Kacíři Duny (Frank Herbert)

Podpořte LD sdílením:

Share

Ukázky

Tím, že věříte v singularity, v zrnka absolutních pravd, popíráte pohyb, dokonce i pohyb vývoje! Zatímco necháváte zrnitý vesmír přetrvávat ve svém vědomí, jste slepí vůči pohybu. Když se věci mění, váš absolutní vesmír mizí, není už dosažitelný vnímáním, které jste si sami omezili. Vesmír se pohnul mimo váš dosah.

PRVNÍ VERZE ATREIDSKÉHO MANIFESTU, ARCHIVY BENE GESSERITU

 

Tarazová si položila ruce na spánky, dlaněmi před uši, a stiskla. Dokonce i její prsty cítily únavu, která tam vevnitř sídlila: přímo mezi dlaněmi - vyčerpání. Krátké mrknutí a ona upadla do relaxačního transu. Ruce na hlavě byly jedinými ohnisky, v nichž si uvědomovala materiální skutečnost.

Sto úderů srdce.

Tohle provozovala pravidelně od doby, co se to naučila jako dítě. Byla to jedna z jejích prvních benegesseritských dovedností. Přesně sto úderů srdce. Po všech těch letech cvičení je její tělo dokázalo odměřit automaticky jako podle vnitřního metronomu.

Když při čísle sto otevřela oči, cítila se lépe. Doufala, že bude moci ještě aspoň dvě hodiny pracovat, než ji únava znova přemůže. Těch sto úderů srdce jí v životě už přineslo roky bdění navíc.

Ovšem dnes se při myšlence na tenhle trik propadla hluboko do minulosti. Vrátila se do dětství, do školní ložnice, kde v noci Sestra proktorka procházela uličkami, aby se ubezpečila, že všechny zůstanou poslušně spát ve svých postelích.

Sestra Baramová, noční proktorka.

Tarazová si to jméno nevybavila už roky. Sestra Baramová byla malá a obtloustlá a byla to neúspěšná Ctihodná matka. Nebyl k tomu žádný viditelný důvod, ale Sestry lékařky a doktoři ze Súkovy školy na ní něco našli. Baramové nebylo nikdy povoleno pokusit se o melanžovou agonii. To, co o své vadě věděla, sdělovala celkem ochotně. Objevili to u ní, když jí bylo asi sedmnáct: periodické nervové chvění, které se projevovalo, když usínala. Byl to symptom něčeho hlubšího v ní, co také způsobilo, že byla sterilizována. Právě kvůli tomu chvění Baramová v noci špatně spala. Hlídat v ložnici byl tedy úkol, který jí byl přidělen celkem automaticky.

Baramová měla i jiné slabosti, které její nadřízené nezjistily. Dítě, které nemohlo spát a batolilo se do umývárny, mohlo občas zlákat Baramovou k šeptanému rozhovoru. Naivním otázkám se dostávalo většinou naivních odpovědí, ale občas Baramová prozradila i nějakou užitečnou vědomost. To ona naučila Tarazovou ten trik s relaxací.

Jednoho rána našla jedna ze starších dívek v umývárně Baramovou mrtvou. Chvění noční proktorky bylo symptomem fatální vady, což byl fakt důležitý především pro Genetické mistryně a jejich nekonečné záznamy.

Protože Bene Gesserit obvykle zařazoval "individuální výcvik smrti" až do vzdělání akolytek, a i to poměrně pozdě, byla Baramová první mrtvý člověk, kterého Tarazová kdy viděla. Tělo sestry Baramové našli ležet částečně pod umyvadlem, pravou tváří přitisknuté k dlaždicové podlaze, levou ruku měla zachycenou v trubkách pod umyvadlem. Snažila se své řítící se tělo ještě zvednout a při tom pokusu ji zastihla smrt, která poslední pohyb zvěčnila stejně jako hmyz chycený v jantaru.

