Na počátku byl Sumer (Vojtěch Zamarovský)

Podpořte LD sdílením:

Share

Anotace

Kniha Na počátku byl Sumer spadá do literatury faktu a zabývá se historií, kulturou a vším, co nějak souvisí s nejstarší civilizací na světě - se Sumery. Nicméně já bych knihu asi zařadil jako populárně-naučnou, zejména díky jednoduchosti a čtivosti jazyka, kterým je napsána.

Autor knihu rozdělil do tří částí: po krátkém úvodu začne objevováním Mezopotámie a následně i samotných Sumerů. První část popisuje a vysvětluje práci velké spousty zprvu cestovatelů a dobrodruhů, později už badatelů a archeologů a nakonec seriózních vědeckých odborníků, kteří zde z celého světa přijížděli, aby se co nejvíc dozvěděli o této zemi mezi řekami Eufrat a Tigris, koneckonců, vždyť je to přece bájný kus světa, tolik popisovaný v samotné Bibli. A konečně v první části také zjistíme, jak byl vyřešen problém s pramenem, který nám toho nakonec řekl mnohem víc než jen vykopávky - jsou to klínopisné texty.

Druhá část se rovněž zabývá archeologií a badatelskou činností, čemužto se v podstatě věnuje celá kniha, ale druhá polovina již popisuje, rozpracovává a vysvětluje historii Sumerů. A nejen pouhý výčet dějepisných událostí jako jsou období dynastií, válek, rozkvětu, úpadku atd., ale i spoustu jiných, všednějších oblastí sumerského světa - jeho právo, zemědělství, školství, matematiku a třeba i jeho sklony a zájmy.

Třetí část se věnuje tomu, co člověka upoutá na první pohled nejvíc - kultura. Autor zde píše o velkém množství památek, které nám Sumerové i po těch 3700 letech, co jejich národ už neexistuje, zanechali. Jsou to zejména sochy a také nádherné ozdoby a šperky, z nichž mnohé by se daly nosit klidně i dnes - tak dokonalé opravdu jsou.

A konečně, pokud je řeč o kultuře, pochopitelně nesmí být opomenuta literatura, vždyť ta sumerská je nejstarší na světě a přesto už znala nejen všechny dnešní druhy administrativního písemnictví, ale dokonce i taková díla jako jsou básně nebo dokonce mnohastránkové eposy.

Tato Zamarovského kniha - jako jakákoliv jiná jím napsaná - je velmi dobře kompozičně složená, díky čemuž má čtenář u četby nejen chronologický přehled, ale i orientaci o čemkoli v knize zmíněném. Zamarovský je skutečně skvělým spisovatelem a znalcem historie.

Informace

Bibliografické údaje

  • 13. 5. 2023