Hermann Hesse

Podpořte LD sdílením:

Share

[2.7.1877-9.8.1962]

Životopis

Hermann Hesse byl německý spisovatel a esejista, ovlivněný učením psychoanalýzy a buddhistickou a hinduistickou filosofií, a laureát Nobelovy ceny za literaturu v roce 1946. Hesse přišel na svět 2. července roku 1877 v německé rodině (protestantského) misionáře.

V mládí Hesse studoval v evangelickém semináři, brzy z něj ale odešel a složil maturitu na gymnáziu, vyučil se knihvazačem a žil ve švýcarské Basileji, kde jako knihkupec pracoval a kde zároveň tvořil svá první úspěšná literární díla. V roce 1904 Hermann Hesse nastoupil na dráhu profesionálního literáta a odešel do Gaienhofenu. V roce 1911 podnikl svoji první cestu do Indie, kde z duchovního odkazu buddhistické filozofie načerpal mnohé podněty pro svoji další tvorbu.

Na počátku první světové války se Hermann Hesse ostře postavil proti militaristickému duchu tehdejšího Německa. V těchto letech pak potkalo Hesseho i neštěstí osobní – jeho manželství se švýcarskou fotografkou M. Bernoulliovou se vinou manželčiny duševní choroby (trpěla schizofrenií) rozpadlo, na Hesseho bedrech pak spočívala nutnost postarat se o tři malé děti – v této době se Hesse podrobil psychoanalýze, která se později stala vedle orientálních duchovních nauk jedním z východisek jeho tvorby.

V roce 1923 Hesse přijal švýcarské občanství, o rok později se pak podruhé oženil, manželství se nicméně po pouhém roce rozpadlo. Třetí manželství Hesse uzavřel v roce 1926, tento svazek Hessemu vydrží až do konce života.

Jako literát vstupuje Hermann Hesse do světa literatury v roce 1899, kdy vydal sbírku lyrické poezie, nazvanou Romantické písně. Hesseho románovým debutem byl román Peter Camenzind (1904). Tento úspěšný román se stal odrazovým kamenem Hesseho dráhy profesionálního literáta.

Po několika menších prózách a novelách pak přišla dvacátá léta 20. století, léta pro Hesseho jako autora nejplodnější – v roce 1922 byla vydána novela Siddhártha, dílo, v němž Hesse osvětluje svoji pacifistickou, indickým buddhismem ovlivněnou, filozofii. V roce 1925 pak vyšel román Lázeňský host a konečně v roce 1927 román Stepní vlk. Na počátku třicátých let Hermann Hesse vydal román Narcis a Goldmund (1930), v němž myšlenkově navazuje na román Stepní vlk. V roce 1932 mu vychází román Pouť do Země východní.

Největšího věhlasu Hermann Hesse dosáhl se svým románem Hra se skleněnými perlami (Glasperlenspiel, 1943), fantastický, utopický román, jehož děj se odehrává v daleké budoucnosti a v němž Hesse jasnozřivě předpověděl vývoj lidské společnosti do konce století.

V roce 1946, rok po skončení druhé světové války, během níž bylo dílo Hermanna Hesse v rodném Německu nacistickou mocí prohlášeno za nežádoucí a bylo zakázáno jeho vydávání, se Hermann Hesse stal laureátem Nobelovy ceny za literaturu.

Hermann Hesse zemřel roku 1962 ve švýcarském Montagnole.

