existencialismus

Posmrtně vydaný román pražského německého spisovatele, jenž hluboce ovlivnil literaturu zejména po 2. světové válce. / Nedokončený román se skládá z 10 poměrně samostatných kapitol, jejichž pořadí není zcela jednoznačné. Josef K., prokurista banky v nejmenovaném městě (ale s jistými pražskými znaky), je v den svých 30. narozenin zatčen. Nikdo mu nesdělí důvod zatčení ani obvinění, které je zřejmě vážné, a které proti němu vznesl neznámý soud. Zatím …

Více
 • 13. 5. 2023

Hlavní postavu tvoří obchodní cestující Řehoř Samsa. Je to zodpovědný člověk, který se stará o své rodiče a sestru. Pracuje poctivě, aby mohl zaměstnavatel uhradit dluh – peníze, ze které mu bylo umožněno vystudovat. Jednoho rána se s hrůzou probouzí a zjišťuje, že se proměnil za nespecifikovaný hmyz velikosti člověka. Svým zjevem všechny odpuzuje a útočištěm se pro něho stává jeho vlastní pokoj. Patronem mu je jeho vlaství sestra. Poté, co vylek…

Více
 • 13. 5. 2023

[7.11.1913-4.1.1960] Francouzský spisovatel, esejista, publicista, dramatik a filosof narozený v alžírském Mondovi. Albert Camus byl zakladatel a představitel moderního pasívního existencialismu. Na alžírské univerzitě brilantně vystudoval filosofii. V roce 1934 Camus vstoupil do komunistické strany, zanedlouho ji však na protest proti její politice k arabskému světu opustil. Vystřídal různá zaměstnání, až se v roce 1938 stal novinářem. Hodně cestoval (navštívil...

Více
 • 30. 4. 2023

[3.12.1857-3.8.1924] Joseph Conrad se narodil roku 1857 jako Józef Teodor Konrad Korzeniowski v polské šlechtické rodině v ukrajinském Berdičevě. Jeho otec Apollo byl spisovatelem, překladatelem a jedním z vůdců polského hnutí odporu proti ruské nadvládě; za své politické angažmá byl i s rodinou poslán do vyhnanství, jehož následkům podlehla napřed jeho žena a po návratu do Polska i on sám....

Více
 • 30. 4. 2023

[22.11.1869-19.2.1951] André Paul Guillaume Gide byl francouzský prozaik a dramatik, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1947. Narodil se roku 1869 v Paříži do měšťanské protestantské rodiny. Jeho otec Paul Gide byl významným profesorem práva na univerzitě v Paříži a jeho matka byla dcerou obchodníka z Rouenu. André Gide vyrůstal v puritánské atmosféře. Když bylo Andrému 11 let, jeho...

Více
 • 30. 4. 2023

[3.10.1901-27.10.1949] Narodil se roku 1901 na brněnském předměstí Husovice v rodině textilního dělníka. Jeho rod pocházel z Kunštátu na Českomoravské vrchovině, kam se vracel a o níž rád psal. Když bylo Halasovi osm roků zemřela mu matka. Otec se s rodinou přestěhoval do Svitávky u Blanska a brzy potom (1910) se znovu oženil. V roce 1914 se opět stěhovali do...

Více
 • 30. 4. 2023

[3.7.1883-3.6.1924] Nejznámější, světově proslulý představitel německé literární Prahy, jeden z nejvýznamnějších prozaiků světové literatury 20. století. Narodil se roku 1883 na Starém Městě pražském. Pocházel z rodiny zámožného obchodníka. Po vystudování práv na pražské německé universitě pracoval v l. 1907-1922 jako úředník v pojišťovnictví, nejprve krátce u Assicurazioni Generali a posléze 14 let, až do svého penzionování v r. 1922...

