komedie

Poslední, třetí soubor povídek populárního scenáristy, režiséra i herce završuje vydání kompletního povídkového díla W. Allena v českém překladu. Tato kniha vyšla Allenovi jako první v roce 1971 a byla kompilací sedmnácti nejlepších povídek, které napsal od r. 1966 pro časopis The New Yorker. Kromě své milované ruské literatury četl Allen samozřejmě i literaturu americkou, z básníků má rád Whitmana, Frosta, Sandburga, Dickinsonovou, Cummingse a z…

Více
 • 13. 5. 2023

Gogolova pětiaktová satirická komedie Revizor patří k nejslavnějším dílům světové dramatické literatury. Děj Revizora se odehrává v malém ruském městečku na počátku třicátých let minulého století, v prvních letech vlády cara Mikuláše I., během krátkého časového úseku – 24 hodin. Autor charakterizuje dílo slovy: „Rozhodl jsem se shrnout v Revizoru na jednu hromadu vše, co je v Rusku špatné, o čem jsem věděl, a současně se všemu vysmát.“ / Protože si …

Více
 • 13. 5. 2023

Francouzská komedie – balet o 3 dějstvích z roku 1673. Tento žánr se uplatňuje zejména v přestávkách, prologu a epilogu a má význam pro historické začlenění dramatu. V době panování Ludvíka XIV. byl tento žánr velmi oblíben pro dvorní slavnosti, král velmi rád a dobře tančil a Moliére byl ředitelem divadelní společnosti, která byla organizátorem dvorských slavností. / Moliére vytvořil hru již na konci svých sil, v době, kdy umíral na tuberkulózu, zt…

Více
 • 13. 5. 2023

Komedie o pěti aktech, napsaná podle Komedie o hrnci Římana Plauta. Děj se odehrává ve druhé polovině 17. století v Paříži. / Za hlavního hrdinu si autor vybral majetného vdovce Harpagona, který je ovládán nestárnoucí lidskou vlastností – lakomostí. Harpagon jedná pouze v zájmu svého majetku, aniž by bral ohled na své děti – Elišku a Kleanta – nebo na služebné. Bezohledně chce Elišku provdat za bohatého starce Anselma a Kleanta oženit s vdovou, přes…

Více
 • 13. 5. 2023

Alcest, hrdina této komedie, je vášnivý milenec pravdy a tvrdý odpůrce lží. Ale tento k pravdě zaměřený člověk miluje Celimenu, v níž je vtělena pomlouvačnost a společenské lhaní. Miluje ji zoufalou vášní, které se nedovede vzdát. Je zapředen do soudního sporu s ničemným člověkem, jehož zlotřilost patrně odhalil. Zatím, co svou při s ničemou prohrává, dostává od klepařské Arsinoe, znepřátelné s Celimenou, dopis, usvědčující jeho milenku z nevěry …

Více
 • 13. 5. 2023

Detektivní kancelář Denise Pravdy navštíví jednoho dne spisovatel Norbert Černý. Původně přichází pod záminkou, že píše román o detektivovi. Později se Denisovi přizná, že hlavní příčinou návštěvy je jeho o dvacet let mladší přítelkyně Klára. Má podezření o její nevěře. Denis tedy začne s jeho spolupracovníky Matrošem, Sandrou a Ninou Kláru sledovat. Klára je sice velmi opatrná, ale Denis přesto časem zjistí, že Klára se intimně stýká s jejím uči…

Více
 • 13. 5. 2023

Z poměrně širokého výběru Shakespearových her jsem měla hned jasno, že si přečtu nějakou komedii, protože veselé komedie mám nejraději. Vždycky jsem si chtěla přečíst jeho dílo Jak se vám líbí. Několikrát už jsem o něm slyšela docela dobré názory a příběh se mi líbil, ale nemohla jsem si k tomu čtení najít čas, tak teď jsem měla dobrou záminku… / Tato komedie – jako taky většina – je o životě, lidských osudech, povahách, zlozvycích a jak je typick…

Více
 • 13. 5. 2023

KOCOUREK S MILINOU, PŘEDEŠLÍ /   / KOCOUREK: Nichts da, nichts da, má salátoslatá múminko! – Račte si to forstellovati, liebster pane fetrlínku! Múminka mně chce dáti körbrle?! / KOTRČ: Milý pane strejče! Svět se dnes obrátil zhůru nohama, avšak takovýma nožkama, že jsou mnohem blahahojnější, nežli jeho hlava! – (Vezme si ho stranou.) – Hleď, milý strejče! ty se na tom světě za manžela mé synovkyně nehodíš. / KOCOUREK: Warum, pane fetrlínku? / KOTRČ: Proto…

