Frank Herbert

Podpořte LD sdílením:

Share

[8.10.1920-11.2.1986]

Životopis

Úspěšný a uznávaný americký spisovatel a jeden z nejoriginálnější představitelů sci-fi Frank Herbert se narodil roku 1920 v Tacomě ve státě Washington.

Střední školu ukončil v roce 1938. Než se stal Herbert profesionálním spisovatelem, kterým chtěl vždy být, byl člověkem mnoha řemesel. Po řadu let se (již od svých 19 let) na západním pobřeží Spojených států živil jako reportér a redaktor, profesionální fotograf a kameraman. Navíc komentoval pro lokální rádiové stanice, jezdil na moře jako lovec ústřic a dělal instruktora pro přežití v džungli.

Frank Herbert během druhé světové války sloužil v U.S. Navy. V této době (1941) se poprvé oženil, narodila se mu dcera, ale o tři roky později se rozvedl. Po druhé světové válce studoval literaturu a tvůrčí psaní na University of Washington v Seattlu. Seznámil se zde se svou druhou ženou, o dva roky později se jim narodil syn Brian, který se později také proslavil jako spisovatel.

Herbert univerzitu neukončil a začal opět pracovat jako novinář pro přední americké noviny a časopisy. Na počátku padesátých let se začal zajímat o vědecko-fantastickou literaturu a také vydával v literárních časopisech první sci-fi povídky.

Spisovatelem z povolání se však stal až několik let po oslnivém úspěchu Duny, předtím ještě tři roky učil na Washingtonské univerzitě umělecké psaní a působil ve Vietnamu a Pákistánu jako sociální a ekologický poradce. Frank Herbert poté svůj úspěch rozvinul v pěti pokračováních zachycujících následné osudy planety Arrakis a boje o její ovládnutí. Za román Duna dostal v roce 1965 získal Herbert Nebulovu cenu (Nebula Award) a o rok později Hugovu cenu (Hugo Award).

Frank zemřel ve svých 65 letech na rozsáhlou plicní embolii.

Dílo

Série Duna (Dune series)

 1. Duna, 1988 (Dune, 1965)
 2. Spasitel Duny, 1993 (Dune Messiah, 1970)
 3. Děti Duny, 1995 (Children of Dune, 1976)
 4. Božský imperátor Duny, 1996 (God Emperor of Dune, 1981)
 5. Kacíři Duny, 1997 (Heretics of Dune, 1984)
 6. Kapitula: Duna, 1999 (Chapterhouse: Dune, 1985)

Série Duna – doprovodná kniha a knihy na motiv Duny

 • Cesta k Duně, 2006 (Road to Dune, 2005) (spoluautoři Brian Herbert a Kevin J. Anderson)
 • Lovci Duny, 2007 (Hunters of Dune , 2006) (autoři Brian Herbert a Kevin J. Anderson)
 • Píseční červi Duny, 2008 (Sandworms of Dune , 2007) (autoři Brian Herbert a Kevin J. Anderson)

Série Pandora (Destination: Void series)

 • Vyslanci do prázdna, 2005 (Destination: Void, 1965)
 • Kristova epizoda, 2006 (The Jesus Incident , 1979) (spoluautor Bill Ransom)
 • Lazarův jev, 2006 (The Lazarus Effect, 1983) (spoluautor Bill Ransom)
 • Faktor Nanebevzetí, 2007 (The Ascension Factor, 1988) (spoluautor Bill Ransom)

Ostatní romány

 • Drak v moři (The Dragon in the Sea, 1955)
 • Stvořitelé Boha, 1993 (The Godmakers, 1958)
 • Zelený mozek, 2010 (The Green Brain, 1965)
 • Heisenbergovy oči, 2008 (The Eyes of Heisenberg, 1966)
 • Tvůrci nebes (The Heaven Makers, 1967)
 • Santarožská bariéra, 2009 (The Santaroga Barrier, 1967)
 • Hellstromův úl, 2008 (Hellstrom’s Hive, 1972)
 • Mučená hvězda, 2004 (Whipping Star, 1970)
 • Experiment Dosada, 2009 (The Dosadi Experiment, 1977)

Povídkové sbírky

 • Kouzlo útěku, 1995 (The Worlds of Frank Herbert, 1970)
 • (The Book of Frank Herbert, 1973)
 • (The Best of Frank Herbert, 1975)
 • (The Priests of Psi, 1980)
 • (Eye, 1985)

Citáty

Nesmíme podléhat strachu. Strach je psychická smrt. Nechte strach projít jako bouři okolo Vás. Bude pryč, zůstanete jen Vy.

Kdo neumí odpouštět, boří most, který sám bude muset přejít, neboť každý člověk potřebuje odpuštění.

Přijatelnost hodnot závisí vždy na jejich úspěchu. Každý, kdo se snaží dosáhnout falešné vyváženosti, destabilizuje společnost. Rozsudky musejí být váženy jen z toho hlediska, jaký mají význam pro udržení spořádané společnosti. Nesčetné dávné civilizace ztroskotaly právě na útesech spravedlnosti pro všechny. Taková pošetilost ničí přirozenou hierarchii, která je mnohem důležitější. Každý jedinec nabývá na významu jen ve vztahu k celé společnosti. Když společnost nebude uspořádána v logických krocích, nikdo v ní nemůže najít své místo – ani ten nejnižší, ani ten nejvyšší.

