Aischylos

Podpořte LD sdílením:

Share

[525 př.n.l.-456 př.n.l.]

Životopis

Aischylos (Αἰσχύλος) byl významný řecký dramatik, je považován za zakladatele řecké tragédie. Narodil se 525 př.n.l. v Eleuzíně. Zúčastnil se dvou řecko-perských válek ještě jako mladík, například bitev u Marathónu, Salamíny či Platají. Aischylos po roce 458 př.n.l. Athény opustil a roku 456 př.n.l. zemřel na Sicílii (kam poměrně často jezdil). Podle legendy zahynul poté, co mu orel upustil na hlavu želvu.

Z bohaté Aischylovy tvorby (celkem 90 tragédií) se dochovalo pouhých 7 dramat. Nejčastější tématikou jsou řecko-perské války, trojská válka a převážně mýty. Až po Aischylovi začali psát tragédie Sofoklés a Euripidés.

Aischylos, představitel antické řecké literatury, je prvním světovým dramatikem, který ve svém díle řeší mezilidské otázky. Podle mytických představ určují bohové každému člověku jeho osud, před nímž není úniku – Aischylovi hrdinové jsou plně spoutáni svým osudem, který nelze změnit vlastní vůlí, pokud se o to pokusí, jsou potrestáni. Odpovědnost za činy předků přechází na další pokolení a vytváří tak sudbu, proti níž je člověk bezmocný. Aischylos řeší nejen konflikty lidí i bohů, ale i rozpory rodové a městské společnosti.

Aischylos byl ve své době oblíbený hlavně pro vlastenecké poselství svých her a radost obyvatelstva z vítězství nad Peršany, nicméně plného uznání se dočkal spíše ke konci života – stal se národním básníkem a učitelem.

Dílo

 • Prosebnice (Ικέτιδες / Hiketidés, 463 př.n.l.)
 • Peršané, 1994 (Πέρσαι, 472 př.n.l.)
 • Prométheus / Upoutaný Prométheus / Spoutaný Prométheus, 1914 (Προμηθεύς Δεσμώτης / Prométheus desmótés) (anotace)
 • Sedm proti Thébám (Επτά επί Θήβας, 467 př.n.l.)
 • Oresteia, 1969 (Ορέστεια, 458 př.n.l.)
  1. Agamemnón, 1886 (Αγαμέμνων)
  2. Obětující ženy (Χοηφόροι)
  3. Usmířené bohyně (Ευμενίδες)

Citáty

Moudrý je, kdo zná potřebné věci, nikoli mnoho věcí.

Musíme se protrpět k pravdě.

Čestná smrt je lepší než nečestný život.

Přijde, co má přijít.

Co přijít má, to stačí znát, až to tu je; dřív nech to být, nechtěj předem naříkat!

Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům.

Do leckterého domu vrací se místo hrdinů chladná urna a popel.

Učiní-li muž něco z lásky ke světu, postará se svět o to, aby to již podruhé neučinil.

Bože, dej mi vytrvalost, abych překonal věci, které změnit nemohu, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu, dej mi moudrost, abych tyto věci dokázal rozlišit.

Strast přijde – buď dnes nebo zítra.

Poučit se je stařec vždy dost mlád.

Kdo miluje, má stále plné ruce práce

Je to vždy vhodná doba pro starého muže – učit se

Aischylos

e-knihy

 • 30. 4. 2023