Dílo

 • Romantické písně (Romantische Lieder, 1899)
 • Hodina po půlnoci (Eine Stunde hinter Mitternacht, 1899)
 • Spisy a básně z pozůstalosti Hermanna Lauschera (Hinterlassene Schriften und Gedichte von Hermann Lauscher, 1901)
 • Básně (Gedichte, 1902)
 • Karl Eugen Eiselein (Karl Eugen Eiselein, 1903)
 • Boccaccio (Boccaccio, 1904)
 • František z Assisi (Franz von Assisi, 1904)
 • Petr Camenzind (Peter Camenzind, 1904)
 • Mramorová pila (Die Marmorsäge, 1904)
 • Obrácení Casanovy (Casanovas Bekehrung, 1906)
 • Pod koly (Unterm Rad, 1906)
 • Krásné je mládí (Schön ist die Jugend, 1907)
 • Tento svět (Diesseits, 1907)
 • Gertruda (Gertrud, 1910)
 • Otec Matthias (Pater Matthias, 1910)
 • Na cestě (Unterwegs, 1911)
 • Napravovatel světa (Der Weltverbesserer, 1911)
 • (Robert Aghion, 1911)
 • Z Indie. Zápisky z indické cesty (Aus Indien. Aufzeichnungen von einer Indischen Reise, 1913)
 • Panský dvůr (Rosshalde, 1914)
 • Ó bratři, pryč s tóny těmi (O Freunde, nicht diese Töne, 1914)
 • Knulp (Knulp, 1915)
 • Hudba samotáře (Musik des Einsamen, 1916)
 • Umělci a psychoanalýza (Künstler und Psychoanalyse, 1918)
 • Bratří Karamazovovi aneb Zánik Evropy (Die Brüder Karamasoff oder Der Untergang Europas, 1919)
 • Demian (Demian, 1919) (ukázky)
 • Klein a Wagner (Klein und Wagner, 1919)
 • Pohádky / Podivuhodné posolstvo z inej hviezdy (Die Märchen, 1919)
 • Putování (Wanderung, 1920)
 • Klingsorovo poslední léto (Klingsors letzter Sommer, 1920)
 • Siddhártha (Siddhartha, 1922)
 • Lázeňský host (Kurgast, 1925)
 • Cesta do Norimberka (Die Nürnberger Reise, 1927)
 • Obrázková kniha (Bilderbuch, 1926)
 • Stepní vlk (Der Steppenwolf, 1927)
 • Úvahy (Betrachtungen, 1928)
 • Narcis a Goldmund (Narziß und Goldmund, 1930) (ukázky)
 • Pouť do země východní (Die Morgenlandfahrt, 1932)
 • Malý svět (Kleine Welt, 1933)
 • Kniha vyprávění (Fabulierbuch, 1935)
 • Básně (Die Gedichte, 1942)
 • Hra se skleněnými perlami (Das Glasperlenspiel, 1943)
 • Stopa ze snu (Traumfährte, 1945)
 • (Berthold, 1945) (nedokončeno)
 • Pozdní básně (Späte Gedichte, 1946)
 • Válka a mír (Krieg und Frieden, 1946)
 • Pozdní prózy (Späte Prosa, 1951)
 • Dvě idyly (Zwei Idyllen, 1952)
 • Stupně (Stufen, 1961)
 • Raná próza
 • Souborné dílo I: Stupně / Pozdní básně / Raná próza / Petr Camenzind, 1998
 • Souborné dílo II: Pod koly / Tento světPod koly / Tento svět, 1997
 • Souborné dílo III: Gertruda / Malý světGertruda / Malý svět, 1999
 • Souborné dílo IV: Panský dům / Kniha vyprávění / KnulpPanský dům / Kniha vyprávění / Knulp, 1999
 • Souborné dílo V: Demian / Klingsor / SiddhárthaDemian / Klingsor / Siddhártha, 2000
 • Souborné dílo VI: Pohádky / Putování / Obrázková kniha / Stopa ze snuPohádky / Putování / Obrázková kniha / Stopa ze snu, 2000
 • Souborné dílo VII: Lázeňský host / Cesta do Norimberka / Stepní vlkLázeňský host / Cesta do Norimberka / Stepní vlk, 2001
 • Souborné dílo VIII: Narcis a Goldmund / Pouť do Země východní / Pozdní prózyNarcis a Goldmund / Pouť do Země východní / Pozdní prózy, 2001
 • Souborné dílo IX: Hra se skleněnými perlamiHra se skleněnými perlami, 2002
 • Souborné dílo X: Úvahy a imprese / Vzpomínky a listy přátelům / Politické úvahy / Mozaika z dopisů 1930-1961 / O literatuřeÚvahy a imprese / Vzpomínky a listy přátelům / Politické úvahy / Mozaika z dopisů 1930-1961 / O literatuře, 2002

Citáty

Moudré je myslet skepticky a počínat si optimisticky.

Vše se trochu změní, sotva to vyslovíme nahlas.

Láska nechce nic pro sebe, chce jen milovat.

Zlo se vždy rodí tam, kde schází láska.

Cíl, jehož bylo dosaženo, již není cílem.

Měkké je mocnější než tvrdé. Voda je mocnější než skála. Láska je mocnější než síla.

Hermann Hesse

e-knihy

 • 30. 4. 2023