Opona: Poirotův poslední případ (Agatha Christie)

Podpořte LD sdílením:

Share

Ukázky

18. kapitola

1

Těžko se mi o tom píše.

Snažím se na to myslet co nejméně, chápete. Hercule Poirot je mrtev — a s ním zemřel i kus Arthura Hastingse.

Sdělím vám jen holá fakta beze všeho přikrašlování. Na víc nemám sílu.

Zemřel, jak říkali, smrtí přirozenou. Tedy na srdeční záchvat. Podle Franklinových slov přesně tak, jak Franklin předpokládal, že zemře. Ten záchvat nepochybně vyvolala zpráva o Nortonově smrti. Jakýmsi nedopatřením se stalo, že u lůžka neměl nitroglycerínové tablety.

Bylo to nedopatření? Odstranil je někdo záměrně? Ne, za tím muselo vězet něco jiného. X nemohl počítat, že Poirot dostane srdeční záchvat.

Abyste rozuměli, odmítám tvrzení, že Poirot zemřel přirozenou smrtí. Byl zavražděn, stejně jako byl zavražděn Norton, jako byla zavražděna Barbara Franklinová. Nevím, proč byli zavražděni, a nevím, kdo je zabil.

Nortonova smrt byla prošetřována, výrok zněl sebevražda. Policejní lékař se pozastavil nad jedinou věcí, totiž že se sebevrazi obvykle nestřílejí přesně doprostřed čela. Ale byl to jen stínek pochybnosti. Celá ta záležitost byla tak jasná! Dveře zamčeny zevnitř, klíč v kapse mrtvého, na oknech okenice, pistole v jeho ruce. Norton si někdy stěžoval na bolesti hlavy a v po slední době prý mu nevyšly nějaké spekulace. Dost chabé důvody pro sebevraždu, ale nějak ji zdůvodnit museli.

Pistole byla zjevně jeho. Za jeho pobytu ve Styles ji pokojská dvakrát viděla ležet na jeho toaletním stolku. Tak to tedy bylo. Další krásně zinscenovaný zločin, jako vždy bez možnosti jiného výkladu.

V souboji mezi Poirotem a X zvítězil X.

Teď už záleželo jenom na mně.

Zašel jsem do Poirotova pokoje a odnesl si jeho kazetu.

Věděl jsem, že mě určil vykonavatelem své závěti, měl jsem k tomu tedy plné oprávnění. Klíček měl zavěšený na krku.

Ve svém pokoji jsem kazetu otevřel.

Ztuhl jsem překvapením. Písemné zpracování případů X zmizelo. Když dva dny předtím Poirot přede mnou kazetu otevřel, ještě jsem je viděl. Byl to důkaz, pokud mi ještě byl nějaký důkaz co platný, že X zasáhl. Papíry buď zničil sám Poirot (více než nepravděpodobné), nebo je odstranil X.

X. X. Ten zatracený X.

Kazeta však nebyla prázdná. Zapamatoval jsem si Poirotův slib, že v ní najdu nějaká vodítka, jejichž smysl X nepochopí.

Jaká to byla vodítka?

Kazeta obsahovala výtisk jedné Shakespearovy hry, Othella, malé levné vydání. Druhá kniha byl John Fergueson od St. Johna Ervina. V třetím jednání bylo jedno místo založené.

Nechápavě jsem zíral. Ty dvě knihy mi tedy Poirot zanechal jako klíč k našemu případu — a mně neříkaly vůbec nic!

Co z nich mám vyvodit?

Nebyl jsem schopen přijít na nic jiného, než že musím objevit nějaký kód. Kód založený na těch dvou hrách.

Ale je-li má domněnka správná, jak mám na ten kód přijít?

Nikde nebylo zatrženo ani slůvko, ani písmeno, vůbec nic. Marně jsem si lámal hlavu.

Pozorně jsem si pročetl třetí jednání Johna Ferguesona. Rozehrává se v něm obdivuhodná, napínavá scéna, v níž má dlouhý výstup „vyšinutý“ Clutie John a která končí tím, že mladší Fergueson jde vyhledat muže, který ublížil jeho sestře. Mistrovská kresba charakteru — ale nemohl jsem se přece domýšlet, že mi Poirot ty hry předal, abych si tříbil literární vkus!

A potom, jak jsem obracel listy, vyklouzl z knihy proužek papíru. Byla na něm věta napsaná Poirotovou rukou:

Promluvte se sluhou Georgem.

No, to už bylo něco. Klíč ke kódu — pokud vůbec existuje nějaký kód — má patrně George. Musím si zjistit jeho adresu a zajet za ním.

Ale napřed mě čekala smutná povinnost svého drahého přítele pohřbít.

Tady ve Styles žil v první době, když přišel do naší země. Tady také bude nakonec odpočívat.

Judith ke mně byla v ty dny velice milá.

Strávila se mnou hodně času a pomáhala mi všechno zařídit. Byla laskavá a plná porozumění. Také Elizabeth Coleová a Boyd Carrington se ke mně chovali pozorně.

Elizabeth Coleové se Nortonova smrt dotkla méně, než bych byl čekal. Pokud pociťovala hluboký žal, nechávala si to pro sebe.

A tak všechno končilo...

Informace

Bibliografické údaje

e-kniha

Kompletní kniha ke stažení (ePub, PDF, MOBI):

  • 13. 5. 2023