F. X. Šalda

Podpořte LD sdílením:

Share

[22.12.1867-4.4.1937]

Životopis

Český literární kritik, prozaik, básník a vědec František Xaver Šalda se narodil roku 1867 v Liberci, ale vyrůstal v Praze.

V Praze také maturoval na akademickém gymnáziu a poté studoval práva, ta ale nedokončil. Věnoval se literární tvorbě a od začátku devadesátých let působil jako kritik. Vytvořil z kritiky do jeho doby používané jen občas, samostatný literární útvar. Psal výtvarná a literární hesla do Ottova naučného slovníku.

Od roku 1916 přednášel literaturu na pražské univerzitě a tím se zbavil existenčních problémů. Literárními a výtvarnými kritikami přispíval do řady časopisů, pár z nich sám redigoval (Volné směry, Česká kultura, Tvorba). Šalda se také podílel na volném seskupení mladých spisovatelů a novinářů v 90. letech 19. století, toto seskupení neslo název Manifest české moderny.

Ve středním věku složil Šalda doktorát z filozofie a od roku 1919 přednášel jako profesor dějiny moderní literatury na Karlově univerzitě. Šalda žil jako samotář, určitou vinu na tom měla jeho choroba, díky které měl omezený pohyb. Jediný velký vztah měl ke vdané ženě, spisovatelce Růženě Svobodové.

F.X. Šalda se významně zasloužil o vývoj kritického myšlení o literatuře. Byl našim uznávaným literárním kritikem. Lidé si ho vážili pro jeho vysoké vzělání, pro jeho věcné argumenty a sečtělost. Vždy dokázal rozpoznat skutečnou hodnotu literárního díla. Neuznával přísné „škatulkování“, podle kterého mělo být dílo zařazeno a hodnoceno. Měl kulturní rozhled a znalosti zahraničních proudů, zejména z Francie. V časopisech zveřejňoval své kritiky, úvahy a polemiky, věnoval se také poezii, próze, dramatu a románu, které ale nedosáhly úrovně jeho kritické tvorby.

F.X.Šalda zemřel roku 1937 v Praze.

Dílo

Beletrie

Eseje, úvahy

 • Kritické projevy 1
 • Boje o zítřek, 1905
 • Studie o umění a básnících
 • Studie z české literatury
 • Moderní literatura česká, 1909
 • Vědecká kritika, 1896
 • Duše a dílo, 1913
 • Antonín Sova, 1924
 • Juvenilie: stati, články a recense z let 1891-1899, 1925
 • O nejmladší poezii české, 1928
 • Básnická osobnost Dantova, 1921
 • Mácha snivec i buřič, 1936
 • Básnický typ Jiřího Wolkra
 • O poetismu, 1927
 • Dva představitelé poetismu
 • Nová proletářská poezie
 • O tzv. nesmrtelnosti díla básnického, 1928
 • O nejmladší poezii české, 1928
 • Krásná literatura česká v prvém desetiletí republiky, 1930
 • Jean Arthur Rimbaud, božský rošťák, obsáhlá studie, 1930
 • O naší moderní kultuře divadelně dramatické, 1937
 • Kritické glosy k nové poezii české, 1939
 • Výbor z kritické prózy, 1939
 • Přátelství z konce století: vzájemná korespondence F.X. Šaldy se Zdenkou Braunerovou, 1939
 • Syntetism v novém umění
 • Listy o poesii a kritice: vzájemné dopisy F.X. Šaldy a F. Chudoby, 1945

e-knihy

 • 30. 4. 2023