folklór

Charakteristika: kniha ohlasových básní Čelakovského, navazující na českou lidovou slovesnost. Odlišná od Ohlasů písní ruských hlavně náměty-v ruských bývají často hrdinové a nadsazené bohatýrské písně, ale pro české jsou mnohem typičtější balady, v básních spíše vítězí chytrost a prohnanost malého českého človíčka než statečnost a hrubá síla. Také ve struktuře básní se Čelakovský motivoval lidovou tvorbou. / Charakteristika: Báseň “Toman a lesní pa…

Více
 • 13. 5. 2023

Za obrozenské nesvobody sílilo vlastenecké vědomí příbuznosti Slovanů. Upínaly naděje k Rusku, které dokázalo porazit Napoleona i Turky na Balkáně. Z nadšení vytryskla v několika týdnech sbírka jako skrytý dík. Proto mnohé z 26 básní oslavily udatnost ruských bojovníků v minulosti dávné i nedávné. Nejaktuálnější, Rusové na Dunaji v roce 1829, neprošla zprvu cenzurou. Jako hold ale vyznívají i písně Veliká panychida, Smrt Alexandra, Vězeň, Rozmluv…

Více
 • 13. 5. 2023

[7.3.1799-5.8.1852] Český básník, prozaik, překladatel a vědec František Ladislav Čelakovský se narodil roku 1799 ve Strakonicích jako syn tesaře. Snem jeho rodičů bylo, aby se jejich syn stal knězem. Čelakovský studoval na gymnáziu v Budějovicích, odkud pak přešel na gymnázium v Písku. Od roku 1817 začal studovat filozofii v Praze později v Budějovicích a v Linci, až se opět vrátil...

Více
 • 30. 4. 2023

[7.11.1811-21.11.1870] Sběratel a vydavatel folklórních textů, starých literárních památek a archivních dokumentů, překladatel a básník. Narodil se roku 1811 v Miletíně. Pocházel z chudé venkovské rodiny. Na svět si přinesl chatrné zdraví, i jeho sourozenci, z nichž skoro všichni zemřeli v útlém věku. Studoval v Hradci Králové a v Praze. Právnické vzdělání ho sice vzdalovalo od literatury, ale seznámení s...

Více
 • 30. 4. 2023

[5.6.1898-19.8.1936] Federico Lorca García byl španělský básník a dramatik. Narodil se roku 1898 v rodině statkáře a učitelky. Vystudoval filozofii a práva na univerzitě a poté se věnoval literární činnosti, zajímal se rovněž o hudbu a malířství. Uskutečnil cestu do USA a na Kubu. Po vyhlášení republiky založil studentské zájezdové divadlo La Barraca a ve vlastní tvorbě se soustředil převážně...

Více
 • 30. 4. 2023

[4.1.1785-20.9.1863] Jacob Ludwig Carl Grimm se narodil roku 1785 v německém Hanau. Zaměstnáním byl právník, proslul však jako jazykovědec, lexikograf, spoluzakladatel germanistiky jako vědního oboru a sběratel lidových pohádek (spolu s bratrem Wilhelmem Grimmem). V roce 1822 Jacob Grimm formuloval první hláskoslovný zákon pro germánské jazyky, který je dodnes znám jako „první posouvání hlásek“. Jacob Grimm zemřel v Berlíně ve...

Více
 • 30. 4. 2023

[24.2.1786-16.12.1859] Wilhelm Carl Grimm se narodil roku 1785 v německém Hanau. Povoláním byl jazykovědec, literární vědec a také sběratel pověstí a pohádek. V roce 1803 začal studovat práva na univerzitě v Marburgu, rok poté, co na stejný obor nastoupil i jeho bratr Jacob. V letech 1814–1829 působil Wilhelm Grimm jako sekretář knihovny v Kasselu. V roce 1825 se oženil s...

Více
 • 30. 4. 2023

Bratři Grimmové (Wilhelm Grimm a Jacob Grimm) prosluli v německé i světové literatuře svou sbírkou lidových pohádek a písní, pověstí a legend. Zvláště svými Kinder- und Hausmärchen, kterými položili základy nové vědy – folkloristiky. Pohádky jako Sněhurka či Šípková Růženka jsou známy z mnoha zpracování, ale prvními, kdo je zapsali, byli právě bratři Grimmové. V činorodé spolupráci byl Wilhelm tím,...

Více
 • 30. 4. 2023

[23.11.1792-15.9.1859] Václav Kliment Klicpera byl přední dramatik obrozenecké literatury označovaný často za zakladatele českého dramatu, autor zábavných deklamovánek a historických povídek. Klicpera se narodil roku 1792 v Chlumci nad Cidlinou, kde se učil krejčím a potom řezníkem. Teprve v šestnácti letech odešel do Prahy na gymnázium a filosofii, roku 1816 započal se studiem medicíny, po dvou letech ho však zanechal...

Více
 • 30. 4. 2023

[31.8.1908-18.5.1981] William Saroyan byl americký prozaik, básník a dramatik arménského původu. Autor řady humorně i nostalgicky laděných, částečně autobiografických povídek a románů, prodchnutých optimistickým vypravěčstvím, laskavou naivitou a soucitem s člověkem. William Saroyan byl silně ovlivněn zkušenostmi z trpkého mládí, prožitého v prostředí přistěhovalecké chudiny v kalifornském Fresnu. Prošel různými zaměstnáními (pracoval mj. jako poslíček, telegrafista a přednosta poštovního úřadu),...

Více
 • 30. 4. 2023

[27.10.1845-28.6.1912] Český básník a překladatel Josef Václav Sládek se narodil roku 1845 ve Zbirohu, jako syn zednického mistra. Vystudoval gymnázium a dále jazyky a přírodní vědy v Praze. Toto studium v roce 1868 přerušil a na dva roky odcestoval do Ameriky, kde zastával funkci vychovatele, učitele a redaktor krajanských novin. Jeden čas také pracoval jako dělník na stavbě železnice a...

Více
 • 30. 4. 2023

[10.4.1878-25.6.1956] Český pedagog, spisovatel a archeolog Eduard Štorch se narodil roku 1878 v Ostroměři u Hořic. V Hradci Králové absolvoval reálné gymnázium a učitelský ústav. Své učitelské povolání vykonával na řadě škol ve východních a severních Čechách a od roku 1903 až do své penze v roce 1938 v Praze. Eduard Štorch byl velice všestranný člověk. K jeho zájmům patřila...

Více
 • 30. 4. 2023