próza

Ženy se opravdu změnily. Zdráhám se soudit, zda k lepšímu či horšímu. Každá doba vytváří své mravy a mladí lidé s údivem se ohlížejí do minula. Samozřejmě že později stejný překvapený pohled dětí spočine i na jejich počínání. A tak nač zatracovat a proč chválit! Takový je život! Jednou k nám zavítal milý pan rada a tvářil se o něco veseleji a snad trošku i mimořádně. Měl něco na srdci. Měl a začal. Říkával nám občas…

Více
 • 18. 12. 2023

Osmnáct fantaskních povídek spojených postavou malého démona. Humorná satira na pomezí sci-fi a fantasy s hlavní postavou démona Azazela, malého dvoucentimetrového tvora s bříškem jako kuličkové ložisko.
Úvod: Knihu tvoří osmnáct krátkých nenavazujících povídek, které mají všechny společné tři hlavní postavy – vypravěče, George Bitternuta a malého dvoucentimetrového démona Azazela, kterého George údajně …

Více
 • 18. 12. 2023

Kalendář historický je jedním z nejvýznamnějších Veleslavínových děl. Obsahuje výčet historických událostí od 1. ledna 1311 až po 30. červen 1934. Autor ji nazývá Kronikou Pražskou (vyšla 1590). / Daniel Adam Kalendář historický napsal, protože se cítil být opravdovým vlastencem – zejména Prahy, kde žil jeho otec Štěpán Adam, který byl mlynář (Daniel je rodilý pražák) a sloužil mnoha pražským pánům, kteří ho dobře odměňovali. Kalendář proto píše jak…

Více
 • 13. 5. 2023

Druhá Hrabalova povídková sbírka vykazuje charakteristické znaky jeho pozdější tvorby. / Autor zde pokračuje v líčení originálních portrétů prostých a svérázných figurek s jejich životními trampotami a radostmi. Výraznou stránkou souboru je svébytný jazyk, jehož prostřednictvím podává Hrabal živé, svěží a přesvědčivé charakteristiky svých neobyčejně obyčejných hrdinů. Povídky oplývají lehkým humorem, laskavostí a zvláštní lyričností, některé jsou až…

Více
 • 13. 5. 2023

Děj novely se odehrává v zimě roku 1945 na nádraží v západních Čechách blízko německých hranic a popisuje události jediného dne s tím, že hlavní hrdina, dvaadvacetiletý zaučující se výpravčí Miloš Hrma, uvažuje o svých problémech a vrací se tak k jejich kořenům do minulosti. / Cestou do práce vzpomíná, jak si nedávno podřezal žíly, a uvažuje o tom, proč to vlastně udělal. Bylo to kvůli jeho dívce Máši, před kterou se coby muž naprosto znemožnil, a n…

Více
 • 13. 5. 2023

Hostinskému a majiteli hotelu v jedné osobě odešla žena s hercem, který v hotelu vařil. Majitel hotelu vše vzdal. Proto jeho synovci vzali hospodaření do svých rukou. Jeden týden byl majitelem jeden z nich a druhý vrchním, po týdnu si role vyměnili. Majitel truchlí a hraje na harmoniku. V hotelu je ubytována rodina pana rady se dvěma dcerami. Snaží se vypátrat, kam odešla paní domácí. Paní radová se za paní hostinskou vydala a přesvědčila ji, aby…

Více
 • 13. 5. 2023

V nejtěžší době svého života, v atmosféře strachu i smutku před transportem, vytváří Karel Poláček své vrcholné dílo, knihu milovanou a radostnou, obraz plný jasu a vzpomínek na krásu šťastného mládí. Vydání se už nedožil. / Za dětským vypravěčem Péťou Bajzou tušíme už od počátku samotného autora, což posiluje vyprávění v první osobě. Vděčným zdrojem humoru je klukovský jazyk, rozkošně mísící vznešená slova knižní se slovníkem uličnické hantýrky : „…

Více
 • 13. 5. 2023

Ernest Goodbody zde vypráví jako válečný hrdina svůj příběh, jak prožil válku. / Z nezkušeného nováčka se díky nesmyslnosti a nelogičnosti stal důstojníkem. Pod svým vedením vede dvanáctou četu do bojů 2. světové války. Projdou Afrikou, Itálií, Řeckem, Francií a nakonec i Německem. On není žádný hrdina, ale popleta a zmatkář. Vše myslí naprosto vážně, ale nakonec to skončí úplně jinak. Buď něco provede, splní jinak nebo se ztratí. Za to všechno není…

