Oscar Wilde

Podpořte LD sdílením:

Share

[16.10.1854-30.11.1900]

Životopis

Anglický dramatik, prozaik, básník a esejista irského původu. Narodil se roku 1854 v Dublinu jako syn Williama (přední irský oční a ušní chirurg) a Jane (úspěšná spisovatelka a irská nacionalistka, píšící pod jménem „Speranza“). Oscar Wilde studoval s výborným prospěchem klasickou filologii v Dublinu a na Oxfordu, kde začal psát verše a seznámil se s dekadentními názory, které na něho měly velký vliv. Stal se ústřední postavou hnutí dekadentů, proklamujících oslavu krásy a odmítajících spojení umění a morálky. Žil svobodně bez ohledu na konvence a pokryteckou morálku vyšších vrstev viktoriánské Anglie, vědomě šokoval prudérní společnost.

Dne 29. května 1884 se oženil s Constance Lloydovou, jejíž finanční zabezpečení mu umožnilo žít v relativním luxusu. Oscar Wilde byl citlivým a milujícím otcem dvou synů – Cyrila a Vyvyana. Od roku 1891 se datovalo Wildovo intimní přátelství s lordem Alfredem „Bosie“ Douglasem. Čtyři roky poté byl obžalován z homosexuality, která byla v Anglii od r. 1885 ilegální, a byl odsouzen na 2 roky těžkých nucených prací v Readingu.

Jeho žena Constance se od něj odvrátila a změnila sobě a synům příjmení na Hollandovi. Constance zemřela v roce 1898 v italském Janově, syn Cyril byl zabit během 1. světové války ve Francii. Vyvyan se stal spisovatelem a překladatelem a roku 1954 publikoval své paměti.

K nejslavnějším dílům tohoto autora patří jeho román Obraz Doriana Graye, drama Salome a dvě konverzační komedie Jak je důležité míti filipa a Ideální manžel. Salome se stala tak úspěšnou, že se stala předlohou pro stejnojmennou operu R. Strausse.

Wilde psal také (mnohdy až andersenovsky laděné) pohádky. Za zmínku stojí i Wildeho báseň Balada o žaláři v Readingu, která vypovídá o vězení, kam byl Wilde odsouzen za své poklesky proti tehdejším mravům.

Oscar Wilde se po návratu z vězení potuloval po Evropě, převážně pobýval ve Francii. Zemřel v bídě s podlomeným zdravím ve věku pouhých 46 let v Paříži.

Dílo

Próza

Poezie

Divadelní hry

  • Věra aneb Nihilistka (Vera, or The Nihilists, 1880)
  • Vévodkyně z Padovy (The Duchess of Padua, 1883)
  • Salome (Salomé, 1893)
  • Vějíř lady Windermerové (Lady Windermere’s Fan, 1892)
  • Bezvýznamná žena (A Woman of No Importance, 1893)
  • Ideální manžel (An Ideal Husband, 1895)
  • Jak je důležité míti Filipa (The Importance of Being Earnest, 1895)

Citáty

Jen jedna věc by byla horší než žít se ženami – žít bez žen.

Zamilovat se do sebe – to je románek na celý život.

Puntičkářství je zloděj času.

Je-li některá žena věrna svému muži, je to ze zlomyslnosti k tomu druhému.

Módní je to, co má člověk na sobě. Něco nevkusného si mohou obléci jen ti druzí.

Jaktože se rodiče objeví vždycky v tu nejnevhodnější chvíli? Předpokládám, že jde o zvláštní chybu v přírodě.

Neexistuje morální nebo nemorální kniha. Knihy jsou buď dobře nebo špatně napsané.

Mladým se zdá, že peníze jsou to nejdůležitější v životě. Když zestárnou vědí to jistě.

Ledacos bychom odhodili, kdybychom se nebáli, že to někdo jiný zvedne.

Když jsme šťastni, jsme dobří, ale když jsme dobří, nejsme vždycky šťastni.

Láska má jistě velký význam, jen bych rád věděl jaký.

Uměním a jen uměním se zdokonalujeme. Umění a jen umění nás může odvrátit od špinavého, nebezpečného života.

Život je choroba smrtelná a velmi nakažlivá.

Ženy podněcují v mužích touhu vytvořit veledíla, a překáží jim v jejich realizaci.

Láska je nenasytná. Dosáhne štěstí a chce ráj.

Inteligence není choroba nakažlivá.

Jen lidé povrchní nesoudí podle zevnějšku.

Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.

Muži neumí ocenit vlastní ženy, to přenechávají jiným.

To, co pohání svět vpřed není láska, ale pochybnost o ní.

