dobrodružné

DRUHÉHO DNE MĚ probudil hluk rozhněvaných hlasů. Chvíli jsem nevěděla, kde jsem. Tma byla takřka dokonalá, jen pod dveřmi prosvítala úzká štěrbina světla. / Pak na mě dolehla realita. Posadila jsem se a poslepu nahmatala lampu na nočním stolku. Otočila jsem plamínkem a očima přejela tmavé hedvábí baldachýnu, břidlicovou podlahu, vyřezávané ebenové obložení stěn. Nedá se nic dělat, budu to tu muset…

Více
 • 22. 3. 2024

TA PŘÍŠERA SE JMENOVALA Izumrud, velký červ, a byli tací, kteří tvrdili, že chodby vykutané pod Ravkou jsou jejím dílem. Věčně hladová nenasytně požírala bahno s pískem, zavrtávala se do země hlouběji a hlouběji, aby našla něco, čím by ukojila svůj hlad, až zalezla tak hluboko, že se ztratila v temnotě. / Byl to jen příběh, přesto si lidé v Bílé katedrále dávali pozor, aby se… / …

Více
 • 22. 3. 2024

Kaz / Když Kaz zahlédl Van Ecka přicházet k mostu Goedmedbridge, první jeho myšlenka byla: tenhle chlap by nikdy neměl hrát karty. Vzápětí mu blesklo hlavou, že mu někdo přerazil nos. Měl ho oteklý a křivý, pod okem se mu modrala naběhlá modřina. Z nejhoršího mu nejspíš pomohl nějaký univerzitní doktor, napadlo Kaze, ale bez skutečných grišovských schopností mohl stěží udělat víc než to trochu zakrýt. / Van Eck…

Více
 • 22. 3. 2024

Část šestáSkuteční zloději / Inej / Zběsilý tlukot srdce jí nadouval hruď. Když člověk vystupuje v cirkuse, musí se ve správnou chvíli jedné houpačky pustit, aby se natáhl po druhé; a může přijít chvíle, kdy si uvědomí, že udělal chybu, a pak už si nepřipadá jako tíže zbavený, ale jednoduše padá dolů. / Strážní ji táhli zpátky do vězení. Na nádvoří bylo mnohem víc dozorců než ráno, kdy…

Více
 • 22. 3. 2024

Dočasná nepřítomnost zdejšího hraničáře, uvažoval Gilan, mohla klidně ovlivnit Foldarovo rozhodnutí, aby se usídlil v Highcliffském lénu − za předpokladu, že sem skutečně přijel. / Od Gilanova příjezdu uplynul den a on teď projížděl na koni venkovskou krajinou v okolí hradu. Byla tu dobrá půda a bohaté pastviny a většina rolníků se zaměřovala na chov dojných krav. Kraj působil docela mírumilovně, a…

Více
 • 22. 3. 2024

Vlčí vítr se jako přízrak vynořoval z předjitřní mlhy a zvolna získával pozemský tvar. / Vlčí loď pomalu klouzala k pobřeží s plachtou svinutou a ráhnem spuštěným na palubu, poháněna všeho všudy čtyřmi vesly. Čtveřice veslařů s nimi zacházela opatrně, na konci každého záběru je zvedla z vody jen asi o palec, tak aby kapky padající zpátky do moře šplíchaly co nejméně. Jednalo se o Erakovy nejzkušenější veslaře a ti byli zvyklí nepozorovaně se …

Více
 • 22. 3. 2024

„Kdy jsi měl v úmyslu podělit se s námi o tuhle novinu?“ Klid v Haltově hlase byl zrádný. Seletin pokrčil rameny. „Až skončí vyjednávání. Nechal jsem ho přemístit z Al Šaby před třemi dny, když jsme poprvé spatřili vaši loď. Bylo klidně možné, že se nedohodneme, a pro ten případ jsem chtěl, aby vězeň byl někde, kam se jeho posádka nemůže potají přikrást a násilím ho vysvobodit.“ Pohlédl na…