Více
 • 13. 5. 2023

K.V. Rais věnoval tento „pohorský obraz“ památce učitelů a kněží, buditelů národních. O oblibě románu svědčí přes třicet jeho vydání. Za své pedagogické praxe na vysočině autor poznal, co pro zapadlou vesničku znamená obětavá činnost vlastenecké inteligence. Pro případ začínajícím učitelům i kněžím se vrátil k podnětnému národnímu obrození čtyřicátých let minulého století. hlavním pramenem mu byly jedinečné zápisky Věnceslava Metelky, doporučitel…

Více
 • 13. 5. 2023

Raisův román Západ (1899), stěžejní dílo velkého spisovatele, se dosud v literárním oběhu ocitalo ve stínu autorových románů „líbivějších“ (Zapadlí vlastenci) a „čtivějších“ (Kalibův zločin). Je otázka zda zcela právem – plodný autor mnoha populárních povídek a románů, řazený v učebnicových přehledech mezi realistické zpodobitele venkova – zde v komorním příběhu starého faráře zachycuje nejen atmosféru zapadlého koutu Vysočiny, ale i psychologick…

Více
 • 13. 5. 2023

Hlavními hrdiny jsou zde převážně starší lidé a jejich děti. Staří, jako nositelé morálky, ale příliš slabí na to, aby ovlivnili osudy ostatních. / Na prvních 11 stránkách knížky jsme seznámeni s životem autora a jeho dílem a dobou, ve které žil, to vše očima paní Jaroslavy Janáčkové. Dále následuje pět různě dlouhých povídek – Matka a děti, V boudě, Konec života, Do Prahy na pouť a Po letech doma, poté následují vydavatelské poznámky a autorovy vys…

Více
 • 13. 5. 2023

Autor v této knize podává humorným způsobem obraz několika obyčejných pražských obyvatel z jejich zajímavého způsobu života. Nejdůležitější je osoba Emana Habáska mladšího. Kolem něj se totiž točí celý děj. Eman je náruživým divákem při fotbalových zápasech. Fandí Viktorii Žižkov. Při jednom takovém zápase se pohádá a nakonec dokonce popere s panem Nečeradcem , který fandí Slávii. Vše se ale urovná, a když pan Nečeradec zjistí, že Eman je bez prá…

Více
 • 13. 5. 2023

Třiadvacetiletý J.V. Sládek se roku 1868 vypravil do Ameriky. Během dvouletého pobytu se živil jako učitel, redaktor, kostelník, varhaník i dělník při stavbě železnice. Snažil se co nejvíce zachytit atmosféru zdejších lidí. Pocítil hluboký soucit s Indiány. Všechny své dojmy vylíčil ve dvoudílné sbírce Americké obrázky. Soubor básní a povídek Na hrobech indiánských, který je výňatkem z Amerických obrázků, popisuje tragický osud Indiánů. / „Kůň na pu…

Více
 • 13. 5. 2023

Ještě-liž nyní toho nevidíme, že pravý Čech, by pak dobrýž muž byl, neumí-li cizích jazykův, za nic vážen není? Mnohý cizozemec sedě mezi námi dvaceti, třidceti a více let a neuměje třeba slova česky, nic se za to nestydí. Odkud to jde, že cizí národové jazyk náš tak sobě zlehčili? Vidí Čechy, an ho sami sobě málo váží, a protož myslí, že ho nepotřebují. / Ale snad příčina té potupy na díle z toho pošla, že málo jest kněh v jazyku českém vůbec vydan…

Více
 • 13. 5. 2023

Příběh vlastního dětství autorky. / V této fascinující knize můžete zjistit podrobnosti ze života spisovatelky Jacqueline Wilsonové – jak si Jacky hrála s papírovými panenkami jako April v Holce z popelnice; jak se musela potýkat s nepředvídatelnými výbuchy hněvu svého otce jako Prue v Lekci lásky; jak si vybírala nové hračky v hračkářství Hamleys jako Keiko v Ilustrované mámě; jak si užívala Vánoce jako Amy v Divném dárku; jak selhala při přijímací…

Více
 • 13. 5. 2023