Paulo Coelho

Podpořte LD sdílením:

Share

[24.8.1947]

Životopis

Paulo Coelho se narodil v Brazílii roku 1947 ve středostavovské rodině jako syn inženýra Pedra a Lygie, která byla v domácnosti. V sedmi letech se stal žákem jezuitské školy svatého Ignáce v Rio de Janeiru. Paulo nakonec začal nenávidět povinný charakter náboženské praxe. Přestože nesnášel ani modlitby, ani účast na mši, tamější výuka měla na něho také v něčem dobrý vliv. V přísných školních chodbách Paulo objevil, po čem doopravdy touží: být spisovatelem.

Brzy získal svou první literární cenu ve školní básnické soutěži; a jeho sestra Sonia vypráví, jak byla odměněna za slohovou práci, když v jedné soutěži předložila něco, co Paulo zahodil do smetí. Paulovi rodiče měli nicméně se synem jiné plány. Chtěli, aby se stal inženýrem, a proto se snažili potlačovat jeho touhu věnovat se literatuře. Jejich neústupnost, ale také četba Obratníku raka Henryho Millera probudily v Paulovi vzdor a on začal porušovat rodinná pravidla. Otec chápal Paulovo chování jako příznak duševní poruchy a v sedmnácti letech jej nechal dvakrát internovat v psychiatrické léčebně, kde se Paulo musel podrobit opakované elektrošokové terapii.

Krátce nato Paulo navázal styky s jednou divadelní skupinou a začal pracovat jako novinář. V očích tehdejší měšťanské rodiny bylo divadelní prostředí působištěm lidí bez morálky. Paulovi rodiče se toho zalekli a rozhodli se porušit svůj slib, že už jej nepošlou do psychiatrické léčebny, a nechali ho internovat potřetí. Když odtud Paulo vyšel, cítil se ještě ztracenější a uzavřenější ve svém vlastním světě. Zoufalí rodiče zavolali jiného lékaře, který zhodnotil problém jinak: Paulo není blázen a nemusí znovu do léčebny, ale musí se naučit čelit životu. Třicet let po těchto zážitcích napsal Paulo Coelho román Veronika se rozhodla zemřít.

Paulo Coelho je považovaný jedněmi za alchymistu slova a druhými zase za fenomén masové kultury, je jedním z nejvlivnějších autorů současné doby. Jeho knihy byly přeložené do 56 jazyků a vyšly ve více než 150 zemích, kde obsazují první místa na žebříčcích nejprodávanějších knih a překračují literární sféru tím, že se stávají tématem společenských a kulturních diskusí. Jeho myšlenky, filozofie a témata jeho knih vyjadřují tužby milionů čtenářů, kteří hledají jiné cesty k pochopení světa.

Dílo

 • (Arquivos do Inferno, 1982 / Hell Archives)
 • (O Manual Prático do Vampirismo, 1986 / Practical Manual of Vampirism)
 • Alchymista, 1999 (O Alquimista, 1988 / The Alchemist) (anotace a ukázky)
 • (O Dom Supremo / The Gift, 1991)
 • Valkýry (As Valkírias, 1992 / The Valkyries)
 • (O Diário de um Magus, 1992 / The Diary of a Magus)
 • Maktub (Maktub, 1994 / Maktub)
 • (Cartas de Amor do Profeta, 1997 / Love Letters from a Prophet)
 • (Palavras essenciais, 1999 / Essential Words)
 • Pátá hora, 1999 (O Monte Cinco, 1996 / The Fifth Mountain, 1996) (anotace)
 • U řeky Piedra jsem usedla a plakala, 1999 (Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei, 1994 / By the River Piedra I Sat Down and Wept, 1994)
 • Veronika se rozhodla zemřít, 2000 (Veronika decide morrer, 1998 / Veronika Decides to Die) (anotace)
 • Ďábel a slečna Chantal, 2001 (O Demônio e a Srta. Prym, 2000 / The Devil and Miss Prymm, 2000) (anotace)
 • (Histórias para pais, filhos e netos, 2001 / Stories for Parents, Children and Grandchildren)
 • Poutník – Mágův deník, 2002 (O Diário de um Mago, 1987 / The Pilgrimage)
 • Jedenáct minut, 2003 (Onze Minutos / Eleven Minutes, 2003)
 • (O Genio e as Rosas, 2004 / The Genie and the Roses)
 • (E no sétimo dia, 2004 / And on the Seventh Day)
 • Záhir, 2005 (O Zahir, 2005 / The Zahir)
 • (Caminhos Recolhidos, 2005 / Revived Paths)
 • Rukověť bojovníka světla, 2006 (Manual do Guerreiro da Luz, 1997 / The Manual of the Warrior of Light, 1997)
 • Jako řeka, jež plyne, 2006 (Ser como o rio que flui, 2006 / Like the Flowing River)
 • Čarodějka z Portobella, 2007 (A Bruxa de Portobello, 2006 / The Witch of Portobello)
 • Brida, 2008 (Brida, 1990 / Brida)
 • (Vida: Citações selecionadas, 2007 / Life: Selected Quotations)
 • (O Vencedor está Só / The Winner is Alone, 2008)
 • Hudba z chatrče, 2008 (Conto de Natal, 2008)

e-knihy

Zobrazuji všech 5 výsledků

 • 30. 4. 2023