renesance

Klasický renesanční spis, který je považován za jedno z prvních a zároveň jedno z nejvýznamnějších politologických pojednání o moderním způsobu vládnutí. Čtivé dílo vzniklo v období restaurace vlády Medicejských na florentském dvoře roku 1513. Autorem, bývalým sekretářem ministerstva zahraničních věcí, je adresováno však již zesnulému Lorenzu Medicejskému. Hlavní osou dvaceti šesti kapitol jsou… / …

Více
  • 17. 2. 2024

[16.7.1313-21.12.1375] Giovanni Boccaccio byl italský spisovatel, autor lyrických básní, novel a románů. Je všeobecně považován za zakladatele italské umělecké prózy. Boccaccio se narodil jako nemanželský syn zástupce florentského bankovního domu Bardiů. Svou matku sice nepoznal, ale jeho otec věnoval jeho výchově a vzdělání značnou pozornost; již v mládí Giovanniho poslal do Neapole za obchodem. Boccaccio studoval práva na neapolské univerzitě,...

Více
  • 30. 4. 2023

[3.5.1469-21.6.1527] Italský renesanční politik, prozaik, básník, dramatik, historik a vojenský teoretik Niccolò Machiavelli se narodil roku 1469 ve Florencii jako druhý syn právníka Bernarda di Niccolò Machiavelliho. Jeho mládí je poměrně nejasné, do historie se zapsal až v roce 1498, kdy se stal předsedou a sekretářem takzvané Rady deseti – orgánu Florentské republiky, pověřeného diplomatickými a vojenskými úkoly. Ačkoliv neměl...

Více
  • 30. 4. 2023

[20.7.1304-19.7.1374] Italský básník a prozaik Francesco Petrarca se narodil roku 1304 v Arezzu. Znalec antické kultury a klasické filologie, často nazýván otcem humanismu. Svá studia zahájil roku 1313 v Avignonu, od roku 1318 studoval práva v Montpellier a poté (od r. 1322) v Bologni. Studia ukončil z finančních důvodů krátce po smrti svého otce (1326). Ještě roku 1326 se stal...

Více
  • 30. 4. 2023

[1494-9.4.1553] François Rabelais byl francouzský spisovatel a lékař. Narodil se roku 1483 nebo 1494 v Chinonu jako syn bohatého advokáta. Na otcovu žádost vstoupil do františkánského kláštera nedaleko Angers. Po teologických studiích se naučil řecky, setkal se starořeckými texty, které překládal, ale tím si znepřátelil ostatní mnichy i představené pařížské Sorbonny. Proto kolem roku 1524 s papežským svolením klášter opustil....

Více
  • 30. 4. 2023