Eurípidés

Podpořte LD sdílením:

Share

[23.9.480 př.n.l.-406 př.n.l.]

Životopis

Básník, dramatik a filosof Eurípidés (Εὐριπίδης) se narodil se 23. září 480 př.n.l. v bohaté salamínské rodině (přesné datum je známo díky shodě s vítězstvím nad Peršany).

Jako mladík vynikal v tanci a zpěvu, ale věnoval se i filosofii (byl žákem Anaxagora a Prótagora). Eurípidés je autorem 92 her, dochovalo se 18 tragédií a jedno satyrské drama.

Byl to první dramatik zabývající se athénskou společností a jejími problémy, jeho postavy jsou velmi životné a lidské, mají své slabé i silné stránky, mytologie již zde nemá tak pevné místo.

Hlavním znakem jeho tvorby Eurípidése je zaměření na ženské hrdinky, v jeho díle zaznívají odkazy sofistické filosofie.

Eurípidés zemřel na dvoře makedonského krále Archeláa roku 406 př.n.l.

Dílo

 • Alkéstis (438 př.n.l.) (anotace)
 • Médeia (431 př.n.l.) (anotace a ukázky)
 • Hippolytos (428 př.n.l.)
 • Hekabé (420 př.n.l.)
 • Ión (420 př.n.l.)
 • Héraklés (420 př.n.l.)
 • Trójanky (415 př.n.l.)
 • Élektra (412 př.n.l.)
 • Helena (412 př.n.l.)
 • Ifigénie v Tauridě (410 př.n.l.)
 • Foiničanky (409 př.n.l.)
 • Bakchantky (405 př.n.l.)
 • Ífigenie v Aulidě (405 př.n.l.)
 • Orestés
 • Kyklóp

e-knihy

Zobrazen jediný výsledek

 • 30. 4. 2023