Více
 • 13. 5. 2023

SPRÁVCOVÁ: Ach, což jest pro jeho horlení. Každá dívka se chce dostati za muže, a čím se teď ženichové vábí nežli zevnitřním nástrojem? Jindy se snášely peníze do truhly, teď šaty; jindy se mládenci po ctnostech sháněli, teď po šatech! Do zlatého čepce a do načechraných kadeří se každá ošklivost schová a v hedvábný plášť se všecky nectnosti zaobalí. Tak se ptáčkové lákají! Ovšemžeť se po svatebních smlouvách mnohý zhrozí, nacházeje pod bohatým ro…

Více
 • 13. 5. 2023

For I the ballad will repeat / Which men full true shall find; / Your marriage comes by destiny, / Your cuckoo sings by kind. / [Kdo manželství si zkusí, / pozná, jak těžké je / na rukou ženu nosit / s parohy na hlavě.] / – Matka Bertrama o své svěřence Heleně / Even so it was with me when I was young; / If ever we are nature’s, these are ours; this thorn / Doth to our rose of youth rightly belong; / Our blood to us, this to our blood is born / It is the show and seal of nature…

Více
 • 13. 5. 2023

PULEC: V první řadě by to chtělo žebřík. / MOTYČKA: Dáma podává ruku vždycky jako první. / HÁJEK: Tak to bude kámen úrazu, Sváťo. Je tady totiž disponent. / MOTYČKA: Pokud ovšem před ní nestojí jiná dáma. Starší dáma podává ruku mladší dámě. / PULEC: Co jsi říkal? / MOTYČKA: Že starší dáma… / PULEC: Ale ty ne! / HÁJEK: Že je tady disponent. / PULEC: TO znamená co? / (V té chvíli vyjde z vechtrovny Patka a táhne za sebou dlouhou telefonní pásku, jejíž druhý konec je stále…

Více
 • 13. 5. 2023

Maminko, tatínku, / posílám Vám vzpomínku / z letního tábora, / jistě víte, že vám píše / vaše dcera Barbora. / Strava se nedá jíst, / dneska byl jen zelný list. / Polívka studená, / co v ní plavou místo nudlí / číslice a písmena. / Myslela jsem prostě, že / budou různé soutěže, / slíbili bojovku, / pak jsme hráli vybíjendu, / na ovce a na schovku. / Štefan, hlavní vedoucí, / chodí s naší vedoucí, / která je příšera, / scházejí se, líbají se / u totemu za šera. / Proč jsem se nenarodila / o pár let dřív? / Dnes…

Více
 • 13. 5. 2023

Veselá česká pohádka na námět Jana Drdy vypráví příběh „zapomenutého čerta“, který ve vsi Dalskabáty přestal strašit a podněcovat lidi k hříchu. / Pohádka nás zavádí do vesnice Dalskabáty. Mariánu Plajznerovou, vdovu v nejlepších letech, vyžene kostelník Piškytl po vzájemných konfliktech z fary, kde pracovala. Mariána najde v lese opuštěnou chalupu a nastěhuje se do ní. Vůbec nemá potuchy, že se na její půdě v seně schovává zapomenutý a nachlazený č…

Více
 • 13. 5. 2023

První vydání Klicperovy frašky o 3 dějstvích z roku 1850. Děj komedie se odehrává v Podkrkonoší a na horách, kde se loučí se svobodou tři budoucí právníci. / Je to rozmarná komedie o mládí, lásce a prázdninách; pro Klicperu typické zmatky a zaplétání vztahů (dívky a jejich nápadníci, bratranci a nakonec studenti); postava Pohořalského se objevuje i v Divotvorném klobouku. / Hra má tři dějství: První dějství – 10 výjevů; Druhé dějství – 9 výjevů; Třetí …

Více
 • 13. 5. 2023

Děj se odehrává na hradě Čelakově v roce 1329. Selský jinoch Želmír miluje hradní pannu Ruměnu, dceru rytíře Světislava, pána na Čelakově. Ten ji však před lety zaslíbil bohatému rytíři Kiliánovi Blyskotovi z Římsů pro jeho syna Hadriána a chystá právě zásnuby. Želmírův přítel Soběbor se rozhodne překazit plány starého rytíře. Najme potulného žoldnéře Srpoše a uvede ho na hrad, kde již očekávají ženicha, jako Hadriána. Když se pak objeví pravý Ha…

Více
 • 13. 5. 2023