Jak je smutné utěšovat se myšlenkou, že jiní jsou na tom hůř.

Krása má tolik významů jako člověk nálad. Je symbolem symbolů.

Nic nezničí lásku tak jako ženin smysl pro humor.

V lásce končí všechny cesty stejně – rozčarováním.

Muž může být šťastný s jakoukoli ženou, pokud ji nemiluje.

Ten nehřeší, kdo hřeší z lásky.

Kde se nudíme lépe než v kruhu rodiny?

Soudím, že pánbůh tvoře člověka přecenil svoje možnosti.

Přátele si vybírám pro jejich dobrý vzhled, pouze známé pro jejich dobrý charakter a nepřátele pro jejich dobrý mozek.

Nikdy si dobré rady nenechávám pro sebe, ihned je dávám dál. To je taky to jediné, co se s nimi dá dělat.

Když je některá žena věrná svému muži, tak je to ze zlomyslnosti k tomu třetímu.

Ženy jsou dekorativní pohlaví. Nemají moc co říct, ale vždy to řeknou kouzelně.

Zkušenost je jméno, které dáváme svým chybám a omylům.

Muž chce být ženinou první láskou, ona jeho poslední.

Starci všemu věří. Muži o všem pochybují. Mladí všechno vidí.

Žena, která se podruhé vdává, to dělá proto, že nenáviděla svého prvního muže. Žení-li se podruhé muž, je to proto, že svou první ženu obdivoval. Ženy zkouší své štěstí, muži riskují.

Co nám v životě nejvíc chybí, je někdo, kdo by za nás udělal to, co můžeme udělat sami.

V lásce není nic polovičatého, nic průměrného.

Sebeobětování by mělo být policejně zakázáno. Demoralizuje ty, pro něž se obětujeme.

Lze odpustit člověku, když dělá něco užitečného, pokud se tomu neobdivuje.
Když dělá člověk něco neužitečného, lze ho omluvit jen tehdy, když se tomu nesmírně obdivuje.
Veškeré umění je zcela neužitečné.

Ženy vzněcují v mužích touhu vytvořit veledíla, a překáží jim v jejich realizaci.

Přesností se sami připravujeme o čas.

Být zamilovaný sám do sebe, je románek na celý život.

Člověk má být stále zamilován. To je důvod, proč se nemá ženit.

Ženy nás milují pro naše nedostatky. Máme-li jich dost, pak nám odpustí všechno, dokonce i to, že máme rozum.

Lidé dnes znají cenu všeho, ale hodnotu ničeho.

Je absurdní tvrdit, že v Americe nejsou žádné zříceniny ani zvláštnosti, když Američané mají své matky a své způsoby.

Ženy nevědí, co chtějí a nedají pokoj, dokud to nedostanou.

Ženy mají vynikající instinkt. Jsou schopné objevit všechno kromě věcí absolutně zjevných.

Láska vdaných žen je hodna všeho na světě, jenom jejich manželé to nevěděli.

Ten, kdo se zamiluje sám do sebe, nebude mít žádného soka.

Sebeláska je jedinou láskou, která trvá do konce života.

Zpočátku děti své rodiče milují, s přibývajícím věkem je soudí, někdy jim odpustí.

Dřív nebo později, stejně jednou všichni zaplatímě za své činy.

Mezi rozmarem a láskou na celý život je jen jediný rozdíl: že rozmar trvá o trochu déle.

Smích není špatným začátkem přátelství, ale je jeho nejlepším koncem.

Příliš mnoho líčidel a příliš málo oblečení je u ženy vždy příznak zoufalství.

Obdivujeme lidi pro jejich sílu, ale těžíme z jejich slabostí.

Mám rád muže, kteří mají jistou budoucnost, a ženy, které mají jistou minulost.

Láska je mocnější než jakákoli síla a moudřejší než filozofie.

Tragédie pokročilých let nespočívá v tom, že stárneme, ale v tom, že zůstáváme mladí.

Ženy dávají mužům zlato svého života, neustále je však žádají zpět v cenných papírech.

Láska je svátost, kterou je třeba přijímat na kolenou.

Mezi mužem a ženou neexistuje přátelství – jen vášeň, nepřátelství, láska – ale žádné přátelství.

Když se žena znovu provdá, tedy proto, že svého prvního manžela nesnášela. Když se muž znovu ožení, tedy proto, že svou první ženu zbožňoval. Ženy štěstí pokoušejí, muži jim hazardují.

Není žádné tajemství života. Cílem života, má-li život vůbec nějaký cíl, je stále vyhledávat pokušení. A těch není ani zdaleka mnoho.

