společenské

Lyrickoepická balada s typicky romantickým námětem lásky a zrady. / kompozice: prolog + 23 zpěvů / retrospektivně vyprávěné / co zpěv, to monolog – buď loupežníka, nebo milé (celkově dialog mezi milou a loupežníkem) / některé romantické motivy: les, zřícenina, okraj společnosti, nenaplněná láska / Prolog / Vypravěč přichází na místo, kde bylo před sedmi lety oběšeno sedm loupežníků. Milá přichází a nosí jim kvítí -…

Více
 • 17. 2. 2024

Chodský román, líčící životní osudy dvou bratří Porazilů – Martina a Hadama, se odehrává v autorově milovaném rodné kraji pod Čerchovem, především v rodném Klenčí. Počáteční vzájemnou lásku a úctu obou bratrů postupně rozleptává závist a chamtivost Martinovy ženy Manky… / Žili dva bratři – Martin a Hadam. Oběma otec přál, aby se dobře oženili, ale oni si raději vybrali nevěsty podle svého srdce. Martin Manku a Hadam Dodličku. Pantáta jim rozdělil …

Více
 • 13. 5. 2023

Oliver Twist je jedním z prvních sociálních románů 19. století a jedním z nejznámějších děl Charlese Dickense. Byl několikrát zfilmován a i úspěšně hrán na divadelních scénách. Jeho napsání je údajně vedeno negativními důsledky novelizace chudinského zákona (rok 1834). Dříve byly chudobince na jednotlivých farnostech. Ty byly zrušeny a nahrazeny novými, centrálně organizovanými, kde byly kruté podmínky pr… / Hlavní postavou románu je Oliver…

Více
 • 13. 5. 2023

Petr je doktor filozofie, Ludmila je vysokoškolsky vzdělaná pedagožka. Oba jsou Pražáci, ale Petr se narodil na vesnici a zase po ní začíná toužit. Přestává jej bavit abstraktní filozofický svět a chce se zaměřit na něco hmotného, skutečného. Lehce proto přesvědčí Lu, aby se odstěhovali do odlehlého koutu Šumavy – do Jelení, do starého Liščího mlýna, ze kterého chce Petr udělat luxusní hotel. Lu je velký snílek a romantik, a proto s Petrem souhla…

Více
 • 13. 5. 2023

Lucien opustil Coralii a Camusota a odešel do Dřevěných galerií. Jakou to změnu v něm způsobilo to dnešní uvedení do tajností žurnalistiky! Beze strachu se vmísil do davu, jenž proudil galeriemi: tvářil se vyzývavě, protože měl svou maitressu, a k Dauriatovi vstoupil nenuceně, protože byl žurnalistou. Zastihl zde velkou společnost, podal ruku Blondetovi, Nathanovi, Finotovi a všem literátům, s nimiž se již týden přátelil. Pokládal se za osobnost …

Více
 • 13. 5. 2023

Chvíli je měřil pohledem – jako by uvažoval, má-li promluvit – či nemá. / „A že vám hanba není!“ řekl konečně a postavil se proti všem. / „Hanba? Jaká hanba? A proč hanba?“ zvedali se sedláci. / „Ano hanba – hanba proto, že tak dychtíte po krvi, hoříte zrovna touhou slyšet, jak naši vyhráli – kolik jich pobili – postříleli – koni pošlapali – a to jste křesťané? Až zlost máte, křivě podezříváte – na cti utrháte, když s vámi netáhne kdekdo za jeden provaz..…

Více
 • 13. 5. 2023

Přiznávám se, bylo mi to nepříjemné. Byl jsem sice rozhodnut, že budu hrát, ale rozhodně jsem neměl v úmyslu hrát za někoho jiného. Byl jsem z toho až trochu zmaten a vešel jsem do herních sálů v nejmrzutější náladě. Na první pohled mi tam všechno bylo odporné. Nemohli vystát podlízavost fejetonů ve všech světových a hlavně v našich ruských novinách, ve kterých naši fejetonisté skoro celé jaro mluví o dvo… /   / *** /   / / „Ta neprohraje! Ne,…

Více
 • 13. 5. 2023

Oba byli mladí, oba si dělali tytéž naděje a oba měli jeden a týž cíl. Ale B. byl ještě hodně mlád, zažil ještě málo bídy a hoře; nadto byl především Němec a blížil se svému cíli houževnatě, systematicky, podle předem připraveného plánu, dokonale si vědom svých sil, zatímco jeho druhovi již minula třicítka a byl unaven, uštván, ztratil všecku trpělivost a vydal se z prvních, zdravých sil, neboť se cel… / „Nemám talent!“ prohlásil nakone…

