American Express (Gregory Corso)

Podpořte LD sdílením:

Share

Ukázky

Americký způsob

I/
Jsem velký Američan
Jsem proto málem šovinista! Miluji Ameriku jak šílenství! Mám ale strach se do Ameriky vrátit Mám dokonce strach zajít do americké cestovní kanceláře -
II/
V Americe dělají z Krista Frankensteina
na nedělních shromážděních
V Americe nahánějí Kristem strach
pod stany na nedělních shromážděních
V Americe dohánějí Kristem staré ženy k šílenství
Americká televize vysílá uzdravování nemocných
a strach z pekla na nedělních shromážděních pod stany
Vycházejí se svým Kristem ze stanů a nesou ho
na americké stadióny při těch nedělních shromážděních
Hledají pro toho svého Krista na amerických stadiónech
místo kde je natřískáno kde je hlava na hlavě
A to také jen na těch nedělních a středečních shromážděních
Vyzývají lidi aby předstoupili a padli na kolena
neboť jsou všichni hříšní a lidé provinile předstupují
a padají na kolena a pláčou nad svými hříchy a žebroní
o spasení Ó Pane Ó Pane na těch
pondělních úterních středečních čtvrtečních pátečních
sobotních a nedělních shromážděních
III/
Tohle je doba kdy se nikdo ničemu příliš nediví
Doba kdy skalní pitomost
je větší než nebezpečí kdy je v Americe de facto
jediným nepřítelem
Doba kdy ignorantství je znakem dobrého Ameri-kchána
Ovšem ignorace se promíjí jedině ignorantům
jenže v Americe to tak není
Člověk nenese vinu  Krista se není proč bát
Říkám vám že v Americký způsob života je něco hnusného
něco obludného
že pohltí Krista  že ho rozseká do buřtů
aby přišly k chuti té jeho smradlavé tlamě
Říkám vám že v Americe se ďábel hraje na Krista
Američtí pedagogové a kazatelé jsou mentální diktátoři
falešné inteligence  nedovolují Americe aby byla
protřelá
chtějí dovolit jenom smrti aby Ameriku natřela
Pedagogové a hlásní troubové jsou lokaji Amerického
způsobu života
Zotročují myšlení mladých lidí
a mladí jsou poslušnými otroky
neboť kdo se odváží pochybovat že Americký
způsob života
není rozumný způsob života?
Povinnosti takových vychovatelů se v ničem neliší
od povinnosti mistra ve fabrice
Pásová výroba donutí všechny mladé lidi stejně myslet
stejně se oblékat stejně věřit  stejně jednat
Souručenství  to je Americký způsob života
Těch pár velkých amerických pedagogů nic nezmůže jsou
bezradní
smiřují se s tím  a tak Způsob podporují
Války už viděly lidi  kteří pohrdali stavem věcí kolem sebe
ale nic neudělali... a to jsou ti nejnebezpečnější
Jsou nebezpeční neboť není pochyb o tom že jsou inteligentní
a tak poskytují víru mladých
kteří právem věří v jejich inteligenci
Kuř tenhle druh cigaret doktoři je kouří také
a doktoři přece vědí co mají dělat
Pedagogové vědí co mají dělat ale netroufají si s tím vyrukovat
Vítězství jímž je člověk je touhle šlamastikou dohnáno
ke smutku
Mládí zná jen jedno vítězství narodit se
vše ostatní je mu odepřeno  až smrt bude konečným
vítězstvím
a k tomu ještě milosrdným
Jestliže Amerika zahyne bude to vinou jejích pedagogů
kazatelů vychovatelů všech stejným dílem
Dnešní Amerika je pro Ameriku tou největší hrozbou
Jsme staří když jsme mladí
Amerika je pokaždé nová  svět je pokaždé nový
Smyslem světa je zrození ne smrt
Zrání bylo celé nějak pochybené
Při normálním zrání se vždycky mládne
Co ale zraje takhle to stárne
Stárne vesmír?  Vesmír trvá
a proto je stále nový
Co přimělo zemi  tu část vesmíru
že se rozhodla sejít z cesty vesmíru
a zrát jinak?
Podivný omyl podivný a smutný omyl
neboť země dozrála k stáří
zatímco všechno kolem je nové
Rakety rozhodně nikoho neomladí -
A co vedlo Ameriku k tomu že se rozhodla dozrát?
Nevím  Umím si to vysvětlit jedině tím že lidé jsou divní
A tak Amerika dozrála k Americkému způsobu života -
Být mladý to znamená pořád mít nějaký cíl  neznat meze
Dozrát znamená poznat meze  ztratit cíl
Každý věk je nový věk
Jak je to hrozné že vždycky něco stárne a smutného
z minulého věku pohltí každý nový věk
Tvrdím snad že Prohlášení nezávislosti zastaralo?
Ani nápad. Říkám jen, že co bylo dobré v roce 1780 není dobré
v roce 1960
Bylo správné a nové prohlásit že všichni lidé se narodili sobě
rovni
protože tehdy to bylo osvícené
Ale říkat to dnes je tragické
je smutné na to jen pomyslet
dnes už to dávno měl být fakt -
Člověk žije na zemi už dlouho
Dalo by se myslet že při jeho mánii k zrání
měl do dneška dost času vyrůst ze všech těch
ústav manifestů kodexů víry zákonů
že by už měl žít na světě docela dobře bez nich
a vědět instinktivně jak žít a existovat
- protože co jiného je existence než neodporování lásce?
Cožpak láska nebyla pravým cílem zrání?
Nebyl jím Kristus?
Ale člověk je divný a zraje si k tomu k čemu chce
a píše všechno Osudu křídou do komína  ať je to
            co chce -

