báseň

To nebyl obraz, to byl stín, / který se šinul po pěšině / milostným hájem v Nedošíně, / už podzimním, už bez květin.
S vráskami na tváři povadlé / usedla si tam smutná paní / a psala prstem v zadumání / do rosy na opěradle.
Pak s troškou sebevědomí / řekla si náhle: Vždyť už chvátám, / a šťastné páry míjela tam, / líbající se pod stromy.
A její šat už nešustí …

Více
 • 18. 12. 2023

Tím starým světem přec jsi znaven na konec / Pastýřko Eiffelko jak bečí stádo mostů dnes / Řecký i římský starověk se ti už přežily / Zde antické se zdají být už i ty automobily / Jen náboženství zůstalo docela nové jenom ono / Zůstalo prosté jak hangáry v přístavu avionů / Jediné neantické v Evropě křesťanství je / Evropan nejmodernější jste vy ó papeži Pie / A tobě brání stud když okna na tebe hledí / Vstoupiti do kostela a jít tam ke zpovědi / Čteš letáky ceníky plakáty je…

Více
 • 13. 5. 2023

Krásně bylo v Lešetíně: / Vesnička ta prostomilá / jak robátko v matky klíně, / utajena světu, snila / ve hvozdnatém údolí. / Vížkou rděl se nad dědinou / kostel mezi topoly, / a kol něho v zeleň stinnou / třešní, jabloní a hruší / tísnila se chatek tlupa / jako slípky, když je vzruší / na blankytu přelet supa. / Měly štíty z prken sbité, / výstupky v nich kruhovité / jako kazatelen krovy, – / s holubičkou mnohdy také. / Koberec tkal sametový / v pěkné barvě všelijaké, / do zelena, ruda, hněda, / mech …

Více
 • 13. 5. 2023

Štědrý večer slaviti budeme, / i když víra nám chybí. / K tobě, krajane-šenkýři, přijdeme, / a ty nám připravíš ryby. / Na modro, na černo a jednu v rosolu, / polévku jikrovou k tomu, / strávíme příjemný večer pospolu / u vánočního stromu. / Trochu si pohovoříme při sklence, / bude to pěkná změna / pro nás mrzuté staré mládence – / a tobě utekla žena. / A zapomeneme v tuto hodinu / mnoho, co za námi leží, / co nás vyhnalo v dalekou cizinu / a co se překlene stěží, / na duši nepokoj na sny chor…

Více
 • 13. 5. 2023

Nezemru já od práce, / nezahynu bídou, / nezalknu se v oprátce, / skončím sifylidou. / Nezemru já u holky / ani na silnici. / Zemru volky nevolky / klidně v nemocnici. / Nezískal jsem za živa / lásky skutky svými. / Jeptiška jen šedivá / oči zatlačí mi. / Nad mou mrchou stáhne clown / tvář svou smutnou masku: / „Zemřel tady vilný Faun / na nešťastnou lásku.“ / Noc byla. Bláto tuhlo v led. / Potloukal jsem se Prahou. / Řek’ jsem si: Ráno je tu hned, / a odjedeš pak drahou. / Za nocleh škoda zlatky. / Kaváren …

Více
 • 13. 5. 2023

Drobky pod stůl hází nám osud, / ostatní vše je nicota. / Alkohol ještě je! Holky jsou posud! / Jsou ještě radosti života! / Žena jak žena. V životě vraku / konečně jedno vše bude ti. / Jedna ubíjí něhou svých zraků, / druhá jedem svých objetí. / Šetřiti léty, jež nemají ceny, / v tom velká moudrost nevězí. / Dobré je opium, alkohol, ženy, / schází-li schopnost k askezi. / Askety vycházeti vidím / z téhož jak já na svět názoru, / stejně jak oni nenávidím / rozumy dobráckých pastorů. / Jsem smu…

Více
 • 13. 5. 2023

Což, páni spisovatelé, / vašeho nejsem druhu. / Proto jsem stál tak nesměle / ve vašem ctěném kruhu. / Vy jste – jak řek bych – takoví – / no — uhlazení páni. / Já rostl bez vší výchovy / v pračkách a snižování. / Do intimity vašich sfér / nevnikal pokřik lůzy. / Já bouřlivý byl debatér / anarchistických schůzí. / Do vašich snů se dívaly / horoucně krásné dámy. / A já jsem student zhýralý / a ztrhaly mě flámy. / Ne, nikdy jsem se nedostal / v společnost slušnou dámskou. – / Snad že jsem o to málo …