Více
 • 13. 5. 2023

Stejně jako mnohé jiné geniální osobnosti, i Fjodor Michajlovič Dostojevskij (1821-1881), ruský spisovatel, žurnalista, politik a myslitel, se zjevil v přechodné etapě. Roku 1861 bylo v Rusku zrušeno nevolnictví a následoval pozvolný, značně komplikovaný, přechod ve společnost měšťanskou. / Doba, která zdaleka nepřinesla jednoznačné vítězství utlačovaným rolníkům, nýbrž ti se stali pouhými loutkami v rukou statkářů, kteří disponov… / Zatímco To…

Více
 • 13. 5. 2023

Zcela jinou povahu měl Kulťapka. Proč jsem ho ještě jako štěně přinesl z dílny do káznice, nevím. Blažilo mě ho krmit a vychovávat. Šaryk ho ihned vzal pod svou ochranu a spával s ním. Když Kulťapka povyrostl, dovoloval mu, aby mu kousal uši a tahal ho za chlupy, a hrával si s ním, jako si hrávají dospělí psi se štěňaty. Kulťapka kupodivu nerostl do výšky, ale jen do délky a do šířky. Srst měl huňatou, něja…

Více
 • 13. 5. 2023

I. / Nalevo širé zřím moře, / napravo táhne se dýna. / Příboj, jenž tříští se o břeh, / mi cosi připomíná. / Po písku omytém vlnou / reptaje nejdu a klna. / Zamyšlen tiše si šeptám. / Říkám si: devátá vlna! / II. / Vln osm potopí pouze, / vln osm přeskočí. / Vln osm vesele bije / do prsou, do očí. / Vln osm nemá té moci, / vln osm laškuje jen. / Vln osm nemůže zmoci, / devátá vezme tě v plen! / Devátá vlna smete, / s čím osm hrálo si, / devátá vlna nese, / však živé nenosí, / devátá vlna zavře / mdlá ústa navěky. / A…

Více
 • 13. 5. 2023

Tato románová trilogie, mající kronikářský ráz, obsahuje podrobná líčení a popisy chodského folklóru, zejména zvyků a obřadů vztahujících se k jednotlivým ročním obdobím a k svátkům. / Tato trilogie vypráví o chodském lidu, o jeho znovuvzkříšení v době národního obrození kolem roku 1848. Autor vykresluje velkolepý obraz tehdejší společnosti, krásy chodské krajiny, moudrosti, srdečnosti a soudržnosti prostých lidí. / Paní komisarka / Děj nás zavádí do měst…

Více
 • 13. 5. 2023

Příběhy a zážitky vesnických dětí od Šimona Jindřicha Baara se pozvolna stávají školní četbou. Všichni, kdo si tuto knihu přečtou, pochopí proč. / Osu celého vyprávění vytvářejí dvě dětské postavičky, Hanýžka Králová a Martínek Klika. Zažívají radostné i chmurné chvilky. Přestože jsou nerozluční kamarádi, dostávají se často do sporů, které vyplývají z hrdé povahy chodského člověka. Od útlého mládí musí pilně pracovat, každý má svou povinnost. To vše…

Více
 • 13. 5. 2023

Jan Cimbura: ideální jihočeský sedlák, svou láskou ke zvířatům a přírodě si získal mnoho přátel. Je vždy spravedlivý. Má vysokou statnou postavu a velkou sílu, kterou k něčemu jinému než k práci používá jen vyjímečně. Jan Cimbura se učí jako mladík u sedláka Kovandy zacházet se zvířaty a orat půdu. Zamiluje se do jeho dcery Marjánky, ale rozhodne se, že se neožení dokud nebude mít vlastní statek. Nakonec se s ní ožení, protože ji zemře manžel. Je…

Více
 • 13. 5. 2023

Mladá a bystrá dívka Charlotta přijíždí strávit léto do přímořského městečka Sanditon. Brzy pronikne mezi místní smetánku – dobrosrdečné lidi i pokrytecké snoby, kteří by z ospalého Sanditonu rádi vybudovali věhlasné lázně. Během dopoledních vycházek a odpoledních čajových sedánků, jež často představují jediné povyražení, jaké může městečko nabídnout, se Charlotta seznamuje také s lázeňskými hosty. Poznává sira Edwarda, žvanivého seladona se šlec…

Více
 • 13. 5. 2023