Nadace a Země (Isaac Asimov)

Podpořte LD sdílením:

Share

Ukázky

88.

Naskýtal se jim pohled na plynného obra z úhlu, při kterém byla jeho většina zalita sluncem. Okolo něj se ovíjel široký třpytivý prstenec, skloněný tak, jako by měl stranou, kterou pozorovali, zachycovat sluneční světlo, takže byl jasnější než vlastní planeta. Ve třetině jeho šíře směrem k plynnému obru v něm vedla úzká dělicí linka.

Trevize zadal požadavek maximálního profilování a z prstence se staly úzké soustředné prstýnky, jiskřící ve slunci. Na obrazovce byla zachycena jen část prstencového systému a sama planeta se ocitla mimo ni. Následoval další Trevizův pokyn, po něm se jeden roh obrazovky ohraničil a v něm se zobrazila planeta s prstýnky ve zmenšeném měřítku.

"Je taková věc běžná?" zeptala se Bliss udiveně.

"Ne," řekl Trevize. "Téměř každý plynný obr má prstence z úlomků, a ty jsou povětšinou nevýrazné a úzké. Kdysi jsem viděl jednoho, jehož prstence byly sice úzké, ale docela jasné. Nikdy jsem však neviděl něco, jako je tohle, ani jsem o tom neslyšel."

"Je nasnadě, že toto je ten opásaný obr, o kterém se vypráví ve starých legendách. Jestli je to skutečně tak jedinečné..." pravil Pelorat.

"Podle mě to skutečně jedinečné je. A podle počítače také," potvrdil Trevize.

"Pak se musí jednat o planetární systém, v němž se nalézá Země.

Takovou planetu by si určitě nikdo nedokázal vymyslet. To se bez toho, že by ji člověk nejdřív viděl, vůbec nedá popsat."

Trevize se usmál: "Teď už jsem ochoten uvěřit téměř všemu, co tvé legendy vyprávějí. Tohle je šestá planeta. Země by měla být třetí?"

"Správně, Golane."

"Pak ti tedy mohu prozradit, že máme k Zemi méně než jeden a půl miliardy kilometrů. A ještě nás nikdo nezastavil. Gaia nás stopla, už když jsme se přibližovali."

Bliss se ozvala: "Když vás Gaia zastavila, byli jste u ní blíž."

"Jenže podle mého názoru je Země silnější než Gaia, takže si to vykládám jako dobré znamení. To, že nás ještě nezastavila, možná znamená, že nemá námitky proti našemu příletu."

"Nebo že tam žádná Země není," poznamenala Bliss.

"Máš chuť se tentokrát vsadit?" zeptal se téměř divoce Trevize.

"Domnívám se, že Bliss chce naznačit," vložil se do řeči Pelorat, "že Země může být radioaktivní, tak jak soudí snad všichni, a že nás nikdo nestaví, protože na Zemi není žádný život."

"Ne," zahřímal Trevize. "Věřím všemu, co se o Zemi povídá, kromě tohohle. Vezmeme to k Zemi a přesvědčíme se sami. Mám pocit, že nás nikdo nezastaví."

Informace

Bibliografické údaje

  • 13. 5. 2023