Robert Silverberg

Podpořte LD sdílením:

Share

[15.1.1935]

Životopis

Robert Silverberg, spisovatel sci-fi literatury, se narodil roku 1935 v Brooklynu v New Yorku. Únikem z jeho poměrně osamělého a nepříliš veselého dětství mu byla četba sci-fi literatury. Sám také začal psát již v mladistvém věku. Silverberg roku 1956 úspěšně ukončil studium anglické literatury na Columbia University. Téhož roku se oženil (roku 1976 se však se svou ženou rozešel a definitivně se rozvedl roku 1986).

Nějakou dobu se živil psaním vědeckofantastické literatury, zejména do časopisů. Rok 1959 však nastal propad zájmu o sci-fi, což Silverberga na nějakou dobu přimělo věnovat se i jiným žánrům. K publikování sci-fi se pak vrátil v polovině 60. let. Na poli literatury se objevil jako jeden z nejbystřejších a nejsvědomitějších spisovatelů své doby.

Silverbergova díla z tohoto období jsou pozoruhodná psychologicky komplexními charakterovými studiemi, morálně vyhraněnými tématy a sugestivními popisy tísnivých a omezujících prostředí, která se člověk musí snažit překonat. V tomto směru dosáhl Silverberg největšího úspěchu románem Dying Inside (česky Umírat v nitru, 1995), sugestivním příběhem o telepatovi odloučeném od okolí vlastní jedinečnosti, který je ještě více izolován ztrátou svých schopností a tedy i jediným způsobem interakce s normálními lidmi. Dramatické jádro Silverbergových nejsilnějších povídek se zabývá jedinci konfrontovanými se smrtelností, např. v povídkách Born with the Dead (Narozen s mrtvými) a The Second Trip (Druhý výlet). Napsal i řadu románů a nebeletristických knih pro děti a sestavil více než sedmdesát antologií.

Po létech vytrvalého psaní na Silverberga dolehly zdravotní potíže i problémy spojené s požárem jeho domu. Přestěhoval se roku 1972 na západní pobřeží a o tři roky později oznámil odchod do spisovatelského důchodu. Pět let nato se však vrátil knihou Lord Valentine’s Castle (Hrad lorda Valentina), který byl začátkem série Majipoor, a od té doby stále tvoří. Roku 1987 se Silverberg podruhé oženil s Karen Haberovou, též spisovatelkou sci-fi. V současné době spolu žijí v Montclairu (Oakland, Kalifornie).

Za svůj plodný spisovatelský život získal Silverberg 5x Nebulu (20 nominací) a 4x Huga (27 nominací). První cenu Hugo kategorii Nejslibnější nový autor získal již v roce 1956, méně než dva roky poté, co prodal svou první povídku.

Dílo

Romány

 • Revolt on Alpha C, 1955
 • (The Thirteenth Immortal, 1956)
 • (Master of Life and Death, 1957)
 • (Collision Course, 1958)
 • (Invaders from Earth, 1958)
 • (Aliens from Space, 1958)
 • (Invisible Barriers, 1958)
 • (Starman’s Quest, 1958)
 • (Lost Race of Mars, 1960)
 • (Recalled To Life, 1962)
 • (The Silent Invaders, 1963)
 • (Regan’s Planet, 1964)
 • (The Gate of Worlds, 1967)
 • (Planet of Death, 1967)
 • Trny (Thorns, 1967)
 • (Those Who Watch, 1967)
 • Skokani v čase (The Time Hoppers, 1967)
 • (To Open the Sky, 1967)
 • (World’s Fair 1992, 1968)
 • Muž v labyrlntu, 1991 (The Man in the Maze, 1968)
 • (The Masks of Time, 1968)
 • Dolů k zemi, 1995 (Downward to the Earth, 1969)
 • (Across a Billion Years, 1969)
 • Křídla noci, 1996 (Nightwings, 1969)
 • (Three Survived, 1969)
 • (To Live Again, 1969)
 • Proti proudu času, 1987 (Up the Line, 1969)
 • (Tower of Glass, 1970)
 • (Son of Man, 1971)
 • Druhý výlet (The Second Trip, 1971)
 • Svět uvnitř (The World Inside, 1971)
 • (A Time of Changes, 1971)
 • Strážci lebek, 2004 (The Book of Skulls, 1972)
 • Umírat v nitru, 1995 (Dying Inside, 1972)
 • (The Stochastic Man, 1975)
 • (Shadrach in the Furnace, 1976)
 • Hrad lorda Valentina, 1995 (Lord Valentine’s Castle, 1980)
 • Návrat domů, 1992 (Homefaring, 1982)
 • Majipoorské kroniky, 1995 (Majipoor Chronicles, 1982)
 • Valentin pontifex, 1996 (Valentine Pontifex, 1983)
 • (Lord of Darkness, 1983)
 • Gilgameš v pustinách, 1992 (Gilgamesh in the Outback, 1984)
 • Král Gilgameš (Gilgamesh the King, 1984)
 • Plout do Cařihradu (Sailing to Byzantium, 1984)
 • (Tom O’Bedlam, 1985)
 • (Star of Gypsies, 1986)
 • Tajný společník (The Secret Sharer, 1987)
 • (At Winter’s End, 1988)
 • (The New Springtime, 1990)
 • Do země živých (To the Land of the Living, 1990)
 • (Nightfall, 1990)
 • Narozen s mrtvými (Born with the Dead)
 • (Thebes of the Hundred Gates, 1991)
 • (The Face of the Waters, 1991)
 • (The Ugly Little Boy, 1992)
 • (Kingdoms of the Wall, 1992)
 • Pozitronový muž (The Positronic Man, 1992) (spolu s Isaacem Asimovem)
 • Příští zastávka hvězdy (Next Stop the Stars)
 • Do vzdálených světů (To Worlds Beyond)
 • (Hot Sky at Midnight, 1994)
 • Hory Majipooru (The Mountains of Majipoor, 1995)
 • (Starborne, 1996)
 • (The Alien Years, 1997)
 • Majipoorští čarodějové (Sorcerers of Majipoor, 1997)
 • Noční skvost (Beauty in the Night, 1997)
 • Sedmá schrána (The Seventh Shrine, 1998)
 • Lord Prestimion (Lord Prestimion, 1999)
 • (The Book of Changes)
 • (The King of Dreams, 2001)
 • (The Longest Way Home, 2002)
 • Roma eterna, 2000 (Roma Eterna, 1999)
 • Stíny noci, 1993