Když sestru Baramovou obraceli, aby ji odnesli, Tarazová viděla červenou skvrnu v místě, kde byla tvář přitisknuta k podlaze. Denní proktorka to znamení vysvětlila s vědeckou praktičností. Tyto potenciální Ctihodné matky mohou jakoukoli zkušenost proměnit v údaje, kterých později, jako akolytky, využijí ve svých "konverzacích se smrtí".

Posmrtná bledost.

Teď když Tarazová seděla u svého stolu v Kapitule, už tolik roků vzdálená té události, musela použít svou přesně zaměřenou sílu koncentrace k tomu, aby tu vzpomínku zahnala a aby se mohla vrátit k práci, která před ní ležela. Tolik poučení. Její paměť byla tak děsivě plná. Bylo v ní uloženo tolik životů. Znovu se ujistila, že je naživu, když se podívala na práci před sebou. Má co dělat. Je jí zapotřebí. Tarazová se dychtivě sklonila nad svými úkoly.

K čertu s tím, že bylo nezbytné cvičit gholu na Gammu!

Ale u tohoto gholy to potřeba bylo. Obeznámenost se zemí, po které chodil, musela nutně předcházet obnovení jeho původní osobnosti.

Bylo moudré vyslat Burzmaliho do arény Gammu. Jestli Miles skutečně našel nějaký úkryt… jestli se teď někdy vynoří, bude potřebovat veškerou pomoc, které se mu může dostat. Znovu uvažovala, jestli je vhodný čas sehrát předzvěstnou hru. Bylo to tak nebezpečné! A Tleilaxané byli upozorněni, že bude možná zapotřebí jejich náhradního gholy.

"Připravte ho k dodání."

Její mysl přeskočila k problému Rakis. Ten hlupák Tuek měl být pečlivěji sledován. Jak dlouho ho může bez nebezpečí ztělesňovat Tvarový tanečník? To, jak se Odradová rozhodla přímo na místě, bylo ovšem správné. Postavila Tleilaxana do neudržitelné pozice. Podvod může být odhalen a Bene Tleilax se propadnou do propasti nenávisti.

Hra kolem plánu Bene Gesseritu byla teď velmi choulostivá. Už celé generace nabízeli rakiským kněžím vnadidlo spojenectví s Bene Gesseritem. Ale teď! Tleilaxané musejí brát v úvahu, že byli vybráni oni, ne kněží. Trojstranné spojenectví, které vytvořila Odradová, vedlo kněží k domněnce, že každá Ctihodná matka složí Přísahu poslušnosti Rozdělenému Bohu. Kněžská rada bude při myšlence na něco takového přímo koktat nadšením. Tleilaxané v tom samozřejmě viděli příležitost vytvořit monopol na koření a konečně ovládnout ten jediný zdroj, který byl na nich nezávislý.

Zaklepání na dveře řeklo Tarazové, že přišla její akolytka s čajem. Tak zněl trvalý příkaz pro dny, kdy Matka představená pracovala dlouho do noci. Tarazová se podívala na stolní časomíru, iksanský přístroj tak přesný, že se předběhne nebo zpozdí jen o vteřinu za století; 1.23,11.

Zavolala na akolytku, že může dál. Dívka, bledá plavovláska s chladně pozornýma očima, vstoupila a sklonila se, aby obsah svého tácu vyrovnala vedle Tarazové.

Tarazová si dívky nevšímala a dál upírala oči na práci, která jí dosud zbývala na stole. Ještě je tolik co dělat. Práce je mnohem důležitější než spánek. Ale hlava ji bolela a ona cítila výmluvnou otupělost jako po lehkém otřesu mozku, která jí řekla, že čaj jí příliš nepomůže. Pracovala tolik, až se ocitla ve stavu mentálního vyhladovění. To bude třeba napravit dřív, než bude schopná třeba jen vstát. Bolela ji ramena i záda.

