Hold Katalánsku (George Orwell)

Podpořte LD sdílením:

Share

Anotace

V této knize Orwell píše o svých zážitcích ze španělské občanské války, kde bojoval jako dobrovolník na straně Republiky. Po příjezdu do Barcelony podlehne revoluční atmosféře a vstoupí do milice POUM (Partido Obrero de Unificacion Marxist - Sjednocená marxistická dělnická strana), anti-stalinistické socialistické strany, záhy se dostává na frontu, kde zjišťuje, že Španělé jsou velmi špatní bojovníci, nepřátelské postavení je 700 metrů daleko, zbraně jsou k nepotřebě, dělostřelectvo neexistuje a hlavním nepřítelem je zima. Místo krvavých střetů se do unavení účastní politických debat a sporů. Jak přesvědčivě líčí ve své knize, v republikánském táboře probíhaly spory, které později přerostly doslova v "občanskou válku v občanské válce". O co vlastně šlo? O střet mezi komunisty (+ liberálové, maloburžoazie, pravicoví socialisté) a anarchisty (+ odbory, POUM a levicoví socialisté). První se snažili (jakkoliv se to může ze strany komunistů zdát paradoxní) potlačit revoulční hnutí s tím, že je "nejprve je nutné vyhrát válku"; druhá strana byla přesvědčena, že se nevyplatí bojovat za demokracii, která byla pro ni (stejně jako fašismus) jen jinou formou kapitalismu. Na frontu v oblasti Huescy a Léridy se dostal na přelomu prosince 36 a ledna 37. Zůstal tam do konce dubna a po návratu do Barcelony zažil šok. Město, jež se zdálo být baštou revoluce se změnilo k nepoznání. Vrátili se žebráci, na základní potraviny se stojí v dělnických předměstích dlouhé fronty a v centru fungují luxusní restaurace a cukrárny. Na počátku května se rozhořely pouliční boje, byla i řada mrtvých. Celkově vše směřovalo k posílení vlivu komunistů a potlačení POUM. Orwell se vrací na frontu, ale zanedlouho je zasažen zbloudilou kulkou - čistý průstřel krku. Jako zázrakem (ať už jde o zranění samotné nebo lékařskou "péči") se uzdraví, ale už není ani pomyšlení, aby se vrátil na frontu. Musí ale ještě podstoupit byrokratické kolečko, aby získal propouštěcí doklady. 15. června odjel na frontu, a když se vrátil, zjistil, že POUM byla téhož dne potlačena, prohlášena za bandu trockistických zrádců ve Francově žoldu, vůdci postříleni a všichni, kdo s ní měli cokoliv společného, uvězněni. To se stalo i mnoha Orwellovým spolubojovníkům, on sám se musel týden skrývat po Barceloně a nakonec se mu jen tak tak povedlo dostat se ze Španělska.
Od těchto zkušeností se pak odvíjí Orwellův hluboký despekt ke stalinskému komunismu, nenávist ke všem typům totalitárních systémů, ale také prohloubené přesvědčení o správnosti socialismu. Zde se také rodí budoucí idea "přepisování historie"... Autentické zážitky z bojů na frontě i ze zázemí jsou podány čtivým, zpravodajským způsobem a střídají se s šíře pojatými úvahami o politice a levicovém hnutí, o způsobu, jakým o válce informovala média ve Španělsku i jinde, o zájmech velmocí a podobně.

Informace

Bibliografické údaje

e-kniha

Kompletní kniha ke stažení (ePub, PDF):

  • 13. 5. 2023