Josef Václav Sládek

Podpořte LD sdílením:

Share

[27.10.1845-28.6.1912]

Životopis

Český básník a překladatel Josef Václav Sládek se narodil roku 1845 ve Zbirohu, jako syn zednického mistra. Vystudoval gymnázium a dále jazyky a přírodní vědy v Praze. Toto studium v roce 1868 přerušil a na dva roky odcestoval do Ameriky, kde zastával funkci vychovatele, učitele a redaktor krajanských novin. Jeden čas také pracoval jako dělník na stavbě železnice a to hlavně z důvodu své špatné finanční situace.

Sládek byl nadšen z demokracie americké společnosti, ale zároveň šokován z útlaku indiánů a bezohlednosti kapitalismu. Po návratu do vlasti získal práci redaktora v Národních listech a poté profesora na obchodní akademii a lektora angličtiny na filosofické fakultě. V roce 1873 se Sládek stal spoluvydavatelem Lumíra, ve kterém později (od. r. 1877) působil i jako redaktor, o něco později se stal vedoucím redaktorem, kterým zůstal až do konce svého působení v Lumíru (1898). Své básně a články uveřejňoval i v mnoha dalších časopisech např. Květy, Světozor, Osvěta aj.

Sládek se oženil s Emilií Nedvídkovou, ta však při porodu zemřela i s dítětem. Básník byl na dně, onemocněl nervovou chorobou a revmatismem. Teprve po dalším sňatku s Marií Veselou mu nastaly lepší časy, zejména pak po narození jejich dcery.

Pobyt v USA Sládka velmi ovlivnil, celý zbytek života byl velmi orientován na anglo-americkou literaturu. Spolu s Vrchlickým a Zeyerem se Sládek snažil prosadit moderní chápání umělecké tvorby a tvrdě se zastával Vrchlického v době, kdy čelil kritice mladé generace v devadesátých letech.

Sládkovým typickým tématem je český venkov s častými motivy domova, dětství a rodného kraje. Sládek si venkovský svět do určité míry zidealizoval, venkovský život mu připadal poetičtější než život ve městě. Jeho verš je jednoduchý, rytmický a melodický, díky tomu se řada jeho básní dočkala zhudebnění.

Jako překladatel se snažil Sládek vyhledávat neznámé zahraniční autory. Modernizoval zastaralé překlady, ale snažil se v nich zachovat atmosféru a obsah díla. Jeho překlad Shakespeara (33 z 37 jeho dramat) obsahuje více veršů než anglický originál. Sládek byl také významným zakladatelem moderní dětské poezie, ve které se snaží přiblížit dětské fantazii a jejich jemné duši.

Josef Václav Sládek zemřel po dlouhé nemoci roku 1912 ve Zbirohu.

Dílo

Sbírky

Výbory

  • Ruka ruky nedosáhne

Dětské

Divadelní tvorba

  • Práce
  • Písně pohřební

Odborné

  • Anglická čítanka se slovníčkem

Citáty

Láska je plna medu a jedu.

V manželství je třeba lásku spojovat s přátelstvím.

Nevěř, že láska trvá, jen dokud jsou lidé mladí. Myslím, že čím déle lidé spolu žijí, tím více se milují.

Jiní lidé žijí, aby jedli, já však jím, abych žil.

Vyber si autora, jako si vybíráš přítele.

Josef Václav Sládek

e-knihy

Zobrazuji všech 7 výsledků

  • 30. 4. 2023