Miguel Cervantes

Podpořte LD sdílením:

Share

[29.9.1547-23.4.1616]

Životopis

Jeden z největších španělských romanopisců, autor nesmrtelného Dona Quijota. Snad žádný ze světových autorů neměl tak dramatický život jako právě Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra se narodil roku 1547 v Alcalá de Henares v rodině zchudlého šlechtice. Spolu se svým otcem, který se stal ranhojičem, prošel Španělskem křížem krážem, viděl spoustu utrpení a rodina sama se nejednou ocitla na hranici bídy.

V mládí se Cervantesovi dostalo nesoustavného vzdělání – studoval ve Valladolidu, v Seville a nakonec v Madridu u španělského humanisty Juana Lopéze de Hoyos. Po studiu také vystřídal mnoho zaměstnání. Roku 1569 odjel do Říma jako komorník kardinála Julia Aquavivy. Zde se nechal najmout do námořnictva a bojoval ve slavné bitvě u Lepanta (1571), kde španělské a benátské loďstvo porazilo Turky. Cervantes bojoval jako opravdový hrdina, ale zasáhla jej do hrudi dělová koule, a když se probral z mdloby, zjistil, že mu lékaři museli uříznout (levou) ruku až k lokti. Cervantes v následujících letech bojoval po boku Juana de Austria. Při návratu do Španělska nesl doporučující dopis vlivného dona de Austria a vévody de Sessa, nedaleko Marseille však zajali loď turečtí piráti a odvlekli ji do Alžíru. Doporučující listy se stali Cervantesovi osudnými, piráti ho pokládali za významného španělského vojevůdce a požadovali vysoké výkupné. Cervantes se stal otrokem Alí Mamího, ale nevzdával se však. Několikrát se pokoušel o útěk, který buď selhal, anebo spiknutí bylo odhaleno. Teprve po pěti letech se rodině podařilo shromáždit požadovanou částku a Cervantese vykoupit z otroctví. Když se vrátil do vlasti, jeho hrdinské činy byly zapomenuty a jen s obtížemi získal místo komisaře pro zásobování armády a nakonec zastával nevděčnou funkci výběrčího daní. Několikrát byl vězněn pro chyby v účtech a pro dluhy.

Miguel Cervantes se pokoušel přivydělat si psaním, ale za pastýřský román Galatea (1585) a za několik komedií získal jen pár dukátů. Roku 1605 však vychází první část Cervantesova velkolepého románu Důmyslný rytíř Don Qijote de la Mancha. Úspěch překonal všechna očekávání a o románu se mluvilo po celé Evropě. Když Cervantes pracoval na druhém díle, kdosi jej předběhl a vydal pokračování Dona Quijota, kde se vysmál hlavní postavě a samotnému Cervantesovi, ten se ale ani tentokrát nevzdal – dopsal svůj vlastní druhý díl, a aby jeho postavu nemohl již nikdo zneužít, nechal Dona Quijita nakonec pro jistotu zemřít. Toto pokračování z roku 1615 mělo opět fantastický úspěch a zcela překonalo nepodařený výsměšný plagiát

Paradoxně samotný Miguel Cervantes si Dona Quijota příliš nevážil a za své nejlepší dílo považoval Strasti Persilovy a Sigismundiny (1617). K nejvýznamnějším povídkám španělské literatury pak patří Cervantesovy Příkladné novely (1613).

I přes významné literární úspěchy zůstal Cervantes až do smrti chudý. Zvláštním osudem je, že v den, kdy zemřel Cervantes, odešel na věčnost i anglický dramatik Shakespeare.

Dílo

Citáty

Ať mlčí ten, kdo dal, a hovoří ten, kdo dostal.

Cítit, milovat, trpět, obětovat se bude vždycky obsahem života ženy.

Mezi Ano a Ne ženy se nevejde ani špendlík.

Je krásná věc něčemu velet, i kdyby to bylo jen stádo dobytka.

Žárlivost se dívá brýlemi, které dělají z trpaslíků obry a z podezření pravdu.

Jeden člověk není více než druhý, jestliže nedokáže, že je více než druhý.

Jenom krásný den chválí všichni, neb jej mohou chválit bez závisti.

Každý z nás je synem svých činů.

Líní a prázdní lidé se podobají trubcům v úle: požírají med včel – dělnic.

Ten, kdo nerozezná štěstí, když přijde, si nesmí naříkat, když odejde.

Moudrý nedává všechna vejce do jednoho koše.

Mluvit a nemyslet je totéž jako střílet a nemířit.

Každý je takový, jak ho Pán Bůh stvořil, a část ještě horší.

Žárlivost nikdy neponechá rozumu tolik volnosti, aby viděl věci tak, jak skutečně jsou.

Žádný otec a matka nepovažují své děti za ošklivé.

Muž je dítětem svého díla.

Muž tvoří a vychovává svět. Muže však vychovává žena.

Čestní muži se žení rychle, moudří nikdy.

Ten, kdo si hraje s kočkami, musí počítat i se škrábanci.

Život je šachovou partií.

Na velkých hodinách času je jen jediné slovo: Teď. Po ulici Potom se dojde k domu Nikdy.

Nevím už, který moudrý člověk byl toho mínění, že na světě je pouze jedna dobrá žena. A radil, aby si každý ženatý muž myslil, že je to ta jeho.

Na každý hrnec se najde poklička.

Počátek zdraví spočívá ve znalosti vlastní nemoci.

Veselosti nabývá člověk, má-li peníze.

Miguel Cervantes

e-knihy

Zobrazuji všechny 3 výsledky

  • 30. 4. 2023