Povídky

 • Absolutně neochvějný (Absolutely Inflexible, 1956)
 • (Needle in a Timestack, 1966)
 • (The Calibrated Alligator, 1969)
 • Třináctý rozměr (Dimension Thirteen, 1969)
 • Když nás mýty opustily (After the Myths Went Home, 1969)
 • Stanice Hawksbill (Hawksbill Station, 1970)
 • (The Cube Root of Uncertainty, 1970)
 • (Moonferns & Starsongs, 1971)
 • (The Reality Trip and Other Implausibilities, 1972)
 • (Sunrise On Mercury, 1975)
 • (The Best of Robert Silverberg, 1976)
 • (The Shores of Tomorrow, 1976)
 • (Capricorn Games, 1979)
 • (World of a Thousand Colors, 1982)
 • (Beyond the Safe Zone, 1986)
 • (The Conglomeroid Cocktail Party, 1984)
 • (Foundation’s Friends, 1989)
 • Vhoď vojáka. Později vhoď dalšího. (Enter a Soldier. Later: Enter Another, 1989)
 • (The Collected Stories of Robert Silverberg: Secret Sharers, 1992)
 • (War of the Worlds: Global Dispatches, 1996)
 • (Multiples)
 • Spatřit neviditelného (To See the Invisible Man)
 • (Phases of the Moon, 2004)
 • (In the Beginning, 2006)
 • (To Be Continued: The Collected Stories Volume 1, 2006)
 • (To The Dark Star: The Collected Stories Volume 2, 2007)

Non-fiction

 • (Lost Cities and Vanished Civilizations, 1962)
 • (The Great Wall of China, 1965)
 • (The Crusades, 1965)
 • (Light for the World: Edison and the Power of Electricity, 1967)
 • (Men Against Time: Salvage Archaeology in the United States, 1967)
 • (The Morning of Mankind: Prehistoric Man in Europe, 1967)
 • (The Search for Eldorado, 1967)
 • (Sophisticated Sex Techniques in Marriage, 1967)
 • (The World of the Rain Forests, 1967)
 • (Four Men Who Changed the Universe, 1968)
 • (Ghost Towns of the American West, 1968)
 • (Mound Builders of Ancient America: The Archaeology of a Myth, 1968)
 • (Sam Houston, 1968)
 • (The South Pole: A Book to Begin On, 1968)
 • (The Stolen Election: Tilden vs. Hayes, 1876)
 • (Stormy Voyager, 1968)
 • (Mound-Builders of Ancient America, 1968)
 • (The Challenge of Climate: Man and His Environment, 1969)
 • (Clocks for the Ages: How Scientists Date the Past, 1971)
 • (Into Space: A Young Person’s Guide to Space Exploration, 1971)
 • (To the Western Shore: Growth of the United States, 1971)
 • (John Muir, Prophet Among the Glaciers, 1972)
 • (The Realm of Prester John, 1972)
 • (The World Within the Ocean Wave, 1972)
 • (The World Within the Tide Pool, 1972)
 • (Drug Themes in Science Fiction, 1974)
 • (The Science Fiction Hall of Fame Volume One, 1929–1964)

Citáty

Tak to prostě na světě chodí – uspokojení se vytratí v okamžiku, kdy jej dosáhneme.

Robert Silverberg

e-knihy

 • 30. 4. 2023