divadelní hra

Komedie o pěti aktech, napsaná podle Komedie o hrnci Římana Plauta. Děj se odehrává ve druhé polovině 17. století v Paříži. / Za hlavního hrdinu si autor vybral majetného vdovce Harpagona, který je ovládán nestárnoucí lidskou vlastností – lakomostí. Harpagon jedná pouze v zájmu svého majetku, aniž by bral ohled na své děti – Elišku a Kleanta – nebo na služebné. Bezohledně chce Elišku provdat za bohatého starce Anselma a Kleanta oženit s vdovou, přes…

Více
 • 13. 5. 2023

Tuto novelu otiskl Tyl v roce 1840 v časopise Vlastimil a téměř záhy se stala jedním z nejdiskutovanějších příspěvků. Napůl smyšlený a napůl pravdivý příběh totiž až příliš věrně zpodobňuje a karikuje postavu básníka Karla Hynka Máchy. / Novela začíná oddílem nazvaným „Místo předmluvy“, která nám nabízí scénu z knihkupectví, kde se prostý venkovan pozastavuje nad názvem novely Rozervanec a vzdělaní šlechtici mu to vysvětlují takto: / „Najdete-li člověk…

Více
 • 13. 5. 2023

Doba a místo děje / Rok 1408 – 17.1.1409, Praha / Hlavní postavy / Anselm z Frankensteina / Hedvika – jeho dcera / Boček z Lepotic / král Václav / student Kuchynka / Jeroným Pražský / Stručný děj / Když se měl volit nový rektor Univerzity, chytil se slova Jan Hus a přišel s myšlenkou upravit počty hlasů na Univerzitě. Do nynějška měli Češi pouze jeden hlas a cizinci (Bavoři, Sasové a Poláci) měli tři hlasy. Hus chtěl tento poměr 1:3 změnit na 3:1. Češi se na jeho stranu samoz…

Více
 • 13. 5. 2023

Z poměrně širokého výběru Shakespearových her jsem měla hned jasno, že si přečtu nějakou komedii, protože veselé komedie mám nejraději. Vždycky jsem si chtěla přečíst jeho dílo Jak se vám líbí. Několikrát už jsem o něm slyšela docela dobré názory a příběh se mi líbil, ale nemohla jsem si k tomu čtení najít čas, tak teď jsem měla dobrou záminku… / Tato komedie – jako taky většina – je o životě, lidských osudech, povahách, zlozvycích a jak je typick…

Více
 • 13. 5. 2023

Děti které se milují se objímají vstoje / opřeny o dveře noci / Prstem na ně ukazují míjejíce je chodci / ale děti které se milují / nikoho nevnímají / a jenom jejich stín / se chvěje nocí / a k zuřivosti dráždí chodce / Zuří opovrhují smějí se nenávidí / Děti které se milují nikoho nevnímají / dál a dál se vzdalují noci / a výš výš nad úsvit denní / jasem své první lásky oslnění. / Zip ti sjel po bocích / a sladká bouře tvého milostného těla / se celá rozsršela / najednou vprostřed tmy / A tvoje…

Více
 • 13. 5. 2023

To nezpívám já / ale květy které jsem spatřil / to se nesměju já / ale víno které jsem vypil / to nepláču já / ale láska kterou jsem ztratil / Byla jsem plná úžasu / byla jsem nahá jako nikdy / se sukní vyhrnutou do pasu / a v jeho dlaních se mé tělo / od nehtů na nohou / až po vlasy / nádherně chvělo / Byla jsem jako pramen / pod prutem proutkaře / A hřích se změnil v zázrak / Amen.

Více
 • 13. 5. 2023

(spoluautorství Jiří Voskovec) / Jde o první divadelní scénář (následně představení) dua Voskovec a Werich. Premiéra se konala 19. dubna 1927 na jevišti Osvobozeného divadla. Hra byla opakována 280x. Název má znamenat revue do kapsy od vesty, což naznačuje komorní podmínky scény. Důležitá je akčnost představení převzatá z filmů. / Publius Ruka a Sempronius Houska / spisovatel Kvido Marie de la Camera von Obscura / fotograf…

Více
 • 13. 5. 2023

O poznání cesty pravé k spasení. V proslulém spisku, psaném ve vyhnanství, vykládá mistr Jan Hus křesťanský životní názor a jeho důsledky pro praktickou morálku. / Mistr Jan Hus v 15. století podával svým duchovním „dcerkám“ literárně vytříbené poučení, jak si počínat, aby nepropadly zmatku hodnot a hodnocení. Poté co se vymkl církevním pravidlům, znepřátelil každého, kdo se obával důsledků ze zmatení a vládnoucí církve, začal psát Dcerku. Byla urče…

