rodinné

Chodský román, líčící životní osudy dvou bratří Porazilů – Martina a Hadama, se odehrává v autorově milovaném rodné kraji pod Čerchovem, především v rodném Klenčí. Počáteční vzájemnou lásku a úctu obou bratrů postupně rozleptává závist a chamtivost Martinovy ženy Manky… / Žili dva bratři – Martin a Hadam. Oběma otec přál, aby se dobře oženili, ale oni si raději vybrali nevěsty podle svého srdce. Martin Manku a Hadam Dodličku. Pantáta jim rozdělil …

Více
 • 13. 5. 2023

Chvíli je měřil pohledem – jako by uvažoval, má-li promluvit – či nemá. / „A že vám hanba není!“ řekl konečně a postavil se proti všem. / „Hanba? Jaká hanba? A proč hanba?“ zvedali se sedláci. / „Ano hanba – hanba proto, že tak dychtíte po krvi, hoříte zrovna touhou slyšet, jak naši vyhráli – kolik jich pobili – postříleli – koni pošlapali – a to jste křesťané? Až zlost máte, křivě podezříváte – na cti utrháte, když s vámi netáhne kdekdo za jeden provaz..…

Více
 • 13. 5. 2023

Tato románová trilogie, mající kronikářský ráz, obsahuje podrobná líčení a popisy chodského folklóru, zejména zvyků a obřadů vztahujících se k jednotlivým ročním obdobím a k svátkům. / Tato trilogie vypráví o chodském lidu, o jeho znovuvzkříšení v době národního obrození kolem roku 1848. Autor vykresluje velkolepý obraz tehdejší společnosti, krásy chodské krajiny, moudrosti, srdečnosti a soudržnosti prostých lidí. / Paní komisarka / Děj nás zavádí do měst…

Více
 • 13. 5. 2023

Příběhy a zážitky vesnických dětí od Šimona Jindřicha Baara se pozvolna stávají školní četbou. Všichni, kdo si tuto knihu přečtou, pochopí proč. / Osu celého vyprávění vytvářejí dvě dětské postavičky, Hanýžka Králová a Martínek Klika. Zažívají radostné i chmurné chvilky. Přestože jsou nerozluční kamarádi, dostávají se často do sporů, které vyplývají z hrdé povahy chodského člověka. Od útlého mládí musí pilně pracovat, každý má svou povinnost. To vše…

Více
 • 13. 5. 2023

Jan Cimbura: ideální jihočeský sedlák, svou láskou ke zvířatům a přírodě si získal mnoho přátel. Je vždy spravedlivý. Má vysokou statnou postavu a velkou sílu, kterou k něčemu jinému než k práci používá jen vyjímečně. Jan Cimbura se učí jako mladík u sedláka Kovandy zacházet se zvířaty a orat půdu. Zamiluje se do jeho dcery Marjánky, ale rozhodne se, že se neožení dokud nebude mít vlastní statek. Nakonec se s ní ožení, protože ji zemře manžel. Je…

Více
 • 13. 5. 2023

„Všeobecně panuje skálopevné přesvědčení, že svobodný muž, který má slušné jmění, se neobejde bez ženušky.“ /   / Příběh se odehrává na konci 18. století na anglickém venkově. Hlavní hrdinka Elizabeth Bennetová je dcerou muže velice chytrého, společensky vzdělaného a své ženě oddaného. Paní Bennetová je žena spíše hloupější, bez společenského cítění a jediné, o co se zajímá, je to, aby dobře provdala svých pět dcer. Dvě nejmladší dcery, Lydia a Ki…

Více
 • 13. 5. 2023

Hlavní postavy: / Hadam, Barka / Stručný děj: / Hadamovi umírá matka a on si zanedlouho potom vezme Barku, do které je už dlouho zamilovaný. Aby bylo jejich hospodářství úplné, rozhodnou se odjet pracovat do Bavor (Babor), aby si vydělali na kravičku. V Německu velmi těžce pracují a Barka tam otěhotní. Také se jí moc stýská po domově a chce se brzy vrátit zpět do Čech. Jediná věc, která jí v Německu drží nad vodou, jsou české písničky v podání malíře Pavl…

Více
 • 13. 5. 2023

Osm dialogů, jak je autorka sama nazývá, vznikalo v průběhu celé druhé poloviny dvacátého století. Dialogy představují autorku jako vášnivou diskutérku, která má na věci jasný názor: „Svým nosem se dotýkáme zrcadla, v němž se odráží naše lidské slabosti, pochybnosti, touhy a pokrytectví.“ / V těchto nevšedních komorních dramatech dokázala autorka zachytit lidskou ubohost, touhy, které doprovází náš život a upozornit na chyby ve společnosti. / Děj se od…

