Jindřich Šimon Baar

Podpořte LD sdílením:

Share

[7.2.1869-24.10.1925]

Životopis

Spisovatel, básník a sběratel pohádek z Chodska Jindřich Šimon Baar pocházel ze selského rodu. Narodil se roku 1869 v Klenčí pod Čerchovem, gymnázium absolvoval v roce 1888 v Domažlicích. Vzhledem k finančním obtížím, v nichž se ocitl otec právě v době Baarovy maturity, vyplnil syn matčino přání a místo na filosofii, po jejímž studiu toužil, vstoupil na pražskou bohosloveckou fakultu. Již zde zájem o literaturu a zejména perspektiva, že se jí snad jednou bude moci po vzoru lidového spisovatele, kněze V. Kosmáka také věnovat, mu pomáhaly překonávat tuhý kázeňský režim semináře. Po vysvěcení na kněze (1892) Baar působil jako kaplan na různých místech v Čechách (Přimda, Spálené Poříčí u Blovic, Stochov, Ořech, Unětice). Roku 1899 se stal farářem v Kloboukách u Slaného a roku 1909 se vrátil jako farář do Ořechu.

Občansky i umělecky přilnul Baar ke hnutí Katolické moderny, která vznikla roku 1895 a která se od samého počátku netěšila valné přízni vyšších církevních kruhů, protože vedle snahy o sblížení katolické literatury s uměleckými proudy moderní české i světové literatury si kladla za cíl také všestrannou reformu církevních řádů, jejich přizpůsobení nové době. Baar přispěl spolu s dalšími autory, zejména X.Dvořákem a S.Bouškou, do jejího literárního almanachu Pod jedním praporem (1895), který však umělecky pro značnou autorskou šíři vyzněl velmi problematicky a jemuž se tak nepodařilo splnit cíl, který si Moderna na literárním poli kladla. Baar soustavně přispíval do orgánu Moderny Nový život, kde otiskl téměř všechny své významnější rané prozaické práce.

Jindřich Šimon Baar později vstoupil do Spolku českých spisovatelů Máj, což zároveň znamenalo rozchod se skomírající Modernou. Po vzniku samostatného státu se Baar stal předsedou obnovené Jednoty duchovenstva českého s nadějí, že nyní bude možné uskutečnit všechny církevní reformy, o něž usilovala část kněží již před válkou, zejména smířit katolickou církev s národem. Avšak i nyní Jednota narazila na prudký odpor církevní hierarchie a Baar znechucen poměry se dal roku 1919 dobrovolně penzionovat. Odebral se do rodného Klenčí, kde strávil poslední léta svého života. Jindřich Šimon Baar zemřel roku 1925.

V Baarových nejlepších prozaických dílech se spojuje sociální i vlastenecký cit a láska k rodnému Chodsku s důvěrou znalostí života vesnického lidu, jeho historických tradic, myšlení a zvyků. Ve svých prózách za života sedláků a venkovských kněží Baar navázal na realistickou tvorbu z konce 19. století, zejména na povídkové práce K. V. Raise a na Jiráskovy Psohlavce.

Dílo

Próza

 • Cestou křížovou, 1899
 • Rodnému kraji, 1903
 • Farské historky
  • Farská panička, 1908
  • Žebračka, 1912
 • Pro kravičku, 1904 (anotace)
 • Jan Cimbura, 1908 (anotace a ukázky)
 • Páter Kodýdek a jiné povídky, 1908
 • Poslední rodu Sedmerova, 1908
 • Klenčí, 1909
 • V temných barvách, 1910
 • Ptáci, 1910
 • Milovati budeš, 1910
 • Poslední soud, 1911 (anotace a ukázky)
  • U Porazilů
  • Na děkanství
 • Skřivánek, 1912
 • Kohouti, 1912
 • Chvíle oddechu: kapitoly z cest, 1913
 • Trnky, 1913
 • Povídka Hanče, 1917
 • Hu nás, 1920
 • Žofinka, 1920
 • Nalezeno na cestě všedního života, 1921
 • Holoubek, 1921
 • Naše pohádky, 1921
 • Chodské povídky a pohádky, 1922
 • Chodská trilogie
 • Hlad, 1923
 • Kanovník, 1920
 • Počtář, 1921
 • Babiččin kapsář a jiné povídky
 • Báby a dědkové
 • Chodské písně a pohádky
 • Chodské pohádky
 • Chodské pohádky 2
 • Hrnčená bába a jiné povídky
 • K Bohu
 • Na srdci přírody, 1925
 • Pověsti z Chodska
 • Tři povídky z Chodska
 • Ke Kristu blíž, 1936-1940 (4 svazky)
 • Hanýžka a Martínek, 1957 (anotace a ukázky)
 • Vo kouzelnících, 1971
 • Vo modrým ptáčku, 1960

Poesie

 • Mžikové obrázky 1, 1909
 • Mžikové obrázky 2, 1910
 • Mžikové obrázky 3, 1914

Citáty

Jindřich Šimon Baar

e-knihy

Zobrazuji všech 5 výsledků

 • 30. 4. 2023