Jaroslav Vrchlický

Podpořte LD sdílením:

Share

[17.2.1853-9.9.1912]

Životopis

Jaroslav Vrchlický, vlastním jménem Emil Frída se narodil roku 1853 v Lounech v rodině kupce. Jeho zájmy v mládí nejvíce ovlivnil jeho strýc, farář v Ovčárech u Kolína, kde chlapec trávil svá dětská léta. Vrchlický studoval na gymnáziu v Klatovech a po maturitě roku 1872 začal studovat teologii. Již v prvním semestru přestoupil na filozofickou fakultu, kde studoval filozofii, historii a románské jazyky. Po třech letech studia odjel do severní Itálie jako vychovatel.

Ještě před jeho odjezdem vyšla Vrchlickému jeho prvotina, lyrická sbírka Z hlubin (1875). Roční působení v Itálii znamenalo pro Jaroslava Vrchlického prudký umělecký a myšlenkový růst, kdy si začal uvědomovat své postavení a poslání českého básníka. Po návratu do vlasti Jaroslav Vrchlický působil krátce jako učitel. Roku 1879 se oženil s dcerou spisovatelky S. Podlipské (sestra Karolíny Světlé) Ludmilou. Při založení České akademie věd a umění roku 1890 se stal tajemníkem jejího uměleckého odboru. V roce 1893 byl Vrchlický jmenován profesorem všeobecné literatury na Karlově univerzitě, v roce 1901 pak členem Panské sněmovny.

Na počátku 90. let Jaroslav Vrchlický prožíval hlubokou citovou a tvůrčí krizi, která byla způsobena rozvratem manželství a z rostoucích konfliktů. V roce 1908 Vrchlického postihla uprostřed tvůrčí práce mozková mrtvice, která mu znemožnila jakoukoliv intelektuální činnost. Poslední léta života strávil Jaroslav Vrchlický v Domažlicích, kde také roku 1912 zemřel.

Vrchlický vydal 270 svazků knih, převážně se jedná o básnická díla. Díky těmto dílům si vydobyl vůdčí postavení v rámci lumírovské školy a v české poezii 19. století vůbec. Vytvářel v ní typ pozdně romantického básníka národa a zároveň i jeho soudce, který stojí v čele veškerého dobového myšlení a který v zájmu tohoto poslání přijímá i nadosobní úkoly. Chtěl vytvořit poezii, která by se vyrovnala poezii evropské a přivedla tak českou literaturu na nový, vyšší stupeň. Četné poetismy a novotvary dávají Vrchlického dílu rysy knižní strojenosti.

Velmi podstatnou součást Vrchlického díla tvoří epika. Ve Zlomkách epopeje se Vrchlický snažil o obraz myšlenkového vývoje lidstva. Zlomky epopeje se skládají ze tří typů sbírek: z knih reflexivní poezie, z drobné epiky a z velkých epických skladeb.

Nejvíce vlastní byla nicméně Vrchlickému lyrika, přičemž v raném období převažuje lyrika intimní a milostná, kde Vrchlický vyjádřil touhu po plném citovém a smyslovém vyžití jedince a zároveň prahnutí po ideálu. Později začínají do jeho lyriky pronikat trpké a bolestné tóny, zejména v období rozpadu básníkova manželství.

Jaroslav Vrchlický je znám i jako překladatel románské literatury – Hugo, Baudeliare, Dante Alighiery, Petrarca atd. Dále překládal zásadní díla Shakespeara, Goetha, Schillera, Whitmana a daších. Překlady provázel literárními studiemi a eseji.

Vrchlického próza stojí pouze na okrají jeho tvorby. Skládá se pouze z několika povídek a románu Loutky (1908). Významější místo v jeho tvorbě jsou dramata: tragédie, činohry, veselohry a to veršem i prózou. Vrchlický čerpal z antiky, z renesance, z nejstarších českých dějin i ze současnosti.

