Jaroslav Durych

Podpořte LD sdílením:

Share

[2.12.1886-7.4.1962]

Životopis

Přední představitel katolického proudu v české meziválečné literatuře, básník, prozaik, esejista, dramatik, autor knih pro děti. Durychův otec byl žurnalista, pocházel z rodiny, jejíž příslušníci se po několik generací zabývali broušením drahokamů. Zároveň působili v Turnově jako kostelníci a vůdcové procesí. Od dětství byl tedy Durych vychováván v duchu katolictví.

Jaroslav Durych ještě jako chlapec ztratil oba rodiče a vyrůstal u svých příbuzných. Od roku 1898 studoval na gymnáziu v Hradci Králové a od roku 1899 v Příbrami, kde prostřednictvím nadace získal plné zaopatření v místním arcibiskupském konviktu. Po pěti letech byl z konviktu vyloučen za četbu a šíření zakázané literatury. Za velkých hmotných obětí pokračoval ve studiu a gymnázium v roce 1906 dokončil.

Jako vojenský stipendista pak Durych vstoupil na lékařskou fakultu v Praze, doktorát medicíny získal v roce 1913. Působil jako vojenský lékař na různých místech, za války mimo jiné na haličské a italské frontě. Po vzniku republiky si otevřel v Přerově zubní ordinaci, jako samostatný lékař však neměl úspěch, a znovu proto vstoupil do vojenské služby. V ní působil až do roku 1938 střídavě v Užhorodě, Olomouci a Praze.

Jaroslav Durych zároveň hodně publikoval, redigoval katolické literární časopisy a spolupracoval s nakladatelstvím Ladislava Kuncíře, kolem něhož se soustřeďovaly aktivity většiny katolických spisovatelů. Součástí přípravy k vytvoření některých jeho literárních děl byly i cesty po Evropě, o nichž pojednal rovněž v cestopisných reportážích. Durych do české prózy vnášel postupy barokního umění, stavěl na kontrastu a rytmické organizaci všech vrstev prozaického vyjádření. Základním tématem jeho díla je podobně jako v barokní mystice člověk hledající na bludných cestách životem Boha.

Na sklonku třicátých let se Durych politicky připojil k pravici, obhajoval fašistické režimy v Itálii a ve Španělsku a polemicky vystupoval proti demokraticky orientovaným spisovatelům, zejména proti Karlu Čapkovi. Za druhé světové války a po roce 1948 žil v izolaci a jeho díla nebyla vydávána.

Od roku 1937 žil Durych trvale v Praze, kde také roku 1962 zemřel.

Dílo

Próza

 • Jarmark života, 1916
 • Na horách, 1919
 • Tři dukáty, 1919
 • Tři troníčky, 1923
 • Smích věrnosti, 1924
 • Sedmikráska, 1925 (anotace)
 • Kouzelná lampa, 1926
 • Rekviem: Menší valdštejnská trilogie, 1930
  1. Kurýr, 1927
  2. Budějovická louka, 1928
  3. Valdice, 1928
 • Bloudění: Větší valdštejnská trilogie, 1929
 • Paní Anežka Berková, 1931
 • Duše a hvězda
 • Píseň o růži, 1938
 • Masopust, 1938
 • Služebníci neužiteční, 1947 (4 svazky)
 • Nejvyšší naděje
 • Boží duha, 1969
 • Děti

Poezie

 • Panenky, 1923
 • Žebrácké písně, 1925
 • Beskydy, 1926
 • Cikánčina smrt, 1916
 • Laň a panna, 1925
 • Píseň milostná
 • Eva
 • Básně, 1930

Drama

 • Svatý Jiří, 1915
 • Svatý Vojtěch, 1921
 • Svatý Václav, 1924
 • Štědrý večer, 1926

Eseje

 • Pláč civilisty, 1937

Citáty

Vůle drží spíše nás, než my ji.

Láska nám nabízí košík slastí a celou nůši strastí.

Šťastné manželství je čajová směs namíchaná z lásky, přátelství, vášně a úcty.

Pravda vítězí až nakonec, láska vítězí vždy.

Žena se nemá muži vnucovat, nýbrž jen pozvolna nabízet.

Milostné sliby nemají delší trvání než kruhy způsobené vážkou na hladině rybníka.

Jaroslav Durych

e-knihy

 • 30. 4. 2023