realismus

Od července ve druhém ročníku na vysoké až do ledna následujícího roku žil Cukuru Tazaki téměř výhradně jen myšlenkou na smrt. Mezitím nastal den jeho dvacátých narozenin, plnoletost však pro něj celkem nic neznamenala. Zemřít vlastní rukou mu po celé ty dny připadalo jako to nejpřirozenější a nejrozumnější, co může udělat. A dodnes pořádně neví, proč vlastně tenkrát neudělal i ten…

Více
 • 22. 3. 2024

[7.2.1869-24.10.1925] Spisovatel, básník a sběratel pohádek z Chodska Jindřich Šimon Baar pocházel ze selského rodu. Narodil se roku 1869 v Klenčí pod Čerchovem, gymnázium absolvoval v roce 1888 v Domažlicích. Vzhledem k finančním obtížím, v nichž se ocitl otec právě v době Baarovy maturity, vyplnil syn matčino přání a místo na filosofii, po jejímž studiu toužil, vstoupil na pražskou bohosloveckou...

Více
 • 30. 4. 2023

[20.5.1799-18.8.1850] Honoré de Balzac (vlastním jménem Bernard-François Balssa), francouzský představitel realismu a romantismu, jeden z největších spisovatelů 19. století, se narodil roku 1799 v Tours a zemřel ve věku 51 let v Paříži. Balzac je průkopníkem kritického realismu a tvůrcem nesmírně rozsáhlého díla. Po celý svůj život tvořil s nesmírnou pílí a měl obrovskou vůli, ale tak jak byl geniálním...

Více
 • 30. 4. 2023

[15.5.1891-10.3.1940] Michail Afanasjevič Bulgakov byl ruský prozaik a dramatik, jeden z nejvýraznějších literátů 20. století. Michail Bulgakov se narodil roku 1891 v rodině profesora teologie na Kyjevské duchovní akademii. V roce 1913 se oženil s Taťánou Lappovou. Po absolvování gymnázia v Kyjevě se zapsal na lékařskou fakultu Kyjevské univerzity, avšak studium v roce 1915 přerušil a přihlásil se jako dobrovolník...

Více
 • 30. 4. 2023

[29.1.1860-15.7.1904] Anton Pavlovič Čechov, světoznámý ruský prozaik a dramatik, jeden z největších povídkářů světové literatury, přichází na svět 29. ledna roku 1860 v ruském Taganrogu jako třetí syn v rodině kupce (Čechovův děd se teprve před dvaceti lety vykoupil z nevolnictví). V mládí Čechov (nepříliš úspěšně) studuje gymnázium – maturuje v roce 1879 a ve stejném roce pak odchází do...

Více
 • 30. 4. 2023

[11.11.1821-9.2.1881] Ruský novelista, romanopisec, publicista a myslitel, jeden z nejvýznamějších spisovatelů všech dob. Zprvu navštěvoval soukromou školu, po smrti matky však byl v roce 1837 z existenčních důvodů poslán na vojenskou ženijní školu do Petrohradu. Po sedmi letech studií zanechal, aby se mohl plně věnovat psaní – jeho literární počátky byly silně ovlivněny Bělinským. V roce 1846 se připojil ke...

Více
 • 30. 4. 2023

[12.12.1821-8.5.1880] Francouzský prozaik Gustave Flaubert se narodil roku 1821 v Rouen. Byl synem primáře (chirurga) v rouenské nemocnici. Po absolvování lycea v Rouen studoval Flaubert práva v Paříži, která však nedokončil kvůli nervové chorobě (padoucnici) a uchýlil se do Croissetu. Během studií mu zemřel otec, který ho však předtím stihl finančně zabezpečit a poté se už Flaubert věnoval jen psaní....

Více
 • 30. 4. 2023

[1.4.1809-4.3.1852] Romanopisec a dramatik Nikolaj Vasiljevič Gogol (vlastním jménem Mykola Hohol) se narodil roku 1809 v Soročincích jako syn ukrajinského spisovatele V. A. Janovského-Hohola (1777–1825) a mládí prožil v rodinném šlechtickém sídle Vasilevka. Od nejútlejšího dětství jevil hluboké herecké nadání, vynikal neobyčejnou pamětí a oblíbil si ruskou lidovou slovesnost a malířství. Koncem dvacátých let sbíral Gogol za součinnosti své matky,...