Amerika je tímhle podivínstvím prolezlá
Dozrála v cosi prapodivného
Američan je dobrý příklad toho šíleného zrání
Klukovský muž   de facto velké nemluvně
dospíval živen po lžičkách  vzhlédněte ke Coca Cole
Američan dospěl
Jako by se děloha obrátila
a porodila jakési staré dítě -
Vítězství jímž je člověk nedovoluje člověku
smrtí dovršit to čeho dosáhl empirií
Aztékové to dělali tak že mladým lidem vyrvali srdce z těla
když byli na vrcholu sil
Američané to dělají tak že předhazují své mladé lidi Způsobu
Španělé nevyhubili Aztéky
to Aztékové vyhubili Aztéky
Řím o tom svědčí   Řecko o tom svědčí  celá historie
             o tom svědčí
Vítězství se přece nesrovnává s degenerací
Komunisté Ameriku nezničí
kdepak  Amerika se zničí sama
Americký způsob života  ten smutný šílený proces
nemá v rukou žádný jednotlivec ani organizace
Je to obluda která zrodila sama sebe  existuje sama ze sebe
Lidé kteří této obludě slouží
slouží jí nevědomky
Patří k vyšším vrstvám patří ke vzdělancům
Jsou to vychovatelé psychiatři kněží
spisovatelé politici pedagogové
patří k náboženským sektám k uměleckým kruhům
Jsou to mluvčí všech průmyslových odvětví
A někteří lidé za nimi jdou a opěvují Způsob neboť upřímně
věří že je dobrý
A někteří věří že je svatý a stávají se jeho misionáři
Někteří jsou pro Způsob jen proto že jsou pro něj ostatní
A většina to dělá pro zlato
Tak či onak  nikdo z nich nevidí Způsob jako
nějakou obludu
Vidí ho jako "lážovej život"
A to proto že tam kam se doškrabali doškrabali se za pomoci
Způsobu
A chtějí-li tam zůstat musejí Způsob podporovat
A to drží Způsob při životě -
Co je to ten Způsob?
Způsob se zrodil z Amerického snu
jak noční můra -
Stav dnešních Američanů dokazuje že to je noční můra
srovnáme-li je s Američany z osmnáctého století -
Dnes za Ameriku nemluví žádný Franklin ani Jefferson
ale ti podivní kapitáni průmyslu s rudými zátylky
a kašpaři z televize
Je to k neuvěření!  Obchází z toho hrůza!  Dvorní
šašek sedí na trůně
a Hollywood má nesmírný přísun -
Může se žák z obecné školy s vážnou tváří podívat
na obraz George Washingtona ve Valley Forge
jemuž stojí po boku Herman Borst známý komik
z nočních lokálů?
Staroba staroba a úpadek  tatam je důstojnost
zdá se že americké slunce klesá do hrobu
Ó kéž by je mládí znova povzneslo!
Budoucnost záleží jedině na mladých
Budoucnost patří výhradně mladým
Co znají mladí to bude znát budoucnost
Čím jsou a co činí tím bude a to učiní budoucnost
Co už se udělalo nesmí se dělat znova
Připustí to Americký způsob života?
Nepřipustí.
V každé cestovní kanceláři American Expresu
a v každém armádním středisku v Evropě
slyším stejné hlasy vidím stejnou tvář
stejné oblečení   stejnou chůzi
A vedle nich vidím jejich matky a otce
není mezi nimi žádný rozdíl
jenom ten že oni jsou mladí a jejich rodiče staří -
Věrné kopie
Je to tak Způsob vyrobil 170 miliónů miliónčat -
Oni nejenže stejně mluví a chodí a myslí
oni mají i stejné tváře!
Co je příčinou takové zrůdnosti?