Více
 • 13. 5. 2023

První vydání Klicperovy frašky o 3 dějstvích z roku 1850. Děj komedie se odehrává v Podkrkonoší a na horách, kde se loučí se svobodou tři budoucí právníci. / Je to rozmarná komedie o mládí, lásce a prázdninách; pro Klicperu typické zmatky a zaplétání vztahů (dívky a jejich nápadníci, bratranci a nakonec studenti); postava Pohořalského se objevuje i v Divotvorném klobouku. / Hra má tři dějství: První dějství – 10 výjevů; Druhé dějství – 9 výjevů; Třetí …

Více
 • 13. 5. 2023

Děj se odehrává na hradě Čelakově v roce 1329. Selský jinoch Želmír miluje hradní pannu Ruměnu, dceru rytíře Světislava, pána na Čelakově. Ten ji však před lety zaslíbil bohatému rytíři Kiliánovi Blyskotovi z Římsů pro jeho syna Hadriána a chystá právě zásnuby. Želmírův přítel Soběbor se rozhodne překazit plány starého rytíře. Najme potulného žoldnéře Srpoše a uvede ho na hrad, kde již očekávají ženicha, jako Hadriána. Když se pak objeví pravý Ha…

Více
 • 13. 5. 2023

Strnad a Křepelka jsou dva studenti, kteří rádi vysedávají v hospodě. Studenti jsou velmi zadlužení, a tak jim už hospodský Barnabáš nenalévá, ale jeho dcera Bětuška ano. / Strnad a Křepelka stále nemohou sehnat peníze na dluhy. Křepelka se dozvídá, že jeho dědeček umřel a zanechal mu dědictví. Místo očekávaných peněz mu přijde starý, třírohý, rodinný klobouk. Oba dva jsou z toho zklamáni, a tak se rozhodnou pro lest. / Strnad má totiž bohatého strýce …

Více
 • 13. 5. 2023

Veselohra ve dvou dějstvích. Společně s hlavními hrdiny se ocitnete na českém venkově 1. poloviny 19. století a budete prožívat úklady lásky, lsti, chamtivosti a prospěchářství. Jak mnoho se od těch dob změnilo? Posuďte sami… / První dějství má devět výstupů, druhé dějství třináct výstupů. / První dějství / Honza, který slouží jako pohůnek u sedláka Vošousta, je podplacen panem kancelářským, aby neprozrazoval hospodáři, že kancelářský navštívil jeho žen…

Více
 • 13. 5. 2023

Kniha je napsána ve verších jako divadelní hra o 7 obrazech. Je napsána podle obrazu románu Abbého Prívóda. Studenti se rozjíždějí na prázdniny. Mezi nimi jsou i dva přátelé des Grieux a Tiberga. Oba se chtějí stát biskupy. Cestou si jde des Grieux vyzvednout šperk k hodináři, u kterého si ho nechal opravit a staví se v hostinci. Zde se seznámí s krásnou a něžnou Manon, která sem přijela, aby se stala proti své vůli jeptiškou. On se do ní zamiluj…

Více
 • 13. 5. 2023

U tamního pobřeží ztroskotá koráb. Několik lidí, mezi nimi i krásná a cílevědomá Viola, nehodu přežijí. Tu přežilo i Violino dvojče, bratr Sebastian, ale oba sourozenci nevědí o tom, že přežil i ten druhý. / Viola hodlá vstoupit do Orsinových služeb, vydávající se v mužském přestrojení za eunucha Cesaria. Kníže Cesaria přijme a posílá ho s milostnou zprávou k hraběnce Olívii. Ta Orsinovo dvoření odmítá, protože ještě nepřekonala smrt svého bratra, a…

Více
 • 13. 5. 2023

Vévoda Théseus miloval královnu amazonek Hipolytu a oba se zanedlouho rozhodli, že se vezmou. K Théseovi přišel několik dní před svatbou Egeus, otec Hermie, poprosit ho společně domluvit dceři, aby se nebránila vzít si za muže místo Lysandra Demetria. Ale ani Théseovo přemlouvání nepomohlo. Hermie se s Lysandrem domluvila, že spolu příští noc utečou ke své tetičce a tam se tajně oddají a že se setkají v lese nedaleko města. Demetrius znal Hermii …

Více
 • 13. 5. 2023