sociální

[445 př.n.l.-385 př.n.l.] Aristofanes (Ἀριστοφάνης) byl nejslavnější řecký dramatik má velkou zásluhu na rozvoji žánru komedie. Narodil se v v Aténách asi v roce 445 před naším letopočtem, zemřel okolo roku 385 př.n.l. Z Aristofanova života se nedochovala žádná známá informace. Jediné, co se dá s jistotou říci, je, že žil a psal úspěsná dramata. Jeho díla ukazovala úpadek aténské...

Více
 • 30. 4. 2023

[16.12.1775-18.7.1817] Anglická spisovatelka, zakladatelka moderního rodinného románu v anglické literatuře. Jane Austenová se narodila roku 1775 ve Steventonu v hrabství Hampshire do rodiny duchovního, měla 7 sourozenců. Studovala krátce na soukromých středních školách v Oxfordu, v Southamptonu a posléze v dívčí internátní škole v Reading (hrabství Berkshire). Na svou dobu se jí dostalo poměrně kvalitního vzdělání. Další vzdělání a vztah...

Více
 • 30. 4. 2023

[7.2.1869-24.10.1925] Spisovatel, básník a sběratel pohádek z Chodska Jindřich Šimon Baar pocházel ze selského rodu. Narodil se roku 1869 v Klenčí pod Čerchovem, gymnázium absolvoval v roce 1888 v Domažlicích. Vzhledem k finančním obtížím, v nichž se ocitl otec právě v době Baarovy maturity, vyplnil syn matčino přání a místo na filosofii, po jejímž studiu toužil, vstoupil na pražskou bohosloveckou...

Více
 • 30. 4. 2023

[20.5.1799-18.8.1850] Honoré de Balzac (vlastním jménem Bernard-François Balssa), francouzský představitel realismu a romantismu, jeden z největších spisovatelů 19. století, se narodil roku 1799 v Tours a zemřel ve věku 51 let v Paříži. Balzac je průkopníkem kritického realismu a tvůrcem nesmírně rozsáhlého díla. Po celý svůj život tvořil s nesmírnou pílí a měl obrovskou vůli, ale tak jak byl geniálním...

Více
 • 30. 4. 2023

[26.3.1930-17.1.2001] Americký básník Gregory Nunzio Corso se narodil v New Yorku roku 1930. Vyrůstal v sirotčinci a u pěstounů, otec si ho vzal k sobě až v jedenácti letech. Neboť ale stále utíkal z domova, byl umístěn do ústavu pro mladistvé a poté na tři měsíce na pozorování do Bellevue. V šestnácti letech s kamarády vyloupil úřad a odnesl si...

Více
 • 30. 4. 2023

[7.2.1812-9.6.1870] Anglický kriticko-realistický spisovatel, publicista a novinář Charles Dickens se narodil roku 1812. Je nejvýznamnějším a nejpopulárnějším představitelem viktoriánského románu. Z nuzných poměrů se vypracoval na opravdovou hvězdu literárního nebe a to jen svou houževnatostí a vytrvalostí. Prožil krušné dětství – byl často nemocný, jeho rodina se ocitla na hranici bídy. Po přestěhování z idylického venkova do Londýna dluhy začaly...

Více
 • 30. 4. 2023

[31.12.1877-14.5.1931] Významný český básník, prozaik, dramatik, publicista a nacionalistický politik, jeden z představitelů tzv. generace anarchistických buřičů Viktor Dyk se narodil v Pšovce u Mělníka roku 1877. Navštěvoval gymnázium v Žitné ulici v Praze, kde byl jedním z jeho učitelů Alois Jirásek. Poté vystudoval Právnickou fakultu Karlovy Univerzity. Po celý život však působil jako novinář a spisovatel. K rozhodnutí nevěnovat...

Více
 • 30. 4. 2023

[25.9.1897-6.7.1962] Americký prozaik a básník William Faulkner je považován za zakladatele jižanské literatury 20. století. Pocházel ze staré jižanské rodiny, jeho praděda, plantážník a plukovník William Faulkner bojoval v občanské válce a proslul i jako autor tehdy populárního románu Bílá růže z Memphisu. Rodinná tradice, vyprávění o osudech prarodičů a nejrůznějších příbuzných i o minulosti rodného Mississippi, se stala základním...