Akolytka se chystala odejít, ale Tarazová jí pokynula, aby počkala. "Namasíruj mi záda, Sestro, prosím tě."

Vycvičené ruce akolytky pomalu uvolňovaly křečovitě stažené svaly na zádech Tarazové. Dobré děvče! Tarazová se při té myšlence usmála. Samozřejmě že je dobrá. Matce představené by přece ani jiná nemohla být přidělena.

Když dívka odešla, Tarazová seděla mlčky, hluboce zabraná v myšlenkách. Tak málo času. Proklínala každou minutu spánku. Ale uniknout se mu nedalo. Její tělo se nakonec nevyhnutelně dožadovalo svého. Přepínala se v poslední době tak, že vzpamatovat se nebude nijak snadné. Ignorovala čaj, který vedle ní stál, vstala a vyšla do chodby ke své maličké ložnici. U noční stráže nechala příkaz, aby ji vzbudili přesně v jedenáct, a úplně oblečená se natáhla na tvrdé lůžko.

Tiše vyrovnala dech, odizolovala své smysly od všech rušivých vlivů a upadla do mezifáze.

Spánek nepřišel.

Prošla celý svůj repertoár a spánek jí stále unikal.

Tarazová tam ležela dlouho a nakonec uznala, že nutit se ke spánku kteroukoli technikou, kterou má k dispozici, je marné. Mezifáze bude muset nejdřív vykonat své pomalé hojivé dílo. Její mysl mezitím stále pracovala.

Rakiské kněžstvo nikdy nepovažovala za hlavní problém. Kněží už byli uvězněni v náboženství a pomocí náboženství bude také možné je ovládnout. V Bene Gesseritu viděli především sílu, která může prosazovat jejich dogma. Jen ať si to myslí dál. Tahle návnada je oslepí.

Zatracený Miles Teg! Tři měsíce mlčení a ani od Burzmaliho žádná pozitivní zpráva. Spálená země, náznak startu nekorábu. Kam mohl Teg odletět? Ghola je možná mrtvý. Teg nikdy dřív nic takového neudělal. Starý spolehlivec. Proto si ho vybrala. Proto a pro jeho vojenské schopnosti a pro jeho podobu s vévodou Letem - pro všechny ty věci, které si v něm připravily.

Teg a Lucillová. Dokonalý tým.

A jestli ghola není mrtvý, je snad mimo jejich dosah? Dostali ho Tleilaxané? Útočníci z Rozptylu? Možné bylo ledacos. Starý spolehlivec. Mlčí. Je jeho mlčení významné? A pokud ano, co se jím snaží sdělit?

Všechny ty události na Gammu zaváněly spiknutím, zvlášť když jak Patrin, tak Schwangyuová byli mrtví. Mohl snad už kdysi dávno Tega na jeho místo vpašovat někdo z nepřátel Sesterstva? Nemožné! Jeho vlastní rodina byla zárukou, že takové pochyby jsou neopodstatněné. Tegova dcera a jeho rodina doma byly stejně zmateny jako všichni ostatní.

Už tři měsíce a ani jediné slovo.

Opatrnost. Varovala Tega, aby byl při ochraně gholy krajně opatrný. Teg viděl, že na Gammu číhá velké nebezpečí. Poslední zprávy od Schwangyuové to říkaly jasně.

Kam mohli Teg a Lucillová toho gholu zavézt?

Kde sehnali nekoráb? Spiknutí?

Tarazová se stále nemohla zbavit svých hlubokých podezření. Bylo to dílo Odradové? Ale kdo se s Odradovou spikl? Lucillová? Odradová a Lucillová se před tou krátkou schůzkou na Gammu nikdy nepotkaly. Nebo snad ano? Kdo se k Odradové nakláněl a dýchal stejný vzduch plný významných šepotů? Odradová nedala nic najevo, ale co to bylo za důkaz? O loajalitě Lucillové se nikdy předtím nepochybovalo. Obě perfektně plnily přidělené úkoly. Ale to by spiklenky dělaly také.