Dílo

Lyrika

Epika

 • Duch a svět, 1878
 • Mythy I, 1879
 • Mythy II, 1880
 • Zlomky epopeje, 1886
 • Nové zlomky epopeje, 1895
 • Kytka balad
 • Fresky a gobeliny, 1891
 • Selské balady, 1885 (anotace)
 • Epické básně, 1876
 • Třetí kniha básní epických, 1907
 • Nové básně epické, 1881
 • Bar Kochba, 1897
 • Hilarion, 1882
 • Staré zvěsti, 1883
 • Sfinx, 1883
 • Perspektivy, 1884
 • Votivní desky, 1902
 • Bozi a lidé, 1899
 • Epizody, 1904
 • Twardowski, 1885
 • Píseň o Vinetě, 1906
 • Legenda o sv. Prokopu, 1884
 • Rytíř Smil

Básně (nezařazeno)

 • Bodláčí z Parnasu, 1893
 • Duše mimosa, 1903
 • Endymion
 • Exulanti, 1886
 • Julián Apostata, 1885
 • Kytky aster, 1894
 • Midasovy uši, 1890
 • Na domácí půdě, 1888
 • Na sedmi strunách, 1897
 • Napadlo rosy, 1896
 • Než zmlknu docela, 1893-95
 • Odysseus
 • Pietro Aretino, 1892
 • Pohřeb Alarichův
 • Pomsta Catullova, 1887
 • Potulky královny Mab, 1893
 • Prchavé iluze a věčné pravdy, 1903
 • Rabínská moudrost, 1886
 • Rok na jihu, 1878
 • Různé masky, 1889
 • Satanella, 1874
 • Sny o štěstí, 1876
 • Svlačce na úhoru, 1905
 • Symfonie, 1878
 • Trilogie o Simsonovi, 1907
 • V uchu Dionysově, 1900
 • Vittoria Colonna, 1877
 • Z hlubin, 1875
 • Západy, 1906
 • Zaváté stezky, 1908
 • Žamberské zvony, 1900

Politické sbírky

 • Pantheon, 1880
 • Hlasy v poušti, 1890

Próza

 • Barevné střepy, 1887
 • Loutky, 1908
 • Povídky ironické a sentimentální, 1886
 • Nové barevné střepy, 1892

Drama

 • Smrt Odyssea, 1882
 • Trilogie
  1. Drahomíra, 1882
  2. Bratři, 1889
  3. Knížata, 1903
 • V sudě Diogenově, 1883
 • Soud lásky, 1887
 • Noc na Karlštejně, 1884 (anotace)
 • Hippodamie
  1. Námluvy Pelopovy, 1890
  2. Smír Tantalův, 1891
  3. Smrt Hippodamie, 1891
 • Svatá Ludmila
 • Julián Apostata, 1885
 • K životu, 1886
 • Rabínská moudrost, 1886
 • Soud lásky, 1886
 • Exulanti, 1886
 • Pomsta Catullova, 1887
 • Nad propastí, 1887
 • Midasovy uši, 1890
 • Pietro Aretino, 1892
 • Trojí polibení, 1892
 • Svědek, 1895
 • Závěť lukavického pána, 1895
 • Bouře, 1895
 • Epponina, 1896
 • Láska a smrt, 1896
 • Marie Calderonová, 1897
 • Král a ptáčník, 1898
 • V uchu Dionysově, 1900
 • Armida, 1903
 • Trilogie o Simsonovi, 1907
 • Godiva, 1907
 • Kočičí král, 1909
 • Záboj, 1918
 • Probuzení, 1931

Citáty

Mnoho může síla duše, mnoho víra, mnoho naděje, ale všechno zmůže jedině láska

Láska je prales, do kterého když někdo jednou vstoupí, je okouzlen a nenajde cestu zpět

Po něčem toužit jest již důvod k žití

Láska je pramen, který překážkami vyrůstá

Jaroslav Vrchlický

e-knihy

Zobrazuji všech 21 výsledků

 • 30. 4. 2023