Většinou lidé věří, že uspokojivá budoucnost vyžaduje návrat k zidealizované minulosti, jaká skutečně neexistovala.

Buď připraven, abys ocenil, co potkáváš.

Nic nemůže vzniknout z ničeho.

Čím opovrhuješ? Podle toho tě opravdu poznáme.

Jaké smysly to vlastně postrádáme, že nemůžeme vidět a slyšet kolem sebe jiný svět?

Je stejně snadné být zničený dáváním jako braním.

Snést sebe sama může být ta nejtěžší věc ve vesmíru.

Někdo, kdo celý život strávil vytvářením jednoho určitého obrazu sebe sama, raději zemře, než by se stal protikladem toho obrazu.

Nevinní nevěří ve zlo.

Stagnace je nejnebezpečnější z nepřirozených věcí. Jediné, co trvá, je pohyb. Záleží jen na změně.

Krutost je chápána jako krutost jak obětí tak pachatelem, i všemi, kdo se o ní dozvědí, ať už jakkoliv vzdáleně. Krutost nemá žádnou omluvu, nic ji nemůže ospravedlnit. Krutost nikdy nenapraví, ani nevyváží minulost. Krutost jen vyzbrojí budoucnost k dalším krutostem.

Člověk musí odložit stará trápení jako had odkládá kůži jen proto, aby mu narostla nová a aby přijal všechna její omezení.

Když činíš dobro, vyvaruj se hlasitosti, když činíš zlo, vyvaruj se vědomí sebe sama.

Onemocnění lhostejností ničí mnoho věcí.

Dělat si nárok na absolutní vědění znamená stát se obludným. Znalost je nekonečné dobrodružství na hraně nejistoty.

Zůstat vzhůru celou noc znamená prodloužit si život o den.

Mnohé závisí na tom, o čem lidé sní v skrytu svých srdcí.

Minulost se pořád mění, ale málokdo si to uvědomuje.

Vědomí nepotlačuje pocity.

Smrt je ta nejhlubší zkušenost každého stvoření.

Věci, které ji zrcadlí, které ohrožují život nás učí jak přežít.

Současnost je rozptýlení, budoucnost je sen, jen paměť může odhalit význam života.

Je těžké žít v současnosti, nesmyslné žít v budoucnosti a nemožné žít v minulosti.

Žiješ tam, kde se strach z bytí a láska k bytí spojují v jedné osobě.

Díváš se na věci tak, jak to nikdo jiný neumí. Bojíš se o to podělit, ale přitom se o to chceš podělit víc než o cokoliv jiného.

Semínko, které dnes letí ve větru, může být zítra vrbou.

Něco chybí, spolu se se životem se to taky ztrácí.

Opatrnost je stezkou prostřednosti. Většina lidí si myslí, že to největší, čeho mohou dosáhnout, je plynoucí prostřednost bez vášně.

Láska vede k zoufalství.

Lidé žijí nejlépe, když každý z nich má své místo, když každý ví, kam v pořádku věcí patří a čeho může dosáhnout. Znič místo a zničíš osobu.

Vidět zlo v dobru a dobro ve zlu.

Dar překvapení je ten největší dar vůbec.

To, co člověk nemůže ovládat, musí přijmout.

Každý z nás naslouchá Bohu sám.

Logika může být slepá stejně jako jakákoliv jiná schopnost.

Hniloba v jádru se vždycky šíří směrem ven.

Některá hniloba může být ušlechtilá a cenná.

Nenávidíme jen to, co je nám skutečně nebezpečné.

Pravda by nám nikdy neměla být nepříjemná, ikdyž bolí.

Tím, že věříte v singularity, v zrnka absolutních pravd, popíráte pohyb, dokonce i pohyb vývoje! Zatímco necháváte zrnitý vesmír přetrvávat ve svém vědomí, jste slepí vůči pohybu. Když se věci mění, váš absolutní vesmír mizí, není už dosažitelný vnímáním, které jste si sami omezili. Vesmír se pohnul mimo váš dosah.

Vyznej své srdce a nalezni nevinnost.

Člověk je jen oblázek vhozený do tůně. A pokud je člověk jen oblázek, všechno jeho dílo nemůže být ničím víc.

Bez vznešeného cíle nejsme nic.

Všechny ty nejrůznější druhy hladu, které může tělo vnímat a doufat v jejich uspokojení. Na čem jiném by mohlo záležet?

Kam vstoupí nenávist, může ji následovat láska.

Srdce skryté za silnými hradbami se mění v led.

Je zneklidňující snít sny někoho jiného.