Více
 • 13. 5. 2023

Novela Jozova Hanule uzavírá želarský cyklus Květy Legátové, autorky která v roce 2001 vtrhla na českou literární scénu jako meteor. Postavy této novely, situované do let druhé světové války, jsou opět titíž obyvatelé Želar, které čtenáři znají již z předchozí autorčiny knížky. V centru vyprávění je však tentokrát osud mladé lékařky, která se v zapadlé horské vesnici ukrývá před nacistickým pronásledováním a která zde nachází hluboký milostný vzt…

Více
 • 13. 5. 2023

Už kolem 350 vydání se dočkalo toto vrcholné dílo B. Němcové, do kterého autorka uložila jednak své osobní vzpomínky na dětství v ratibořickém údolíčku, jednak živou ilustraci lidového folklóru a životní moudrosti prostých lidí. Vztah zámku a podzámčí autorka posunula blíž k podobě ideální, příkladné lidové obyčeje zachytila chronologicky v cyklu zvykoslovného roku. Zosobnění lidové životní filosofie je žena, babička Magdaléna Novotná. Přes značn…

Více
 • 13. 5. 2023

Za jarního jitra se vrací skupina vojáků z ciziny do Čech. Vpředu jede vůz, na kterém veze důstojník svou paní; vedle vozu kráčí žena, která nese na zádech děvčátko. Žena se s nimi loučí, zvláště s paní, která byla děvčátku kmotrou. Je už doma. Žena se jmenuje Markytka. Její muž byl vojákem a na vojně zemřel steskem po domově. Ovdovělá Markytka se teď vrací s děvčátkem do své vsi. Markytku vzal na práci rychtář a Markytčina Karla se brzy spřáteli…

Více
 • 13. 5. 2023

Pávek s aktovkou v ruce kráčí do práce. Když míjí Otíkovu chalupu, závozníkova klátivá postava se k němu nepřipojí. Pávek se zastaví a hvízdne, z domu však nikdo nevyjde. Pokračuje tedy v cestě sám. / Ani u auta Otík nečeká. / Nemám závozníka, člověče, – řekne, odmykaje dveře kabiny. / Buď stávkuje, nebo se voběsil, – odpoví ze sousedního auta řidič Turek a nepřiměřeně se tomu směje. / Pávek tedy vyjede sám. / Nákladní auto zastaví před Otíkovou chalupou. Řidič…

Více
 • 13. 5. 2023

kdy Emil vytáhl Idičku na vlajkový stožár /   /   / V neděli 10. června měli mít na Kočindě hostinu. Z Javorova i odjinud čekali spoustu hostí. Emilova maminka už několik dní předem vařila, pekla a smažila. / „Tohle nás přijde zpropadeně draho,“ říkal tatínek. „Ale když se má slavit, tak pořádně. Žádné škudlení. Ačkoliv ty karbanátky by snad mohly být trochu menší.“ / „Dělám je takové, jaké mají být. Akorát velké, akorát kulaté a akorát usmažené,“ ned…

Více
 • 13. 5. 2023

Jsou dvě věci které, závidím Brittě a Anně. Zaprvé je to dědeček. Dědeček říká, že když je nás dětí tady v Bullerbynu tak málo, tak že může docela dobře být dědečkem nás všech. Ale / Anna pokaždé říká: / „Ano, je to možné. Ale doopravdy, doopravdy jsi jenom můj dědeček. A taky Brittin, samozřejmě!“ / A když jsme u dědečka a čteme mu noviny, tak mu vždycky / Anna sedí na klíně a on jí říká pořád jenom „děvenko“. / Nechápu, jak to dokáže, rozeznat Annu od nás ost…

Více
 • 13. 5. 2023

[4.6.1922-12.12.2020] Česká spisovatelka a lékařka Valja Stýblová, autorka psychologických románů a povídek pro děti, se narodila v roce 1922 v Charbinu v Číně. Otec byl zeměměřič a ruský legionář. Od roku 1925 žila rodina v Praze. Po maturitě na reálném gymnáziu studovala Stýblová hudbu, v letech 1945-50 pak medicínu. Od promoce až do odchodu do důchodu roku 1990 pracovala na...

Více
 • 30. 4. 2023