Co plodí ty regimenty lidí se stejným gustem?
Jak podivně si příroda s Amerikou zahrála
- protože jak jinak si vysvětlit že i stejně vypadají?
Kdyby byl dnes živ Lincoln
jistě by ho nezvolili prezidentem  s tou jeho vizáží
nikdy -
Je to tak všichni Američané jsou nemluvňata
v náručí Způsobu který je jejich Matkou
Neřekl snad Ike personálu při své loňské návštěvě
na americkém velvyslanectví v Paříži: "Všechno je prima,
klidně pijte Coca Colu a dobře to dopadne."
To je fakt, mají to nahráno na pásce.
Nevolá snad americká reklama po SOUROČENSTVÍ?
To je fakt, mají to nahráno na pásce.
Nejsou snad americké vojenské tábory v Evropě ghetta?
Ovšem že jsou a jak smutná  jak ztracená!
Stánky s novinami ve vojenských kantýnách jsou plné comicsů!
Armádě se věčně promítají filmy s Doris Dayovou
a Rockem Hudsonem!
Americký způsob života zavlekli do Evropy
a pěstují jej v areálech které jim to přidělili
živí jej rekreačními středisky a dámskými kluby
když mohou všude kolem spatřit opery muzea velkoměsta
ale oni nikdy nevycházejí ze svého ghetta
prohlédněte si Harlem a uvidíte Ameriku v Berlíně
Čím to že se někteří lidé tak drží v chumlu?
Proč nemohou být univerzální?
Kdo je tak zmenšil?
Je to vážná věc! Neposmívám se tomu ani na to nezuřím
Cítím v tom jenom nějaké rozsáhlé šílené spiknutí!
Všechno je to jen totální bezmocnost!
Jsou v pasti  Způsob je chytil do pasti
A ti kdo hledají jak Způsobu uniknout
neuniknou
Beatnici jsou dobrým příkladem toho že nelze uniknout
Zbavují se návyků Způsobu
a pěstují si vlastní návyky
Ale za čas budou právě tak odlišní a zglajchšaltovaní a ztracení
jako hlavní proud
poněvadž Způsob má spoustu ventilů
jako chobotnice která má spoustu chapadel -
Způsobu se uniknout nedá
Jediný způsob jak uniknout je zánik Způsobu
A co jiného Způsob zničí než nové vědomí
Musí se stát něco velkého a nového a zázračného
co člověka zbaví té bestie
Bestie kterou nelze vidět ani pochopit
Je to rozpoložení naší mysli
Bože jak se to všecko podobá science fiction!
Jako by se nějaká moc z jiné planety
vtělila do myšlenek nás všech
Klidně by se to mohlo stát!
Protože přísahám že mi Amerika vůbec nepřipadá jako
Amerika

Američané jsou skvělí lidé
a věří těm kterým svěřují moc
A ti kdož mají moc jsou skvělí lidé
a těší se oblibě těch kteří jim tu moc svěřili
To je v pořádku -
Jenže jaká prapodivná moc způsobila že lidé u moci
a ti kteří nejsou u moci
se proměnili v jedno a totéž - a v tu samou bytost?
Přeju si aby se stalo něco velkého něco zázračného
co by nás osvobodilo od Způsobu
a udělalo z nás znova ten statečný činorodý lid
Nevím jestli se něco takového stane  jestli si to zasluhujeme
jestli je to vůbec možné -
Mohu pouze opakovat že člověk je vítězství života
A neochvějně lpět na Americkém člověku
Vidím Ameriku jak stojí na hřbetě Způsobu
Ameriku   hrdou a vítěznou jak sv. Michael
na šíji padlého Lucifera -

Informace

Bibliografické údaje

 • Autor: Gregory Corso
 • Jazyk: Čeština
 • Žánr(y): poezie
 • Jazyk originálu: Angličtina
 • 13. 5. 2023