Více
 • 22. 3. 2024

Horác s Willem se po vydatném obědě v hostinci chystali nasednout na koně a odjet do Grimsdellského lesa. Ještě než vyjeli, odvázal Horác plátěné pouzdro s lukem zavěšené za sedlem a podával ho Willovi. / „Tohle je tvoje,“ řekl. „Halt si myslel, že ho asi budeš potřebovat.“ / Willova tvář se rozzářila úsměvem, když vytáhl mohutný velký luk z pouzdra a na chvíli ho potěžkal…

Více
 • 22. 3. 2024

„Který pitomec je tady vykopal?“ zavrčela a dupla do suchého prachu na dně koryta. / „Vymlela je voda,“ odpověděl jí Gilan. / Lydia si prohlédla prašnou kamenitou zem, na které stála, a zasupěla. „Nezdá se mi, že by tu bylo kdovíjak vlhko.“ / „Neprší tady často, ale když déšť přece jen přijde, je to pořádný liják,“ vysvětloval Gilan. „Voda se hromadí v horách, které jsme viděli, a pak se valí po pláni…

Více
 • 22. 3. 2024

Plachty volně pleskaly a Volavka se obrátila do větru a pomalu odplouvala od vodou nasáklého vraku. / Volavky potom podle Edvinových pokynů vyklidily prostor uprostřed lodi mezi zádí a stěžněm a oba přeživší tam přenesly. Hal počkal, až oba muže uloží, a pak si vedle nich klekl. / „Jsou to Galičané,“ řekl mu Edvin. „Pluli do východního Teutlandu za obchodem, když na ně zaútočili.“ / „Kdo zaútočil?“ zeptal se…

Více
 • 22. 3. 2024

Horác seděl ve svém stanu, schovával se před žárem poledního slunce a brousil si meč, když Gilan strčil hlavu do otevřeného vchodu. / „Není to ostré už dost?“ poznamenal, zatímco Horác přejížděl lesknoucí se čepel. / Horác si při práci čepel prohlížel. Vyrobili ji slavní nihon-džinští zbrojíři a on ji dostal už před dlouhými lety. Zbraň byla nejen ostrá, ale také neuvěřitelně tvrdá.… / …

Více
 • 22. 3. 2024

„Povězte nám, co jste vyzvěděla na hradě Gorlanu, Paulino,“ řekl Arald. Pak se otočil k hraničářům a na vysvětlenou dodal: „Paulina se před týdnem vypravila na hrad v přestrojení za šlechtičnu na cestách.“ / „Je třeba říct, že za dost hloupou šlechtičnu,“ dodala s úsměvem. „Podle mých zkušeností muži nepovažují švitořící blondýnku za hrozbu – a protože se nemají na pozoru, můžete se od nich…

Více
 • 22. 3. 2024

V táboře vypukl ruch: posádka běžela pro zbraně a začala se hrnout přes barikádu za ryčením zjevně rozzuřeného medvěda. / Kluf pobíhala podél vnitřní strany plotu sem a tam, zběsile štěkala a hledala někoho, kdo by jí pomohl po žebříku přes plot. Když se jí přestali plést do cesty, vyřešila ten problém sama. Vyškrábala se po žebříku na vnitřní straně a pak se odrazila… / Jako…

Více
 • 22. 3. 2024

Maddie ohromeně zírala na luk, když ho Will rozbalil. Svraštila čelo. Nepřipomínal jí žádný luk, který kdy viděla. Za prvé byl krátký, jen asi dvě třetiny délky běžného dlouhého luku. A mírně řečeno měl prapodivný tvar. Střední část, která zabírala přibližně dvě třetiny celkové délky luku, tvořil silný, tmavý kus dřeva se sotva znatelným zakřivením. Uprostřed něho bylo držadlo vyrobené…

Více
 • 22. 3. 2024

Město Raguza bylo mimořádně příjemné pro pobyt, uvažoval Hal. Ulice mělo čisté, domy hezké a udržované. Veškerá pozornost a činnost se soustřeďovala k přístavu. / Ve městě byly prvotřídní veřejné jídelny, které nabízely kuchyni půl tuctu různých zemí, a útulné, dobře vedené hospůdky. Pochopitelně že v okolí přístavu se vyskytovaly obvyklé krčmy a hlučné, špinavé lokály, jaké se daly najít…

Více
 • 22. 3. 2024