Více
 • 13. 5. 2023

Hleďme kterak jsme se krásně rozmnožili / Desateráci nám troubí po sídlištích / Oceán se mění na mazut / Velice vzrostlo procento velrybích sebevražd / Výskokem na souš / A masa lidí Město tisícileté / Začíná kysnout / Muž říká své ženě nevědomky / Kvasinko moje divoká / Ty bludná / Z toho vzniknou děti / Divoké Bludné: / Tolik hlaviček! / Žlutavé Hnědé Černé / – někdy také bílé – / vypadávají do světa Při vypadnutí křičí / My nevíme co / Možná: Smilování Možná že je pozdě / Možná že vřískají veliké…

Více
 • 13. 5. 2023

Binokl na očích, v ruce hůl / kráčím si květnatým dolem, / vážně jdu, jako bych neviděl, / jaro co tropí zde kolem. / Vždyť je to všechno zas navlas tak / jako před čtyřceti lety – / po nebi známý ten ptákův zpěv, / po stromech známé ty květy! / Zase kol děvčátek skotačí / hošíci nezralých boků, / děvčátka písničky zpívají / tištěné tohoto roku. / Není, ach není v tom postupu, / všechno jde dávným svým krokem – / bojím se, jenom my starší že / moudříme každičkým rokem! / Bojím se, tak že to bu…

Více
 • 13. 5. 2023

Už zas trhat ve snách bledé lilie / už zas jíti do kavárny Slávie / už zas srkat každodenní černou kávu / už zas mítí stesk a nachýlenou hlavu / už zas nespát už zas nemít záruky / *** / Tisíc jablek spadlo na nos zeměkoule / a jen Newton doved těžit ze své boule / tisíc lidí mělo epilepsii / a jen svatý Pavel uzřel hostii / tisíc hluchých lidí bloudí beze jména / a jen v jednom z nich jsme našli Beethovena / tisíc šílenců již táhlo zámořím / a jen Nero doved zapáliti Řím / tisíc vynález…

Více
 • 13. 5. 2023

Bystřina zpívá v divokém spádu, / málem a brouzdáš se na vodopádu, / z mokrého kamení na suché vzhůru, / vzhůru a vzhůru k lesnímu břehu, / poslední smrk tu, mu pohladit kůru, / napít se v štěrbinách zřidlého sněhu / až nahoře. / Tady však, ještě pod poloninou, / kravky se toulají s lačností línou / po svahu v houšti i na paloucích, / dědovi bouharu vypadla fajka, / o ráji sní v těch hodinách vroucích / ve stínu smrku, jenž jako vlajka / se rozmáchl. / To jsme se lekli. A první pohled / po …

Více
 • 13. 5. 2023

Rychlíkem jedeš, znavený vojáček rudý, / jímž povely s místa na místo smýkají. / Kola jen hučí, vagon se lehce houpá. / Jak by si řekly, že tě ukolébají. / Ještě však nezavřeš spálených očí. / Na něco čekáš, co jimi vkročí. / Opustils město, kam nic tě nelákalo. / Vracíš se do města, které tě otravuje. / Položils čelo na ledové okno. / Soumrak už záclony zatahuje. / Ať ještě počká! Teď přijdou známé domky, / lesy a říčka, pěšiny pod stráněmi. / Přírodní snímek. Zimní krajina. Někol…

Více
 • 13. 5. 2023

(úryvek) / „Sám / pyšný / Věčné nepřátelství vypověděl jsem plazům, jež kolem / s jedovou vegetací živoří nečisté dny své, / a svoji nenávist jako štít jasný jsem pozvedl / a čekám rány.“ / (úryvek) / „A hrdý buď falešnou řečí / žes vytrval, / na jitřní čekal svit / žes neposkvrnil ústa ani hrud / čekal a věřil.“ / (úryvek) / „Lenin – maják, Lenin – zvon, Lenin – maják, Lenin – zvon, / Maják – zvon, / Lenin!“

Více
 • 13. 5. 2023

Má touho bláznivá, mé odříkání věčné, / má tichá radosti, mé hoře nekonečné, / můj sladký osude, jenž ničíš teď mé dny – / jak život líbezným, že milovat tě musím, / jak život ukrutným, že láskou svou se dusím, / a – jednou zašlápnu snad jako květ své sny! / Nepřijde jednou den, snad za nejbližším rohem / mně zmizíš navždycky a nedáš mi ni sbohem, / bych nepochyboval, že bylo vše jen snem? / Či všednost nějaká mi tvrdě připomene, / že z jiných světů jsou mé zámky povětrné, / že …

Více
 • 13. 5. 2023

Květy, květy, květy / pro uplakané oči, / písně, písně, písně / pro uštkaná ústa! / Vždyť jsme se zrodili z kvetoucí země! / Vždyť jsme se zrodili uprostřed ptáků! / A všechno bylo vůně / a všechno bylo jas, / když pod stromem poznání Evu / pokoušel ďas. / Květy, květy, květy / pro uplakané oči, / písně, písně, písně / pro uštkaná ústa.

Více
 • 13. 5. 2023