Vilém Závada

Podpořte LD sdílením:

Share

[22.5.1905-30.11.1982]

Životopis

Český básník, spisovatel a překladatel. Narodil se v Hrabové (u Ostravy), kde vychodil základní školu. V letech 1917–1923 studoval klasické gymnasium v Ostravě. Od roku 1923 studoval slovanskou filologii na filosofické fakultě v Praze, v roce 1929 pak ukončil státní knihovnickou školu.

Po škole nejdříve pracoval v různých redakcích a knihovnách, v letech 1932–1937 byl redaktorem Melantrichu (čtrnáctideník Listy) a v roce 1948 byl jmenován ředitelem národní a universitní knihovny, o rok později se této funkce vzdal. Po roce 1953 působil jako redaktor a spisovatel z povolání.

Psal převážně společenskou lyriku. Jeho dílo je velmi pesimistické (obdoba Halase), plné tragického životního pocitu. To patrně pramenilo z jeho prožitků války a poměrně neveselého mládí prožitého na Ostravsku. Jeho díla lze označit až za nihilistická. Z děl je patrný velmi silný vztah k rodnému kraji.

Je však také autorem několika sbírek pro děti. Kromě vlastní tvorby pak rovněž překládal básnická díla z maďarštiny, bulharštiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny a srbochorvatštiny.

Dílo

Básnické sbírky

Výbory básní

 • Básně, 1954
 • Vzduch a světlo, 1960
 • Znám jedno město, 1960
 • Beze jména, 1970
 • Hoře lásky, 1971
 • Kdo s básní zachází, 1975
 • Můj hlas, 1981
 • Hořké milování, 1982
 • Ohňostroj, 1986
 • Ve skořápce země, 1987

Knížky pro děti

 • Mám rád svou maminku, 1954
 • Půjdu do mateřské školy, 1955
 • Jdou vojáci jdou, 1956
 • U maminky, u tatínka, 1959

Překlady

 • G. de Nerval, 1930
 • E. Ady (Krev a zlato, 1950, s F. Halasem)
 • S. Petofi (Mé písně, 1950)
 • Jugoslávské zpěvy (1958, s F. Halasem a O. Berkopcem)
 • Žalozpěvy (pro Pět svátečních svitků, 1958, se S. Segertem)
 • A. Jószef (S čistým srdcem, 1959, s K. Bednářem)
 • J. Kostra (Javorový list, 1960)
 • M. Eminescu (Až září voda tmavá, 1964)
 • Kniha Jobova (1968, se S. Segertem)
 • A. Dalčev (Svátky v drobných starostech, 1970, s D. Hronkovou)
 • O. Chajjám (Čtyřverší, 1974, s J. Rypkou)
 • S. Kosovel (V malém plášti slov, 1974, s O. Berkopcem)

e-knihy

 • 30. 4. 2023