alegorie

Vůbec nezáleží na tom, odkud pocházíme: Malý princ pocházel z tak malinké planetky, že si to možná ani neumíme představit. Ale věděl, že je třeba chránit květinu, kterou vypěstoval, a že mu to přineslo radost. / letec – letadlo se mu porouchalo v poušti, má vodu na týden, autor se s ním ztotožnil / malý princ – záhadná existence pocházející z planetky B612, odkud odešel kvůli marnivé růži / Na začátku tu máme…

Více
  • 17. 2. 2024

Poetická próza amerického autora je alegorií touhy po dokonalosti a obtížné cesty k ní.

Úsilí o dokonalost, o nalezení cesty k této dokonalosti a smyslu života vyčleňuje každého hledajícího jedince z davu. Racek Jonathan se svou touhou po dokonalém létání je uměleckým podobenstvím tohoto hledání a jeho let je vyjádřením důvěry v sílu, která každého tvora provází zkouškami života a na cestě k…

Více
  • 18. 12. 2023

V krásné literatuře druhé poloviny 20. století / není bajka v rozměrech celé knihy jevem právě častým. Bajka a analogie, které / přesáhnou rozsahem anekdotu, jsou pociťovány jako cosi archaického. Kniha George / Orwella (vlastním jménem Eric Arthur Blair) Farma zvířat, napsaná na / přelomu roku 1943 a 1944, jako by svým žánrem šla proti proudu času: vyprávěním / o zvířatech charakterizuje politické vztahy a děje mezi lidmi. Pravda, není to / úplně čistá bajka, neb…

Více
  • 13. 5. 2023

Písně otroka byly vydány v době vyhlášení stavovského práva nad Prahou, jako protest proti Rakousko-uherské politice vůči národu. Je to dílo, které je protestem proti tomu, aby člověk byl otrokem druhého, výzva k lidu, aby se nedal utiskovat, aby začal bojovat. Děj básně je přeložen do tropů a na plantáže. Mezi otroky, odpočívajícími pod palmami po těžké práci, přichází jejich bývalý druh, uprchlý otrok, kterému se podařilo na čas žít na svobodě.…

Více
  • 13. 5. 2023

Poutník hledající smysl světa a bytí je provázen dvěma neodbytnými průvodci – Všezvědem Všudybudem a Mámení Mámilem. Každý máme na očích „brýle mámení“ se „skly domnění“ a rohovinou zvanou zvyk. Poutníkovi je nasadily „křivě jaksi“, může a chce se vlastníma očima dívat. Z pohledu z vysoké věže se svět podobá městu s okrouhlými hradbami s ulicemi a „ryňky“, jehož půdorys později autor sám i nakreslil. Lidé vstupují Branou života, ale vzápětí se Br…

Více
  • 13. 5. 2023

Jonathan pomalu kroužil nad Vzdálenými útesy a sledoval, jak si vede jeho žák. Fletcherovi šlo létání skoro jako po másle. Byl silný a přitom / lehký a rychlý, ale nejdůležitější bylo, že se hnal do učení jako divý. /    Tamhle se zrovna řítí, rozmáznutá šedá skvrna vybírající střemhlavý let, řítící se kolem instruktora rychlostí sto padesáti mil za hodinu. Bez / přechodu se pokouší o šestnáctinásobný vertikální pomalý výkrut, obraty přitom…

Více
  • 13. 5. 2023

   It was morning, and the new sun sparkled gold across the ripples of a / gentle sea. A mile from shore a fishing boat chummed the water. and the / word for Breakfast Flock flashed through the air, till a crowd of a / thousand seagulls came to dodge and fight for bits of food. It was another / busy day beginning. /    But way off alone, out by himself beyond boat and shore, Jonathan / Livingston Seagull was practicing. …

Více
  • 13. 5. 2023

[1.6.1265-14.9.1321] Dante Alighieri byl největší italský básník 14. století. Pocházel z Florencie, dosáhl značného vzdělání, zabýval se zejména studiem antického, italského a provensálského básnictví. Jako stoupenec protipapežské strany musel r. 1302 odejít do vyhnanství a zbytek života strávil ve Veroně a Raveně. Hlubokým zážitkem, který poznamenal Dantovu celoživotní tvorbu, byla jeho (již v dětství započatá) platonická a zidealizovaná láska k...

Více
  • 30. 4. 2023

[6.st př.n.l.] Zakladatel řecké bajky Ezop žil v 6. století před n.l., pocházel údajně z Malé Asie, žil v Aténách a na ostrově Samos. Patří dodnes k nejznámějším bajkařům a svou proslulostí se vyrovná slavnému Homérovi. O jeho životě toho není příliš známo, narodil se pravděpodobně jako otrok a za svého života hodně cestoval. Jiné zdroje uvádějí, že byl mrzák...

Více
  • 30. 4. 2023

[19.9.1911-19.6.1993] William Golding pochází z městečka Newquay, nedaleko Cornwallu, z rodiny středoškolského učitele. Ve svém dětství byl ovlivňován svým otcem, který si myslel, že náboženství je už jen přežitek, a proto zastával radikální politické názory. Náš autor však celou tuto výchovu odmítl a začal studovat přírodní vědy na Oxfordské univerzitě. U toho však příliš dlouho nevydržel a přestoupil na anglistiku....

Více
  • 30. 4. 2023