Fakta! Tarazová toužila po faktech. Postel pod ní šelestila, izolace smyslů se rozplývala, podlomena nejen zvuky vlastních pohybů, ale i obavami. Tarazová se rezignovaně znovu pustila do relaxace.

Relaxace a pak spánek.

Její představivostí, zamlženou vyčerpáním, se míhaly lodi z Rozptylu. Ztracení se vrátili v nesčetných nekorábech. Našel Teg svou kosmickou loď u nich? Tahle možnost se na Gammu i jinde zkoumala tak nenápadně, jak to jen šlo. Snažila se ty imaginární lodi počítat, ale odmítaly postupovat spořádaně, jak to bylo pro navození spánku nezbytné. Tarazová se na lůžku ani nepohnula, ale její pozornost se náhle prudce zbystřila.

Nejhlubší část její mysli se snažila něco jí odhalit. Únava zablokovala spojení, ale teď - posadila se, úplně probuzená.

Tleilaxané obchodují s lidmi, kteří se vracejí z Rozptylu. S těmi děvkami Ctěnými matre i s navrácenými Tleilaxany. Tarazová vycítila za všemi těmi událostmi jediný záměr. Ztracení se nevrátili jen z obyčejné zvědavosti na své kořeny. Běžná stádní touha sjednotit zase celé lidstvo by je nestačila přivést zpátky. Ctěné matre zjevně přišly s dobyvačnými sny.

Ale co když Tleilaxané vyslaní do Rozptylu s sebou nenesli tajemství regeneračních nádrží? Co pak? Melanž. Ty děvky s oranžovýma očima zjevně používaly nedostatečnou náhražku. Lidé z Rozptylu možná nerozřešili záhadu regeneračních nádrží. Ale určitě o nádržích věděli a snažili se je znovu vytvořit. Ale jestli se jim to nepovedlo - melanž!

Začala tuto možnost zkoumat.

Ztraceným došla skutečná melanž, kterou si jejich předkové vzali s sebou do Rozptylu. Jaké zdroje pak měli? Červy na Rakis a původní Bene Tleilax. Ty děvky by se neodvážily odhalit, o co mají opravdu zájem. Jejich předkové věřili, že červy není možno přenést jinam. Bylo by možné, že Ztracení našli planetu vhodnou pro červy? Samozřejmě že to je možné. Aby odvrátili pozornost, začali obchodovat s Tleilaxany. Ale jejich skutečným cílem je Rakis. Nebo to může být naopak.

Přenosné bohatství.

Viděla Tegovy zprávy o tom, jak se na Gammu hromadí bohatství. Někteří z těch, kteří se vraceli, měli ražené peníze a jiné směnitelné žetony. Tolik bylo z bankovních aktivit zřejmé.

Ale jaká existuje cennější měna než koření?

Bohatství. To je ono, samozřejmě. A ať je platidlo jakékoli, dohadování už začalo.

Tarazová si uvědomila, že před jejími dveřmi se ozývají nějaké hlasy. Akolytka ze stráže spánku se tam s někým přela. Hlasy byly tlumené, ale Tarazová slyšela dost, aby byla ve střehu.

"Dala příkazy, aby ji nikdo nebudil dřív než pozdě dopoledne," protestovala strážkyně spánku.

Někdo jiný šeptal: "Říkala, že chce vědět, jakmile se vrátím."

"Říkám ti, že je hrozně unavená. Potřebuje -"

"Potřebuje, aby se její rozkazy plnily! Řekni jí, že jsem zpátky!"

Tarazová se posadila a spustila nohy přes okraj lůžka. Položila je na podlahu. Bohové! Jak ji bolí kolena. A bolelo ji také to, že nedokáže určit, komu patří ten šepot, kdo je ten člověk, co se hádá s její stráží.

Čí návrat jsem to… Burzmali!

"Jsem vzhůru!" zavolala Tarazová.