Více
 • 30. 4. 2023

[5.4.1835-8.10.1874] Vítězslav Hálek, vlastním jménem Vincenc Hálek, se narodil roku 1835 v Dolínku u Mělníka. Studoval na akademickém gymnasiu v Praze a od r. 1855 na filosofické fakultě. Účastnil se příprav na vydání almanachu Máj a další jeho ročníky sám redigova1. Od r. 1861 byl redaktorem Národních listů a od r. 1863 časopisu Lumír. Existenčně zajištěn manželstvím s Dorotou Horáčkovou,...

Více
 • 30. 4. 2023

[8.7.1891-21.6.1945] Josef Hora se narodil 8. července 1891 v Dobříni u Roudnice. Pocházel z rolnické rodiny. Po maturitě na roudnickém gymnáziu začal se studiem práv na Karlově univerzitě. Po jeho absolvování se věnuje literatuře a žurnalistice. Pracuje v Právu lidu (1918-20), Rudém právu (1920-29) a Českém lidu (1929-40). V letech 1929-32 vydával vlastní časopis Plán, revue pro literaturu, vědu a...

Více
 • 30. 4. 2023

[23.8.1851-12.3.1930] Alois Jirásek se narodil roku 1851 v Hronově u Náchoda. Pocházel ze selského rodu, jeho otec byl původně tkalcem a pak pekařem. Dětství strávil ve Velké Vsi u Broumova. V letech 1863 – 1867 studoval na německém gymnáziu v Broumově, potom na českém gymnáziu v Hradci Králové. Po maturitě studoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Alois Jirásek...

Více
 • 30. 4. 2023

[15.10.1814-27.7.1841] Ruský básník Michail Jurjevič Lermontov (Михаи́л Ю́рьевич Ле́рмонтов) se narodil roku 1814 v Moskvě do šlechtické rodiny. Psát básně začal již na univerzitním penzionátu. Ze studií na moskevské univerzitě byl po dvou letech za volnomyšlenkářství a členství v tajných kroužcích vyloučen. Lermontov vstoupil do vojenské služby. V tomto období byl inspirován k napsání společenského dramatu Maškaráda (nebo též Maškarní...

Více
 • 30. 4. 2023

[3.5.1469-21.6.1527] Italský renesanční politik, prozaik, básník, dramatik, historik a vojenský teoretik Niccolò Machiavelli se narodil roku 1469 ve Florencii jako druhý syn právníka Bernarda di Niccolò Machiavelliho. Jeho mládí je poměrně nejasné, do historie se zapsal až v roce 1498, kdy se stal předsedou a sekretářem takzvané Rady deseti – orgánu Florentské republiky, pověřeného diplomatickými a vojenskými úkoly. Ačkoliv neměl...

Více
 • 30. 4. 2023

[1.2.1882-16.1.1967] Marie Majerová, vlastním jménem Marie Bartošová, byla česká spisovatelka, prozaička a novinářka. Narodila roku 1882 v Úvalech. Roku 1947 se stává také českou národní umělkyní. Narodila se v chudé rodině, vystudovala měšťanku v Kladně. Poté odešla do Budapeště pracovat jako služebná, poté krátce působila i v Praze jako písařka. Dále působila jako redaktorka Rudého práva, mimo jiné psala do...

Více
 • 30. 4. 2023

[6.3.1928-17.4.2014] Kolumbijský spisovatel, novinář a scénárista, jeden z tvůrců tzv. magického realismu. Narodil se roku 1928 v Aracatace (severní Kolumbie), kde byl vychován svými prarodiči v domě plném tetiček a pověstí o strašidlech a démonech. V osmi letech, po smrti dědečka a počínající slepotě babičky, se přestěhoval ke svým rodičům do Sucre, kde jeho otec pracoval jako lékárník. Brzo po...

Více
 • 30. 4. 2023