Byl jeden muž, který každý den seděl a díval se svislým otvorem po jediném vypadlém prkně ve vysoké dřevěné ohradě. Každý den kolem úzkého otvoru procházel divoký osel z pouště – nejdřív čenich, pak hlava, přední nohy, dlouhý hnědý hřbet, zadní nohy a nakonec ocas. Jednoho dne muž vyskočil se září velkého objevu v očích a vykřikl, aby ho všichni slyšeli: „Je to jasné! Čenich je příčinou ocasu!“

Paměť nikdy nezachycuje skutečnost. Paměť rekonstruuje. Každá rekonstrukce mění originál a stává se vnějším rámcem odkazů, které jsou nevyhnutelně nedokonalé.

Svět patří živým. Kdo však živý je?

Vzývám temno cestou k záři dne.

Ona je vítr, co mi v cestě stál.

Zemřel jsem místo ní. A žiji dál.

Tělo se mění v duch a život v dým.

Slovo je víc než svět. Světlo je vším.

Ti, kteří hodlají opakovat minulost, musí zvládnout lekce dějin.

Promarněný čas je nebezpečný.

Ti, kteří si nejsou schopni zapamatovat minulost, jsou odsouzeni k jejímu opakování.

Formy života, jsou-li ohroženy, se množí nejvíce.

Hradby jakéhokoliv druhu jsou živnou půdou nenávisti těch, co stojí za nimi.

Osoba, která banální a obyčejné věci osvětlí z jiného úhlu, může být pro nás zdrojem zděšení. Nechceme měnit naše představy. Cítíme se takovými požadavky ohroženi. „Všechno podstatné už víme!“ prohlašujeme. Potom se ukáže Ten-který-mění a rozmetá naše vžité představy.

Jsme náchylní přejmout to nejhorší, čemu čelíme.

Život je vždy reakcí na tlaky.

Omezíš se na pozorování a provždy ti ujde smysl tvého života. Cíl lze definovat takto: Život je hra, jejíž pravidla se naučíš, pokud se do ní vrhneš a hraješ ji s plným nasazením. Jinak ti její proměnlivý vývoj vezme dech a ty do konce hry nevyjdeš z údivu. Vlažní hráči často kvílí a lamentují, že jim nepřeje štěstí. Odmítají pochopit, že si kus svého štěstí mohou vybojovat sami.

Hromadíš spoustu drobných postřehů, tvé smysly je vnímají, ale do tvého vědomí nikdy nedojdou.

Slova postrádají znaménko hodnoty. Nespoléhej na ně.

Interpretuj sebe, ne toho, kdo stojí před tebou. Spoléhej na své vnitřní reakce.

Jazyk je překážkou.

Nesmíš nic vědět, nauč se být zcela naivní.

Žádní nevinní neexistují.

Myslet si, že něco vlastníš, je chůze po tenkém ledě.

Všechno je pomíjivé.

Bolest učí.

Slova jsou pomalá, pocity rychlejší.

Represivní zákony obvykle posilují to, co měly zakázat.

Člun, který je k něčemu, se houpe.

Z nekonečna může vzejít cokoliv.

Žádná realita neexistuje. Pouze náš vlastní řád ve všem kolem nás.

Nejsem řeka, jsem síť.

Čas nehraje roli, stačí se podívat na kružnici a je ti to jasné.

Vědění může vzejít i z býlí.

Někteří pocestní nejsou vítáni.

Blahosklonní jsou ti, jež skrývají slabosti druhých i před nimi samotnými.

Známo může svazovat více než neznámo.

Krása nového spočívá v překvapení.

Nenávidím ji a miluji. Jsem rozerván.

I nejvýznamější věci se mohou v jediném okamžiku změnit na docela bezvýznamné.

Nikdy se nedej nikým řídit, aniž by sis nepoložil vlastní otázky.

Naostři svou vnímavost. Všímej si, co děláš podvědomě. Neustále se ptej: „Když jsem to udělala, čeho jsem tím chtěla dosáhnout?“

Žádná radost nemůže trvat věčně. Vše je dočasné. „I toto pomine“ se vztahuje na celý náš živý svět.

Odhalují jizvy více než skrývají nebo je tomu opačně?

Minulost nás nikdy neopouští.

Promluvila k dobytku namačkanému u plotu: „Žerte svoji travičku. Očekává se to od vás.“

Hrbáč svůj hrb nevidí.

Chceš-li dobře poznat nějakou věc, poznej její hranice. Skutečná povaha věcí se projeví až za hranicemi jejich únosnosti.

Hledej volnost, a staneš se zajatcem svých přání. Hledej řád, a najdeš svobodu.

Nakonec je vše známo, protože chceš věřit tomu, že všechno víš.

Neunáhluj se pronášením soudů. Skytý úsudek bývá pádnější.

Chvíle, kdy chceš vzít osud do vlastních rukou, je chvíle, kdy můžeš být rozdrcen. Buď opatrný. Připravený na nečekané. Když tvoříme, jsou zde i jiné síly.

Všehncy ilulky musí být trpké, aby byly účinné. Sladké nehojí.

Dvojice protikladů definují tvé touhy a tyto touhy jsou ti vězením.

Frank Herbert

e-knihy

Zobrazuji všech 6 výsledků

 • 30. 4. 2023