Pokaždé, když je člověk zamilovaný, má pocit, že je to jedině teď, kdy opravdu miluje.

Kdyby se praobyvatel jeskyně uměl smát, dějiny by se vyvíjely jinak.

Stálost je posledním útočištěm pro lidi bez fantazie.

Ženy se vždy brání tím, že útočí a útočí tím, že se nenadále vzdávají.

Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.

Muži se žení, protože jsou unavení, ženy, protože jsou zvědavé, obě strany jsou rozčarovány.

Láska se podobá jen lásce, k ničemu jinému ji nelze přirovnat.

Zkušenost je slovo, kterým nazýváme své chyby a omyly.

Mužové vždy chtějí býti první láskou ženy. Jest to u nich jistá neobratnost. Ženy tu mají lepší instinkt: ony chtějí býti poslední vášní mužovou.

Zkušenost je název, kterým muži označují své chyby.

Sympatizovat s úspěchy přítele – to vyžaduje velmi jemnou povahu.

Jistěže Amerika byla objevena mnohokrát před Kolumbem, ale vždycky se to podařilo ututlat.

Jediná společnost, ve které člověk vydrží, je jeho vlastní.

Vždycky je cosi směšného v citových výlevech těch, jež jsme přestali milovat.

Neexistuje něco jako mravná či nemravná kniha. Knihy jsou buď napsané dobře nebo špatně. To je vše.

Nenávist vyčerpává stejně jako láska, někdy dokonce ještě víc.

Ženy jsou sfingy bez tajemství.

Žít, to je nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom existuje.

Nemůžete-li snést samotu, možná, že ostatní také nudíte.

Manželství lidi ruinuje. Je stejně škodlivé jako kouření cigaret, ale je o mnoho dražší.

Ženy jsou na to, abychom je milovali, a ne, abychom je chápali.

Kdykoli člověk udělá něco dokonale hloupého, udělá to vždycky z nejušlechtilejších pohnutek.

Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.

Historie ženy je historií nejhorší tyranie, jakou kdy svět poznal: tyranie slabého nad silným.

Dovedu odolat všemu, vyjma pokušení.

Lásku nepotřebují dokonalí, ale ti, kdo jsou nedokonalí.

Muž se žení, protože je znuděn, žena se vdává, protože je zvědavá. Oba se zklamou.

Neplatit účty je jediný způsob, jak se uchovat v paměti obchodních kruhů.

Všechno, čím někdo vyniká, získává mu nepřátele. Člověk musí být zcela průměrný, pak je oblíben.

Když bude muž dělat jen to, co od něj žena očekává, nebude na něj tolik myslet. Měl by vždycky dělat i věci neočekávaně, dalo by se říct, dělat je tak, aby to žena nepochopila.

Jen dva druhy lidí jsou opravdu okouzlující – lidé, kteří vědí naprosto všechno, a lidé, kteří nevědí naprosto nic.

Základem charakteru je síla vůle.

Mladým lidem se zdá, že peníze jsou to nejdůležitější v životě. Když zestárnou, vědí to už najisto.

Láska by měla odpouštět všechny hříchy, jenom ne hříchy vůči sobě.

Tajemství lásky je větší než tajemství smrti.

Tragédie pokročilých let není v tom, že stárneme, ale v tom, že zůstáváme mladí.

Na návštěvy chodíme, abychom mařili cizí čas a ne svůj.

Cílem života je sebezdokonalování a naším posláním je zdokonalovat sami sebe.

Mír je pokračováním války jinými prostředky.

Neexistuje ideální manžel. Ideální manžel zůstává svobodný.

Mladí muži chtějí být věrní a nejsou, staří chtějí být nevěrní a nemohou.

Chudí myslí na peníze ještě více než bohatí, v tom je jejich největší bída..

Dnes jsme tak vzdělaní, že nás nepřekvapí nic, vyjma šťastného manželství.

Děti začínají tím, že své rodiče milují, později je soudí a zřídka, pokud vůbec kdy, jim odpouštějí.

Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem.

Pro ženu, kterou jednou miloval, udělá snad muž všechno na světě – až na to, aby ji miloval znovu.

Jediný způsob jak se chovat k ženám: je-li krásná, útoč na ni, je-li ošklivá, vezmi útokem jinou.

Pochvala znamená dveře k přátelství.

Kdo neuchvátí ženu silně a mocně, na toho ona nedbá, ani ho nemiluje.

Vlastní chyby nazýváme zkušenostmi.

Na světě je pouze jediná věc horší, než když se o člověku moc mluví, a to: když se o něm nemluví vůbec.

Oscar Wilde

e-knihy

  • 30. 4. 2023