Více
 • 30. 4. 2023

[29.6.1917-16.11.1971] Josef Kainar byl český básník, dramatik a překladatel, člen umělecké ‚Skupiny 42‘. Působil také jako hudebník, ilustrátor, výtvarník a novinář. Kainar se narodil roku 1917 v Přerově. V roce 1934 se postřelil. V letech 1938-39 studoval češtinu a francouzštinu na Univerzitě Karlově v Praze. Po uzavření vysokých škol vystřídal celou řadu zaměstnání. Pracoval jako dramaturg v Divadle satiry, jako...

Více
 • 30. 4. 2023

[22.8.1878-19.4.1928] Ladislav Klíma byl autorem filozofických statí a úvah, prozaik. Byl jednou z nejpozoruhodnějších a nejsložitějších osobností české kultury z období kolem první světové války. Ladislav Klíma se narodil roku 1878 do rodiny úředníka v advokátní kanceláři a regionálního politika. Klímův otec byl stoupencem T. G. Masaryka. Od roku 1889 začal Ladislav Klíma studovat na gymnáziu v Domažlicích, ale v...

Více
 • 30. 4. 2023

[18.1.1890-22.8.1940] Rudolf Medek byl voják z povolání, prozaik a básník. Narodil se v Hradci Králové roku 1890. Původně byl učitel, ale v první světové válce vstoupil do legií v Rusku, zde se mj. účastnil i Bitvy u Zborova. Po návratu do Českoslovenka se stal plukovníkem, v roce 1929 byl povýšen na brigádního generála. Roku 1919 mu britský král udělil Řád...

Více
 • 30. 4. 2023

[28.11.1907-26.9.1990] Italský novinář, prozaik a dramatik, vlastním jménem Alberto Pincherle, se narodil v Římě roku 1907 do zámožné židovské rodiny benátského architekta a malíře. V devíti letech těžce onemocněl kostní tuberkolózou a dlouhá léta se léčil v Alpách. Nemoc a izolace s ní spojená v něm vyvolaly pocit osamění a nedostatku kontaktu s okolním světem, což se promítá i v...

Více
 • 30. 4. 2023

[30.8.1919-1.9.1941] Symbolistní básník a prozaik Jiří Orten, vlastním jménem Jiří Ohrenstein se narodil roku 1919 v Kutné Hoře v židovské rodině drobného obchodníka se střižním a galanterním zbožím. Vystudoval gymnázium v rodné Kutné Hoře (1929-36). Od roku 1937 studoval na pražské dramatické konzervatoři, z níž byl po 3 letech pro svůj židovský původ vyloučen. Orten prošel několika zaměstnáními, především se...

Více
 • 30. 4. 2023

[21.6.1905-15.4.1980] Jean-Paul Sartre byl levicově orientovaný francouzský filosof, prozaik, dramatik, esejista a literární kritik. Narodil se roku 1905 v Paříži. Za svůj věhlas vděčí nejen vlně existencialismu vrcholící po druhé světové válce. Sartrova filosofie se stala mimořádně známou jak díky jeho politickému angažmá (proti imperialismu, kolonialismu a buržoaznímu státu), po určitou dobu i na pozicích komunistických stran, tak také díky...

Více
 • 30. 4. 2023

[7.2.1922-7.11.1989] Jan Skácel se narodil ve Vnorovech u Strážnice, pocházel z rodiny učitele. Gymnázium studoval v Břeclavi a v Brně-Králově Poli, zde také maturoval. Za války byl totálně nasazen na stavbách v Rakousku. Od roku 1948 pracoval jako redaktor kulturní rubriky brněnského listu Rovnost, v roce 1952 musel však odejít a po dělnickém intermezzu nastoupil roku 1953 do literárně-dramatického oddělení...

Více
 • 30. 4. 2023

[31.3.1926-5.11.2005] Britský spisovatel a esejista John Robert Fowles se narodil roku 1926. Vystudoval francouzskou literaturu na New College v Oxfordu, kde ho fascinovala díla Sartrea a Camuse, kteří ovlivnili jeho pozdější tvorbu. Po studiu strávil několik let učením angličtiny ve Švýcarsku a na řeckém ostrově Spetses. Právě Řecko, jeho krajina a kultura, se stalo zdrojem inspirace pro některé z jeho...

Více
 • 30. 4. 2023