Jiří Orten

Podpořte LD sdílením:

Share

[30.8.1919-1.9.1941]

Životopis

Symbolistní básník a prozaik Jiří Orten, vlastním jménem Jiří Ohrenstein se narodil roku 1919 v Kutné Hoře v židovské rodině drobného obchodníka se střižním a galanterním zbožím. Vystudoval gymnázium v rodné Kutné Hoře (1929-36). Od roku 1937 studoval na pražské dramatické konzervatoři, z níž byl po 3 letech pro svůj židovský původ vyloučen. Orten prošel několika zaměstnáními, především se však věnoval literární práci. V době protektorátu vydával Jiří Orten své knihy pod krycími jmény, musel se často stěhovat, byl napadán ve fašistickém tisku. Jeho dílo mu pomáhali vydávat bratři Ota a Zdeněk.

Orten byl básníkem existencionálního zaměření, autorem snových próz, knižních dramat a literárně zaměřených deníků. Ortenovo dílo se stalo inspirací autorům, kteří se k jeho odkazu přihlásili názvem sborníku a básnické skupiny Ohnice.

Za Ortenova života vyšly sbírky: Čítanka jaro, Cesta k mrazu, Jeremiášův pláč, Ohnice – první dvě pod pseudonymem Karel Jílek, druhé jako dílo Jiřího Jakuba. Po válce vyšla jím uspořádaná sbírka Elegie (vydána jeho bratry), soubor básní Dílo Jiřího Ortena, Deníky Jiřího Ortena a prozaická kniha Eta, Eta, žlutí ptáci. Vedle poezie publikoval v řadě časopisů (Panoráma, Rozhledy, Hej rup !, Eva, Čteme, Kritický měsíčník, …) knižní recenze a literárně-kritické úvahy. Redigoval časopisy Mladá kultura a Haló noviny.

Jiří Orten se věnoval i divadlu nejen jako recitátor a herec, ale i jako autor dramatizací děl F. Jammese, G. Apollinaira aj. Navázal literární kontakty např. s Františkem Halasem, Vilémem Závadou aj.

V den svých dvaadvacátých narozenin byl přejet německou sanitkou a během dvou dní zranění podlehl. Na památku Jiřího Ortena se od roku 1993 koná v Kutné Hoře festival Ortenova Kutná Hora.

Dílo

Próza

  • Eta, Eta žlutí ptáci, 1966

Ostatní

Citáty

Déšť jsou housle pro básníka.

Je dobře snít i v blátě.

Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání.

Jiří Orten

e-knihy

  • 30. 4. 2023