mytologie

[525 př.n.l.-456 př.n.l.] Aischylos (Αἰσχύλος) byl významný řecký dramatik, je považován za zakladatele řecké tragédie. Narodil se 525 př.n.l. v Eleuzíně. Zúčastnil se dvou řecko-perských válek ještě jako mladík, například bitev u Marathónu, Salamíny či Platají. Aischylos po roce 458 př.n.l. Athény opustil a roku 456 př.n.l. zemřel na Sicílii (kam poměrně často jezdil). Podle legendy zahynul poté, co mu...

Více
  • 30. 4. 2023

[23.9.480 př.n.l.-406 př.n.l.] Básník, dramatik a filosof Eurípidés (Εὐριπίδης) se narodil se 23. září 480 př.n.l. v bohaté salamínské rodině (přesné datum je známo díky shodě s vítězstvím nad Peršany). Jako mladík vynikal v tanci a zpěvu, ale věnoval se i filosofii (byl žákem Anaxagora a Prótagora). Eurípidés je autorem 92 her, dochovalo se 18 tragédií a jedno satyrské drama....

Více
  • 30. 4. 2023

Bratři Grimmové (Wilhelm Grimm a Jacob Grimm) prosluli v německé i světové literatuře svou sbírkou lidových pohádek a písní, pověstí a legend. Zvláště svými Kinder- und Hausmärchen, kterými položili základy nové vědy – folkloristiky. Pohádky jako Sněhurka či Šípková Růženka jsou známy z mnoha zpracování, ale prvními, kdo je zapsali, byli právě bratři Grimmové. V činorodé spolupráci byl Wilhelm tím,...

Více
  • 30. 4. 2023

[8.st př.n.l.] Homér (Ὅμηρος, Homéros) je nejstarší známý řecký epický básník, žijící asi v 8. stol. př. Kr. (různé prameny uvádí 7.-12. st.) a předpokládaný autor nejstarších dochovaných řeckých eposů Ilias a Odyssea. Jako Homérovo rodiště se uvádí mnoho míst, ale nejčastěji město Smyra na maloasijském pobřeží nebo ostrov Chios. Již ve starověku nebylo o jeho životě známo nic určitého....

Více
  • 30. 4. 2023

[15.10.70 př.n.l.-21.9.19 př.n.l.] Publius Vergilius Maro byl nejslavnější římský básník Augustovy doby, která je označována za zlatý věk římské literatury. Řada biografických údajů Vergiliova života zůstává nejasných a vychází z pozdně antických a raně středověkých legend. Jeho venkovští rodiče byli možná prostí, ale dost zámožní na to, aby mu mohli popřát vyššího vzdělání. Vergilius studoval nejprve (od. r. 55 př....

Více
  • 30. 4. 2023

[13.5.1937-14.6.1995] Roger Zelazny se narodil roku 1937 v Euclidu (Ohio, USA). Jeho otec již v mládí emigroval z Polska, se svou ženou Josephine se seznámil v Chicagu. V letech 1955-1959 studoval na Western Reverse University v Clevelandu (kterou ukončil jako bakalář z angličtiny) a na Columbia University v New Yorku se specializací na alžbětínské drama (kde studium ukončil jako magistr,...

Více
  • 30. 4. 2023