Homér

Podpořte LD sdílením:

Share

[8.st př.n.l.]

Životopis

Homér (Ὅμηρος, Homéros) je nejstarší známý řecký epický básník, žijící asi v 8. stol. př. Kr. (různé prameny uvádí 7.-12. st.) a předpokládaný autor nejstarších dochovaných řeckých eposů Ilias a Odyssea.

Jako Homérovo rodiště se uvádí mnoho míst, ale nejčastěji město Smyra na maloasijském pobřeží nebo ostrov Chios. Již ve starověku nebylo o jeho životě známo nic určitého. Podle některých zdrojů se narodil jako nemanželské dítě matce, která se jmenovala Kreitheis. Zemřel údajně na ostrově Ios.Všechna starověká vyobrazení se neopírají o skutečnost. Představují ho většinou jako slepého starce. Přes množství údajů, které si často protiřečí, není dodnes jasné, zda osoba tohoto jména skutečně žila. Proti tvrzení, že šlo jen o slepého a potulného pěvce, mluví důkladná znalost horní aristokratické vrstvy v jeho dílech.

Homér je známý především jako autor dvou eposů Iliady a Odysseje, které představují završení vývoje ústně tradované epické písňové tvorby aiodů v literární epos. Homérské eposy měly vliv na utváření mytologických, náboženských i filozofických představ v Řecku, později i v Římě, a byly velkým inspiračním zdrojem pozdějších antických autorů. Obě básně jsou sepsány v iónském dialektu řečtiny. Na základě kritických bádání se usuzuje, že eposy vznikly spojením kratších epických básní o trojské válce. První doložený písemný záznam těchto děl pochází až ze 6. století př. n. l. , z doby Peisistratovy.

Homérské eposy se u Řeků těšily veliké úctě, přednášely se o velkých slavnostech. Jejich témata byla všudepřítomná nejen v antické řecké literatuře, ale zastoupena i v pozdější literatuře evropské. Názory na Homérovu osobu, jeho život i autorství obou eposů byly již ve starověku nejednotné a v pozdějších dobách se dokonce vedl o dané téma rozsáhlý spor.

Dílo

Citáty

Nic není sladší než vlast a rodič na světě širém, i když máš v cizině statky a palác! Nejsi doma!

V mládí a kráse je zřídka moudrost.

Zbytečná skromnost chudému škodí.

Čti správně přítomnost a kráčej s budoucností.

Muž se má vyznati ve hrách. Pravý muž nezná přec větší slávy než z vítězství vlastních paží a nohou.

Hřích je vymýšlet záhubu druhým.

Člověk se nasytí všeho, i lásky.

Hodně mluvit a hodně říkat není totéž.

Přestaň již s nářkem. Slzami nespravíš nic.

Osudem duch byl člověku dán, jenž dovede bolest snášet.

Není lepšího daru, než žije-li muž a žena jak jedno tělo a duše v rodinném kruhu.

V bídě se rychleji stárne.

Žena chce vždycky obohatit toho, s kým právě žije.

Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími – řekni jen něco a zbytek zataj!

Na světě neexistuje nic slabšího, než je muž.

Nejsi jen tak někdo a hlavu nemáš jen tak… nezdá se, že jsi zlý neb nemoudrý člověk.

Homér

e-knihy

Zobrazuji všechny 2 výsledky

  • 30. 4. 2023