symbolismus

Ve své Básni o hašiši popisuje Baudelaire vliv drogy na lidské tělo a účinky, které vyvolává. Je to kouzelný, zvláštní stav, kdy jsou všechny síly v rovnováze. Obrazotvornost je sice veliká, ale brzy se dostáváme zpět do reality (po vyprchání účinku). Dále básník hledá počátky lidské touhy po něčem nepoznaném, po umělém ráji, po vytržení z mysli. Droga je pro Baudelaira něco přirozeného, co dělá život bohatším než je. Zabývá se také výrobou, sprá…

Více
 • 13. 5. 2023

[26.8.1880-9.11.1918] Vlastním jménem Wilhelm Apollinaris de Kostrowicki, francouzský básník, prozaik a dramatik polského původu, jeden ze zakladatelů moderní francouzské poezie a významný propagátor avantgardy v umění, přichází na svět 26. srpna roku 1880 v Itálii, v Římě, jako nemanželský syn A. Kostrowické, polské šlechtičny, a důstojníka sicilské armády – od roku 1887 pak Apollinaire žije s matkou (která se s...

Více
 • 30. 4. 2023

[12.6.1840-8.4.1914] Jakub Arbes se narodil roku 1840 v rodině obuvníka na Smíchově, pražském předměstí s dýmajícími komíny a špinavou dělnickou kolonií. Jako osmiletý napjatě naslouchal hovorů o barikádách a bojích revolučního roku 1848. Ve škole byl jeho spolužákem Julius Zeyer, učil jej J.Neruda. Již od klukovských let si Arbes všímal dění ve společnosti a pochopil, že Češi usilují o samostatnost....

Více
 • 30. 4. 2023

[9.4.1821-21.8.1867] Francouzský „prokletý“ básník, esejista, překladatel, literární a umělecký kritik. Nacházel se na rozhraní romantismu a symbolismu. Objevoval ponuré, často až brutální stránky života, vyznačoval se originální básnickou obrazností. Sugeroval nálady a dojmy hudbou slov nebo symboly. Byl nepřítelem romantické vášně a sentimentality. Za básnickou sbírku, jež je dnes považována za klíčové dílo moderní francouzské poezie, byl soudně pronásledován –...

Více
 • 30. 4. 2023

[15.9.1867-12.2.1958] Básník Petr Bezruč, vlastním jménem Vladimír Vašek, se narodil roku 1867 v Opavě. Jeho otec byl středoškolským profesorem a známým slezským buditelem. Roku 1873 byl Bezručův otec přeložen do Brna, kde Vladimír navštěvoval Slovanské gymnázium. Náhlá smrt otce roku 1880 zhoršila finanční situaci rodiny. Z tohoto důvodu a z pocitu beznaděje a marnosti Vladimír nedokončil studia klasické filologie v...

Více
 • 30. 4. 2023

[26.2.1898-12.11.1951] Básník Konstantin Biebl se narodil roku 1898 ve Slavětíně u Loun. Otec byl zubním lékařem a r. 1916 spáchal sebevraždu na haličské frontě. Matka byla sestrou A. Ráže, který ovlivnil další Bieblův literární vývoj. Spolu s ním vydal Biebl svou prvotinu (13 básní). Obecnou školu navštěvoval ve Slavětíně. Do reálky začal chodit v Lounech (z té doby se datuje...

Více
 • 30. 4. 2023

[28.11.1757-21.8.1827] Anglický básník, grafik, rytec a ilustrátor, jedna s nejvýraznějších postav raného romantismu v Anglii. Řadí se k nejoriginálnějším evropským básníkům a všeobecně je považovanán za revolucionáře a kritika uspořádání společnosti, již za svých studií na londýnské akademii byl odpůrcem klasické akademické výuky. V Blakeově díle se vzájemně prolíná jeho grafická a literární tvorba, využíval vlastní techniku nazvanou „iluminovaný tisk“....