Dveře se otevřely a strážkyně spánku nahlédla dovnitř. "Matko představená, Burzmali se vrátil z Gammu."

"Hned ho pošli dovnitř!" Tarazová aktivovala luminu u čela lůžka. Její žluté světlo zahnalo temnotu pokoje.

Burzmali vešel a zavřel za sebou dveře. Aniž by mu co řekla, stiskl tlačítko zvukové izolace na dveřích a všechny vnější zvuky zmizely.

Soukromí? To znamená, že má špatné zprávy.

Vzhlédla k Burzmalimu. Byl to nevysoký, štíhlý muž s ostře trojúhelníkovitým obličejem, zužujícím se k úzké bradě. Světlé vlasy měl sčesané přes vysoké čelo. Jeho široko posazené zelené oči byly bystré a pozorné. Vypadal příliš mladý na to, aby měl zodpovědnost bašára, ale koneckonců Teg na Arbeloughu vypadal ještě mladší. Všichni stárneme, kruci. Přinutila se uvolnit se a důvěřovat faktu, že tohoto muže cvičil sám Teg a vyjádřil v něj plnou důvěru.

"Tak mi ty špatné zprávy pověz," pobídla ho Tarazová.

Burzmali si odkašlal. "Po bašárovi a jeho skupině není pořád ještě na Gammu ani stopa, Matko představená." Měl temný, mužný hlas.

A to ještě není to nejhorší, pomyslela si Tarazová. Viděla na Burzmalim jasné známky nervozity.

"Pověz mi to celé," přikázala. "Předpokládám, že jste dokončili průzkum rozvalin Pevnosti."

"Nikdo nepřežil," řekl. "Útočníci byli důkladní."

"Tleilaxané?"

"Je to možné."

"Pochybuješ o tom?"

"Útočníci používali tu novou iksanskou výbušninu, 12-Uri. Myslím… myslím, že ji možná použili proto, aby nás zmátli. A v lebce Schwangyuové se našli díry po mechanické mozkové sondě."

"Co Patrin?"

"Přesně jak Schwangyuová ohlásila. Vyhodil sám sebe do povětří v té klamné lodi. Identifikovali ho podle zbytků dvou prstů a jednoho nedotčeného oka. Nezbylo z něj nic, co by se dalo zkoumat."

"Ale máš svoje pochybnosti! Tak mi je řekni!"

"Schwangyuová nechala vzkaz, který jsme mohli přečíst jen my."

"Mezi známkami opotřebení na nábytku?"

"Ano, Matko představená, a -"

"To znamená, že věděla, že bude napadena, a měla čas zanechat vzkaz. Viděla jsem tvou předešlou zprávu o tom, jak byl útok ničivý."

"Byl rychlý a mohutný. Útočníci se ani nepokoušeli brát zajatce."

"Co vzkázala?"

"Děvky."

Tarazová se pokusila skrýt šok, i když to slovo vlastně čekala. Snaha zůstat klidná skoro vyčerpala její síly. To bylo hodně zlé. Tarazová si dopřála hluboký povzdech. Schwangyuová byla až do konce v opozici. Ale pak, když viděla blížící se katastrofu, rozhodla se správně. Protože věděla, že zemře, aniž by měla možnost přenést své vzpomínkové životy na jinou Ctihodnou matku, zachovala se podle té nejzákladnější loajality. Když nemůžeš udělat nic jiného, vyzbroj své Sestry a zklam nepřítele.

Takže Ctěné matre jednaly!

"Pověz mi o hledání gholy," přikázala Tarazová.

"Nebyli jsme tam první pátrači, Matko představená. Okolo bylo hodně dalších ožehnutých stromů, skal a keřů."

"Ale byl to nekoráb?"

"Známky nekorábu."

Tarazová pro sebe kývla. Tichý vzkaz od starého spolehlivce?

"Jak podrobně jste oblast zkoumali?"

