Deset malých černoušků (Agatha Christie)

Podpořte LD sdílením:

Share

Ukázky

Proč? No ano, proč? Bylo mou ctižádostí vymyslet vražednou záhadu, kterou nikdo nebude schopen rozřešit. Avšak žádný umělec, to si teď uvědomuji, se nemůže spokojit jen a jen s tím, že vytvořil umělecké dílo. Každý přirozeně touží po uznání, to je nepopíratelná skutečnost. A já mám, k tomu se pokorně přiznávám, ubohoučké, přirozené lidské přání, aby se aspoň někdo dozvěděl, jak jsem byl chytrý...

Z toho všeho je zřejmé, že se domnívám, že tajemství Černochova ostrova zůstane nerozluštěno. Může se ovšem stát, že policie bude inteligentnější než předpokládám. Bude mít koneckonců trojí vodítko. První: policii je pochopitelně známo, že Edward Seton byl vinen. Ví tedy, že jeden z těchto deseti lidí na ostrově nebyl v žádném smyslu toho slova vrah, a z toho paradoxně vyplývá, že právě on musí být logicky tím vrahem. Druhé vodítko je obsaženo v sedmém veršíku té dětské říkanky. Armstrongova smrt je spojena „s kladením pastí“. V této fázi té vražedné historie se praví, že na někoho je nastražena past, někdo že má být napálen – a napálen byl sám Armstrong a zaplatil to životem. To by mohlo dát slibný směr vyšetřování. Neboť v té době zbývají už jenom čtyři osoby a v té, která „šla pasti klást“, jsem přece jenom já mohl vzbudit důvěru.

Třetí vodítko je symbolické. Způsob mé smrti, který mě poznamenal na čele – znamením Kainovým.

Jen málo už zbývá dodat.

Až svěřím moři láhev se svým poselstvím, odejdu do svého pokoje a položím se na postel. K mému cvikru je připevněna dlouhá černá šňůrka – ta šňůrka je elastická. Celou vahou těla spočinu na cvikru. Šňůrka bude natažena přes kliku dveří a k jejímu druhému konci bude připevněn, nikoli příliš pevně, revolver. Doufám, že se stane toto:

Rukou, obalenou kapesníkem, uchopím revolver a stisknu spoušť. Ruka mi klesne k boku. Revolver, stržen elastickou šňůrkou, odletí ke dveřím. Narazí na kliku, odpoutá se od šňůrky a spadne na podlahu. Uvolněná šňůrka bude dál nevinně viset od cvikru, na kterém budu spočívat. Kapesník, ležící na koberci, nevyvolá určitě žádné komentáře.

Budu nalezen spořádaně ležící na loži a s prostřeleným čelem, což bude odpovídat zápiskům, které si vedly mé spoluoběti. V době, kdy naše mrtvoly budou prohlíženy, nebude už možno určit přesně čas smrti.

A ti lidé najdou na Černochově deset mrtvých a nerozřešitelnou záhadu.

Podepsán Lawrence Wargrave

Informace

Bibliografické údaje

  • Autor: Agatha Christie
  • Jazyk: Čeština
  • Žánr(y): detektivka
  • Jazyk originálu: Angličtina

e-kniha

Kompletní kniha ke stažení (ePub, PDF, MOBI):

  • 13. 5. 2023