Alois Jirásek

Podpořte LD sdílením:

Share

[23.8.1851-12.3.1930]

Životopis

Alois Jirásek se narodil roku 1851 v Hronově u Náchoda. Pocházel ze selského rodu, jeho otec byl původně tkalcem a pak pekařem. Dětství strávil ve Velké Vsi u Broumova. V letech 1863 – 1867 studoval na německém gymnáziu v Broumově, potom na českém gymnáziu v Hradci Králové. Po maturitě studoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Alois Jirásek pracoval jako učitel dějepisu na gymnáziu, potom na reálce v Litomyšli a poté v Praze. Spřátelil se s mnoha vynikajícími osobnostmi českého národa – například s M. Alšem, J. V. Sládkem, K. V. Raisem, J. S. Macharem, Z. Nejedlým. Pracoval jako redaktor časopisu Zvon. Byl zastáncem samostatnosti českého a slovenského národa a jako jeden z prvních podepsal Manifest českých spisovatelů.

V roce 1879 se Jirásek oženil. Narodilo se mu postupně šest dcer a jeden syn.

Alois Jirásek byl vynikajícím spisovatelem, ale i dramatikem. Jeho dílo je neobyčejně rozsáhlé. Jedná se hlavně o prózu s historickou tematikou, odrážející významné epochy dějin naší země. Hlavním hrdinou je vždy člověk, který reprezentuje svou dobu. Ze začátku byly jeho práce vydávány v časopisech Osvěta, Květy, Lumír, Zlatá Praha a Zvon. Mnoho jeho děl bylo zpracováno filmově. Ve svých velkolepých dílech ztvárnil svou představu národních dějin a poukázal na to, že tvůrcem všeho historického dění je lid.

Z období husitství jsou nejznámější jeho romány Mezi proudy, Syn ohnivcův, Proti všem,

Bratrstvo. Z doby pobělohorské si zaslouží jmenovat alespoň Skaláci, Psohlavci, Skály a Temno. Období národního obrození se věnují například romány Na dvoře vévodském, Filosofská historie, F. L. Věk. Psal rovněž literaturu pro mládež – např. Z Čech až na konec světa, Staré pověsti české. Z jeho dramatické tvorby je pak nejznámější Jan Hus, Jan Žižka a Jan Roháč.

V roce 1920 byl zvolen do Senátu za Československou národně demokratickou stranu.

Alois Jirásek zemřel v březnu 1930 v Praze, pohřben byl pak v Hronově. Je právem považován za zakladatele české historické beletrie. Český národ v něm ztratil jednoho z největších synů. Bylo po něm pojmenováno Jiráskovo náměstí a Jiráskův most. Jeho jméno také nese náš největší festival amatérského divadla – Jiráskův Hronov.

Dílo

Husitství

 • V cizích službách, 1883
 • Mezi proudy (románová trilogie):
  1. Dvojí dvůr, 1887
  2. Syn ohnivcův, 1888
  3. Do tří hlasů, 1890
 • Maryla, 1887
 • Proti všem, 1893
 • Bratrstvo (románová trilogie):
  1. Bitva u Lučence, 1899
  2. Mária, 1904
  3. Žebráci, 1908
 • Husitský král, 1919 (nedokončen)

Protireformace, doba pobělohorská

Národní obrození

Ze současnosti

 • Druhý květ
 • Na ostrově
 • Petr Kmínek
 • Z malých cest
 • Do Němec

Memoáry

 • Z mých pamětí

Historická dramata a divadelní hry

 • Vojnarka, 1890
 • Kolébka, 1891
 • Otec, 1894
 • Emigrant, 1898
 • Jan Žižka, 1903
 • Lucerna, 1905 (anotace)
 • Samota, 1908
 • Pan Johannes, 1909
 • Jan Hus, 1911
 • Jan Roháč, 1918
 • Magdaléna Dobromila Rettigová

Citáty

Kdo honí štěstí, sám je štván.

Železo však u vážnosti mějte! Jím v čas pokoje role orejte, v čas zlý se jím proti nepříteli chraňte! Dokud Čechové budou míti takový stůl, nepřátelé své přemohou. Když pak cizozemci ten stůl jim odejmou Čechové pozbudou své svobody.

(O Přemyslovi)

Alois Jirásek

e-knihy

 • 30. 4. 2023