"Jen jsem přes ni přeletěl při běžné cestě z jednoho místa na jiné."

Tarazová pokynula Burzmalimu, aby se posadil na židli v nohách jejího lůžka. "Posaď se a uvolni se. Chci, abys mi zkusil něco odhadnout."

Burzmali se opatrně svezl na židli. "Odhadnout?"

"Byl jsi jeho nejmilejší student. Chci, aby sis představil, že jsi Miles Teg. Víš, že musíš dostat gholu pryč z Pevnosti. Úplně nedůvěřuješ nikomu, dokonce ani Lucillové. Co bys udělal?"

"Samozřejmě něco nečekaného."

"Samozřejmě."

Burzmali si mnul špičatou bradu. Nakonec řekl: "Věřím Patrinovi. Tomu věřím plně."

"Tak dobře, ty a Patrin. Co uděláte?"

"Patrin se na Gammu narodil."

"O tom jsem sama taky přemýšlela," kývla.

Burzmali hleděl na podlahu před sebou. "Patrin a já si připravíme pohotovostní plán dávno předtím, než je ho zapotřebí. Vždycky si připravuji náhradní způsoby řešení problémů."

"Výborně. A teď ten plán. Co uděláš?"

"Proč se Patrin zabil?" zeptal se Burzmali.

"Jsi si jistý, že to udělal?"

"Viděla jsi zprávy. Schwangyuová a několik dalších si tím byli jistí. Já to přijímám. Patrin byl tak loajální, že by to pro svého bašára udělal."

"Pro tebe! Ty jsi teď Miles Teg. Jaký plán jste ty a Patrin sestavili?"

"Neposlal bych záměrně Patrina na jistou smrt."

"Ledaže?"

"Patrin to udělal o své vlastní vůli. Mohl by to udělat, pokud by základ toho plánu vymyslel on a ne… já. Mohl by to udělat, aby mě chránil, aby si byl jistý, že nikdo ten plán neodhalí."

"Jak mohl Patrin přivolat nekoráb, aniž bychom o tom věděli?"

"Patrin byl na Gammu doma. Jeho rodina tam žije už od dob, kdy to ještě byla Giedi Prima."

Tarazová zavřela oči a odvrátila hlavu od Burzmaliho. Burzmali tedy sledoval stejnou lákavou stopu, jakou ve své mysli zkoumala ona. Známe Patrinův původ. Jaký význam má to spojení s Gammu? Její mysl o tom odmítla spekulovat. Takhle to dopadá, když se člověk přespříliš unaví! Znova se podívala na Burzmaliho.

"Našel Patrin nějaký způsob, jak se tajně spojit s rodinou a starými přáteli?"

"Zkoumali jsme každý kontakt, který jsme dokázali najít."

"Můžeš si být jistý, že jste je nevysledovali všechny."

Burzmali pokrčil rameny. "Samozřejmě že ne. To jsem ani nepředpokládal."

Tarazová se zhluboka nadechla. "Vrať se na Gammu. Vezmi s sebou tolik lidí, kolik jich Bezpečnost může postrádat. Řekni Bellondové, že je to můj rozkaz. Musíš nasadit agenty úplně všude. Zjisti, koho Patrin znal. Kdo z jeho rodiny je ještě naživu? Přátelé? Vyšťourejte je."

"To způsobí pozdvižení, ať už budeme jakkoli opatrní. Dozvědí se to i jiní."

"To se nedá nic dělat. A Burzmali!"

Už stál. "Ano, Matko představená?"

"Pokud jde o ty ostatní pátrače: musíte si před nimi udržet náskok."

"Můžu použít navigátora Gildy?"

"Ne!"

"Tak jak -"

"Burzmali, co když Miles a Lucillová a náš ghola jsou pořád ještě na Gammu?"

"Už jsem ti řekl, že nepřijímám myšlenku, že by odletěli v nekorábu!"

