literatura faktu

AMERICKÝ PŘÍSPĚVEK / Je těžké, ne-li nemožné představit si štědřejší či soucitnější národ, než jsou obyvatelé Spojených států amerických. Není divu, že když se Američané prostřednictvím amerického tisku dozvěděli o dětech strádajících na obou stranách nigerijsko-biaferské války, jejich finanční příspěvky překonaly dary ze všech ostatních zemí, a to i po přepočtu na hlavu. / A přece vláda… / …

Více
  • 22. 3. 2024

Našli jste si zábavu – / kálet lidem na hlavu. / Najděte si jinačí – / v tom si lidi vystačí. / Příslušníci elity / jsou i mezi jelity. / Doba kráčí vpřed / a svět se předhání. / Už i blbci mají vyšší vzdělání. / K likvidaci stížností jsme zřídili / dvě sekce: / pro ty s protekcí / a / pro ty bez protekce. / Pitomost nám Čechům / nehoví – / ledaže má formát / světový. / Na co stůně doba? / Co má za nemoc? / Nejsou lidi. / Zato lidiček je moc. / Dři se jak chceš, mezku – / nebudeš-li hýkat, / umřeš bez potlesku!

Více
  • 13. 5. 2023

V této knize Orwell píše o svých zážitcích ze španělské / občanské války, kde bojoval jako dobrovolník na straně Republiky. Po / příjezdu do Barcelony podlehne revoluční atmosféře a vstoupí do milice / POUM (Partido Obrero de Unificacion Marxist – Sjednocená marxistická / dělnická strana), anti-stalinistické socialistické strany, záhy se dostává / na frontu, kde zjišťuje, že Španělé jsou velmi špatní bojovníci, / nepřátelské postavení je 700 metrů daleko, zbraně j…

Více
  • 13. 5. 2023

Kniha Za tajemstvím říše Chetitů se zabývá historií, kulturou a vším, co je nějak spjato s první velkou civilizací Malé Asie. / Autor tuto knihu rozdělil do čtyř částí: První z nich se věnuje hlavně vůbec objevení Chetitů samotných. Popisuje nesnáze mnoha dobrodruhů, úředníků a vojáků, kteří se do těchto, v 19. století velmi nebezpečných oblastí odvážili. Přesto nedošlo k příliš velkým objevům, protože ten hlavní pramen poznání Chetitů – jejich píse…

Více
  • 13. 5. 2023

Kniha Na počátku byl Sumer spadá do literatury faktu a zabývá se historií, kulturou a vším, co nějak souvisí s nejstarší civilizací na světě – se Sumery. Nicméně já bych knihu asi zařadil jako populárně-naučnou, zejména díky jednoduchosti a čtivosti jazyka, kterým je napsána. / Autor knihu rozdělil do tří částí: po krátkém úvodu začne objevováním Mezopotámie a následně i samotných Sumerů. První část popisuje a vysvětluje práci velké spousty zprvu ce…

Více
  • 13. 5. 2023

[31.1.1785-5.8.1845] Spisovatelka, básnířka, autorka kuchařských knih Magdalena Dobromila Rettigová se narodila roku 1785 ve Všeradicích na Berounsku do německy hovořící rodiny. Neměla příliš šťastné dětství, bylo poznamenáno smrtí otce. Již od osmi let se musela starat o domácnost a pomáhat matce vydělávat na živobytí. Život Magdaleny se výrazně změnil až v roce 1807, kdy se provdala za právníka Jana Aloise...

Více
  • 30. 4. 2023