovské rodiny, narodil se roku 1895 ve Wimbledonu v Anglii. Jeho otec Alfred Pereeval Graves byl dobově oblíbený anglo-irský básník. Matka pocházela u rodiny německých intelektuálů, otec byl historik Otta von Ranke. Po středoškolských studiích na elitní Charterhouse School získal Graves stipendium na St John’s...

Více
 • 30. 4. 2023

[26.2.1802-22.5.1885] Jeden z největších francouzských básníků a spisovatelů 19. století Victor Marie Hugo se narodil roku 1802 v Besanconu. Byl synem generála Napoleonské armády (bonapartisty) a pobožné matky, která byla naopak přívrženkyní krále a monarchie (royalistka). Hugo začal psát již v dětství. S bratrem Abelem založil založil časopis Le Conservateur littéraire (1819). Zde publikoval své články. Od roku 1920 uveřejňoval...

Více
 • 30. 4. 2023

[23.8.1851-12.3.1930] Alois Jirásek se narodil roku 1851 v Hronově u Náchoda. Pocházel ze selského rodu, jeho otec byl původně tkalcem a pak pekařem. Dětství strávil ve Velké Vsi u Broumova. V letech 1863 – 1867 studoval na německém gymnáziu v Broumově, potom na českém gymnáziu v Hradci Králové. Po maturitě studoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Alois Jirásek...

Více
 • 30. 4. 2023

[20.7.1928] Pavel Kohout je dramatik, prozaik, básník, publicista, scénárista, filmový a divadelní režisér, překladatel, spisovatel z povolání. Narodil se roku 1928 v Praze, kde také vystudoval filozofickou fakultu UK. Je jednou z nejúspěšnějších osobností 4esk0 literatury v zahraničí. Pracoval v Československém rozhlase, byl šéfredaktorem Dikobrazu, redaktorem časopisů Československý voják a Československá televize. V mládí byl jedním z nejtypičtějších autorů stalinské...

Více
 • 30. 4. 2023

[1045-21.10.1125] Nejstarší český duchovní kronikář Kosmas se narodil nejspíše roku 1045 ve šlechtické nebo kněžské rodině. Kosmas nebyl žádný bodrý lidový písmák. Naopak, byl to člověk na svou dobu neobyčejně vzdělaný a zcestovalý. Vzdělání nabyl na pražské katedrální škole a studoval též v belgickém Lutychu u jednoho z nejvýznamnějších tehdejších učitelů, Franka Kolínského. Po návratu do Prahy působil jako světský...

Více
 • 30. 4. 2023

[21.12.1926-26.2.2011] Český spisovatel, scenárista, novinář a pedagog Arnošt Lustig se narodil roku 1926 v Praze, v rodině maloobchodníka. Roku 1941 byl z rasových důvodů (žid) vyloučen z měšťanky, učil se krejčím. Roku 1942 byl Lustig deportován do Terezína, prošel koncentračními tábory Terezín, Osvětim a Buchenwald. 13. dubna 1945 pak uprchl z transportu smrti (Dachau). Po osvobození začal Lustig studovat obchodní...

Více
 • 30. 4. 2023