Více
 • 30. 4. 2023

[13.9.1868-25.3.1929] Český lyrický básník, esejista a učitel Otokar Březina, vlastním jménem Václav Jebavý, se narodil roku 1868 v Počátkách u Pelhřimova. Vyrůstal jako jediné dítě starších rodičů. Základní školní vzdělání získal Březina v Počátkách. Roku 1883 přestoupil z tamější měšťanské školy do 4. tř. reálky v Telči, kde vlivem učitelů L. Čecha a J. Mládka vládl čilý kulturní ruch, kterého...

Více
 • 30. 4. 2023

[15.5.1891-10.3.1940] Michail Afanasjevič Bulgakov byl ruský prozaik a dramatik, jeden z nejvýraznějších literátů 20. století. Michail Bulgakov se narodil roku 1891 v rodině profesora teologie na Kyjevské duchovní akademii. V roce 1913 se oženil s Taťánou Lappovou. Po absolvování gymnázia v Kyjevě se zapsal na lékařskou fakultu Kyjevské univerzity, avšak studium v roce 1915 přerušil a přihlásil se jako dobrovolník...

Více
 • 30. 4. 2023

[31.12.1877-14.5.1931] Významný český básník, prozaik, dramatik, publicista a nacionalistický politik, jeden z představitelů tzv. generace anarchistických buřičů Viktor Dyk se narodil v Pšovce u Mělníka roku 1877. Navštěvoval gymnázium v Žitné ulici v Praze, kde byl jedním z jeho učitelů Alois Jirásek. Poté vystudoval Právnickou fakultu Karlovy Univerzity. Po celý život však působil jako novinář a spisovatel. K rozhodnutí nevěnovat...

Více
 • 30. 4. 2023

[19.6.1881-13.9.1914] Básník a satirik, který v lyrice popěvkovitého charakteru dospěl od mravní deziluze ke skeptické vyrovnanosti. Prozaik, fejetonista, dramatik, karikaturista, grafik a malíř. Gellnerův otec, nezámožný židovský obchodník, byl přesvědčením socialista se zájmem o soudobou literaturu, matka měla spisovatelské sklony. V Mladé Boleslavi, kde se narodil, vychodil Gellner základní školu i gymnázium. Za studií se podílel na vydávání mladoboleslavských studentských...

Více
 • 30. 4. 2023

[22.11.1869-19.2.1951] André Paul Guillaume Gide byl francouzský prozaik a dramatik, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1947. Narodil se roku 1869 v Paříži do měšťanské protestantské rodiny. Jeho otec Paul Gide byl významným profesorem práva na univerzitě v Paříži a jeho matka byla dcerou obchodníka z Rouenu. André Gide vyrůstal v puritánské atmosféře. Když bylo Andrému 11 let, jeho...

Více
 • 30. 4. 2023

[24.8.1874-15.6.1898] Básník, přední představitel české dekadentní a symbolistické poezie. Karel Hlaváček se narodil roku 1874 se v rodině libeňského dělníka. Od roku 1885 studoval na české reálné škole v Karlíně. V této době patřil mezi nejaktivnější cvičence tělocvičné jednoty Sokol v Libni. Po maturitě (1892) se zapsal jako mimořádný posluchač na pražskou filozofickou fakultu, kde studoval moderní jazyky. Neměl stálé...

Více
 • 30. 4. 2023

[16.9.1905-31.3.1980] Vladimír Holan byl český básník a překladatel. Je řazen mezi nejvýznamnější básníky 20. století. Narodil se v Praze, kde později studoval gymnázium. Při studiu začal psát první básně. Pracoval jako úředník. Velmi brzy odešel do penze (v 28 letech) a věnoval se výhradně poezii a literatuře. Byl redaktorem v časopisu Život, rok pracoval jako dramaturg Divadla E. F. Buriana....

Více
 • 30. 4. 2023

[3.7.1883-3.6.1924] Nejznámější, světově proslulý představitel německé literární Prahy, jeden z nejvýznamnějších prozaiků světové literatury 20. století. Narodil se roku 1883 na Starém Městě pražském. Pocházel z rodiny zámožného obchodníka. Po vystudování práv na pražské německé universitě pracoval v l. 1907-1922 jako úředník v pojišťovnictví, nejprve krátce u Assicurazioni Generali a posléze 14 let, až do svého penzionování v r. 1922...

Více
 • 30. 4. 2023