Lucerna (Alois Jirásek)

Podpořte LD sdílením:

Share

Anotace

Lucerna je pohádková hra, ve které vystupují též vodníci a jiné neskutečné bytosti. Děj se odehrává za dob poddanství. Jedině mladý mlynář Libor je zproštěn poddanství a roboty. Jedinou jeho povinností je svítit kněžně lucernou na cestě od mlýna k starému zámečku v lese. Kněžna ohlásila vrchnímu svůj příjezd. Je již unavena společenským životem ve městě a touží po změně, po pobytu na venkově. Pan vrchní poslal k mlynáři, aby v čele sedláků přivítal paní kněžku, a jeho schovanka, aby uvítala kněžnu jako družička. Mlynář je však na vrchního rozhněván, že mu chtěl dát porazit starou Lípu a odmítne rozkazy vrchního. Tím ho proti sobě popudí a vrchní žaluje kněžně. Kněžna, která viděla stále jen shrbená záda svých poddaných a služebníků, zatouží uvidět přímého a hrdého člověka. Když se kněžna dozví, jakou má mlynář k vrchnosti povin- nost, poručí mlynáři, aby ji doprovodil na lesní zámeček a svítil ji na cestu. Mlynář poslechne a kněžnu doprovází. Zatím spěchá k zámečku učitelský mládenec s vesnickými šumaři, aby zahrál kněžně v zámečku "kasaci," když mu to bylo znemožněno při uvítání. Chce při té příležitosti požádat kněžnu o místo učitele ve městě. Kněžna nabízí mlynáři, že ho vezme s sebou do města a slibuje mu krásný život. Mlynář odmítá a když mu Klásková donese zprávu, že vrchní se chystá skácet lípu, a že chtěl odvléci Haničku, vyčítá mlynář kněžně, že jej úskokem odvedla z domu a spěchá hájit Haničku a posvátnou lípu. Vrchní se již chystá, že dá lípu skácet, v tom přiběhne mlynář, aby mu v jeho počínání zabránil. Po menší potyčce přichází kněžna, rozbije lucernu ve znamení, že zbavuje mlynáře všech povinností k vrchonosti. Učitelský mládenec, který neprozradil, kde je Hanička a proto byl vrchním propuštěn, dostává od kněžny místo učitele ve městě. Vodník Michal, který toužil po Haničce se odstěhuje a Hanička je šťastná pod ochranou statečného mlynáře, když vystoupila z lípy, do které se před vrchním skryla.

— 1 —


Pohádková hra Lucerna patří ke klasickým dílům českého dramatu.

K Jiráskově Lucerně se svými inscenacemi po generace vrací nejen Národní divadlo, ale i mnohé amatérské divadelní spolky. Její poetičnost vytváří z dramatu českého venkova výsostné dílo, které osciluje na rozhraní mezi realistickou komedií a básnickým dramatem. Lucerna patří tedy k těm divadelním hrám, o které jeví zájem nejen pamětníci, ale i žáci a studenti základních, středních i vysokých škol.

Stručný obsah

Tato divadelní hra má čtyři dějství, autor do ní začlenil pohádkový kolorit; vyskytují se zde zároveň jak pohádkové bytosti (vodník, víly, hejkal), tak i reálný svět lidí.

Děj začíná ve mlýně, kde společně žijí mlynář Libor, sirotek Hanička a mlynářova babička. Mlynář je svobodný, ale má povinnost vůči panstvu - musí svítit při cestě na zámeček u jezera.

Na Lohovské panství přijíždí panstvo. Uvítání se pokazí, protože mlynář odmítne vítat proslovem a Hanička nejde za družičku. Tak kněžna využije svého práva a chce od mlynáře, aby ji doprovodil na zámeček a svítil při tom lucernou.

Kněžně se mlynář Libor líbil a dávala mu to najevo. Dokonce mu nabídla, aby s ní odjel do města. Mlynář si toho příliš nevšímal a vyprávěl kněžně o starodávné lípě, jíž měl pro panstvo připravenou podučitel Zajíček. Ten chtěl poprosit o lepší místo kantora, aby se pak mohl oženit se svojí Dorničkou.

V lese svolává muzikanty, kteří chtěli pomoci Zajíčkovi tím, že nahradí kněžně tzv. "kasací". Mezitím panští sluhové už vyšli, aby porazili lípu a zároveň se chystají odvést Haničku na zámek.

To všechno slyšel vodník Michal, jenž žil u Lohovského mlýna a měl rád Haničku. Vodníka chytí Klásková a vše se od něj dozví. Tak dohoní mlynáře a vše mu řekne. Mlynář obviní kněžnu, že o všem věděla a odlákala ho. Hanička uteče k lípě a snaží se ukrýt. Podučitel Zajíček brání lípu i Haničku. Dorazí i mlynář a kněžna, vtom se lípa rozzáří a všichni uvidí ten zázrak. Kněžna na důkaz, že o ničem nevěděla, zbaví mlynáře závazku - rozbije lucernu. Vyslechne Zajíčka a ten dostane místo kantora a Hanička může zůstat s mlynářem...

— 2 —

Informace

Bibliografické údaje

e-kniha

Kompletní kniha ke stažení (ePub, PDF):

  • 13. 5. 2023