Více
 • 30. 4. 2023

[7.7.1884-21.12.1958] Lion Feuchtwanger byl německý spisovatel, prozaik, dramatik a překladatel židovského původu. Narodil se roku 1884 v Mnichově v početné rodině židovského továrníka. Vystudoval filozofii a germanistiku v Mnichově, stal se vydavatelem vlastního časopisu Der Spiegel. Ihned po Hitlerovu nástupu k moci odcestoval do jižní Francie. Později cestoval do sovětského svazu a byl spolu-vydavatelem moskevského exilového časopisu Das Wort. Od...

Více
 • 30. 4. 2023

[21.7.1899-2.7.1961] Americký prozaik, žurnalista a esejista, autor moderního románu a povídky. Ernest Miller Hemingway se narodil v Oak Parku (Illinois). Psal převážně o mužích vedoucích nebezpečný způsob života (např. o vojácích, rybářích a lovcích), respektive o toreadorech provozujících býčí zápasy. Jeho díla jsou oslavou jejich odvahy, ale také sondou do jejich psychologie a do pozadí jejich skutků. Pod vlivem modernistických...

Více
 • 30. 4. 2023

[26.2.1802-22.5.1885] Jeden z největších francouzských básníků a spisovatelů 19. století Victor Marie Hugo se narodil roku 1802 v Besanconu. Byl synem generála Napoleonské armády (bonapartisty) a pobožné matky, která byla naopak přívrženkyní krále a monarchie (royalistka). Hugo začal psát již v dětství. S bratrem Abelem založil založil časopis Le Conservateur littéraire (1819). Zde publikoval své články. Od roku 1920 uveřejňoval...

Více
 • 30. 4. 2023

[29.2.1864-17.3.1942] Český básník, prozaik, satirik, publicista a politik Josef Svatopluk Machar se narodil v Kolíně roku 1864. Byl spoluautorem Manifestu České moderny a představitel kritického realismu. Vystudoval gymnázium v Praze. Poté absolvoval roční vojenskou službu. Následně odešel jako bankovní úředník do Vídně. Toto místo chtěl považovat jen za dočasné, nakonec tam však zůstal přes 30 let až do první světové...

Více
 • 30. 4. 2023

[7.3.1850-14.9.1937] První československý prezident, český vědec, filozof, pedagog, politik a žurnalista. Tomáš Garrigue Masaryk (též Tomáš Garrique Masaryk) se narodil roku 1850 v Hodoníně. Po absolvování čejkovické školy a reálky v Hustopečích chvíli praktikoval v hodonínské škole a posléze se učil zámečníkem ve Vídni. Obou činností zanechal a nastoupil jako podučitel hustopečské reálky a začal se připravovat k studiu na...

Více
 • 30. 4. 2023

[17.3.1967-3.8.2011] Česká spisovatelka Simona Monyová se narodila roku 1967 v Brně, kde strávila celý svůj život. Úspěšně absolvovala pár škol, které jí však do života zdaleka nedaly tolik jako Mahenova knihovna. Někdy kolem patnáctého roku věku již u Simony rodiče diagnostikovali rozvinutou formu grafomanie, v čemž je utvrdila následnou volbou povolání. Kromě spisovatelky na volné noze byla i matkou tří...

Více
 • 30. 4. 2023

[28.11.1907-26.9.1990] Italský novinář, prozaik a dramatik, vlastním jménem Alberto Pincherle, se narodil v Římě roku 1907 do zámožné židovské rodiny benátského architekta a malíře. V devíti letech těžce onemocněl kostní tuberkolózou a dlouhá léta se léčil v Alpách. Nemoc a izolace s ní spojená v něm vyvolaly pocit osamění a nedostatku kontaktu s okolním světem, což se promítá i v...

Více
 • 30. 4. 2023