Dlouho bylo ticho. Tarazová si prohlížela muže stojícího v nohou jejího lůžka. Vycvičil ho Miles Teg. Oblíbený student starého bašára. Co asi Burzmalimu napovídá jeho trénovaný instinkt?

Tiše ho pobídla: "No?"

"Gammu byla Giedi Prima, patřila Harkonnenům."

"A co ti to říká?"

"Byli bohatí, Matko představená. Velice bohatí."

"Takže?"

"Dost bohatí, aby dokázali tajně postavit nemístnost - možná dokonce i větší neprostor."

"Nejsou o tom žádné záznamy! Iks nikdy ani vzdáleně nenaznačil něco takového. Nikdy na Gammu neprováděli průzkum pro…"

"Úplatky, nákupy přes prostředníka, složitá doprava," řekl Burzmali. "Časy Hladomoru byly bouřlivé a před nimi byla všechna ta tisíciletí Tyrana."

"V těch Harkonnenové drželi hlavy pěkně skloněné, nebo o ně přišli. Ale přesto tu možnost připouštím."

"Záznamy se mohly ztratit," podotkl Burzmali.

"Ne u nás ani u ostatních vlád, které přežily. Co tě vede k podobným úvahám?"

"Patrin."

"Aha."

Rychle dodal: "Kdyby byla objevena taková věc, tak někdo, kdo se na Gammu narodil, by o ní mohl vědět."

"Ale kolik by takových bylo? Myslíš, že by dokázali takové tajemství zachovat po… Ano! Už chápu, jak to myslíš. Kdyby to bylo tajemství Patrinovy rodiny…"

"Neodvážil jsem se nikoho z nich na to zeptat."

"Samozřejmě že ne! Ale kde bys hledal… aniž bys upozornil…"

"Na tom místě v horách, kde zůstaly stopy po nekorábu."

"Budu chtít, abys tam jel osobně!"

"Nebylo by snadné utajit to před špehy," souhlasil. "Leda bych jel s velmi malou jednotkou a zdánlivě za jiným účelem."

"Za jakým účelem?"

"Abych vztyčil náhrobní kámen za svého starého bašára."

"A naznačil tak, že víme, že je mrtvý? Ano!"

"Už jsi přece požádala Tleilaxany o náhradního gholu."

"To bylo prosté bezpečnostní opatření a není podstatné… Burzmali, tohle je krajně nebezpečné. Pochybuji, že dokážeme zmást lidi toho druhu, jací tě na Gammu sledují."

"Já i ti lidé, které s sebou vezmu, budeme muset truchlit dramaticky a věrohodně."

"To, co je věrohodné, nemusí ještě přesvědčit ostražitého pozorovatele."

"Nevěříš snad mé loajalitě a loajalitě těch, které s sebou vezmu?"

Tarazová zamyšleně stiskla rty. Připomněla si, že upevňování loajality je věc, kterou se Sestry naučily od Atreidů a ještě ji vylepšily. Uměly vytvářet naprosto oddané lidi. Burzmali a Teg byli dva vynikající příklady.

"Možná to vyjde," souhlasila Tarazová. Zamyšleně hleděla na Burzmaliho. Tegův oblíbený student může mít pravdu!

"Tak tedy půjdu," řekl Burzmali. Obrátil se k odchodu.

"Ještě počkej," zadržela ho Tarazová.

Burzmali se otočil. "Všichni se důkladně prosytíte šérou. A pokud vás zajmou Tvaroví tanečníci - ti noví! - musíte si spálit vlastní hlavy nebo je roztříštit. Udělejte příslušná bezpečnostní opatření."

Náhle vystřízlivělý výraz v Burzmaliho tváři Tarazovou uklidnil. Na chvilku byl na sebe pyšný. Raději ať ho to trochu přejde. Ještě by začal být neopatrný.

Informace

Bibliografické údaje

e-kniha

Kompletní kniha ke stažení (ePub, PDF):

  • 13. 5. 2023