expresionismus

[1.1.1888-2.2.1946] Český novinář, publicista, reportér, humoristicko-satirický spisovatel, dramatik, autor písňových textů a kabaretiér, představitel demokratického proudu. Vlastním jménem Eduard Schmidt. Eduard Bass se narodil v Praze první den roku 1888, jako syn majitele kartáčnické firmy na Smíchově. V roce 1905 ukončil studia na staroměstské obchodní akademii. Po prázdninách podnikl cestu na zkušenou do Belgie a po návratu šel studovat chemii...

Více
  • 30. 4. 2023

[15.9.1867-12.2.1958] Básník Petr Bezruč, vlastním jménem Vladimír Vašek, se narodil roku 1867 v Opavě. Jeho otec byl středoškolským profesorem a známým slezským buditelem. Roku 1873 byl Bezručův otec přeložen do Brna, kde Vladimír navštěvoval Slovanské gymnázium. Náhlá smrt otce roku 1880 zhoršila finanční situaci rodiny. Z tohoto důvodu a z pocitu beznaděje a marnosti Vladimír nedokončil studia klasické filologie v...

Více
  • 30. 4. 2023

[2.12.1886-7.4.1962] Přední představitel katolického proudu v české meziválečné literatuře, básník, prozaik, esejista, dramatik, autor knih pro děti. Durychův otec byl žurnalista, pocházel z rodiny, jejíž příslušníci se po několik generací zabývali broušením drahokamů. Zároveň působili v Turnově jako kostelníci a vůdcové procesí. Od dětství byl tedy Durych vychováván v duchu katolictví. Jaroslav Durych ještě jako chlapec ztratil oba rodiče a...

Více
  • 30. 4. 2023

[3.10.1901-27.10.1949] Narodil se roku 1901 na brněnském předměstí Husovice v rodině textilního dělníka. Jeho rod pocházel z Kunštátu na Českomoravské vrchovině, kam se vracel a o níž rád psal. Když bylo Halasovi osm roků zemřela mu matka. Otec se s rodinou přestěhoval do Svitávky u Blanska a brzy potom (1910) se znovu oženil. V roce 1914 se opět stěhovali do...

Více
  • 30. 4. 2023

[8.7.1891-21.6.1945] Josef Hora se narodil 8. července 1891 v Dobříni u Roudnice. Pocházel z rolnické rodiny. Po maturitě na roudnickém gymnáziu začal se studiem práv na Karlově univerzitě. Po jeho absolvování se věnuje literatuře a žurnalistice. Pracuje v Právu lidu (1918-20), Rudém právu (1920-29) a Českém lidu (1929-40). V letech 1929-32 vydával vlastní časopis Plán, revue pro literaturu, vědu a...

Více
  • 30. 4. 2023

[17.9.1910-1.3.1971] František Hrubín byl tvůrcem české milostné a přírodní lyriky, autorem veršů a pohádek pro děti, prozaikem, dramatikem i překladatelem. František Hrubín se narodil v rodině stavitele. Za 1. světové války žil s celou rodinou u dědečka v Lešanech v Posázaví, kde vychodil i obecnou školu. Vracel se sem pak celý život, posázavská krajina silně ovlivnila jeho dílo. V Praze...

Více
  • 30. 4. 2023

[6.5.1899-27.2.1943] Český spisovatel a žurnalista. Publikoval také pod pseudonymy José Espanillo, Petr Talský. Narodil se roku 1899 v Městci Králové v rodině s velkou kulturní tradicí (otec – překladatel z angličtiny a severských jazyků, matka – harfenistka Národního divadla). Karel Schulz studoval práva, později medicínu. Z existenčních důvodů studia přerušil a stal se členem brňenské redakce Lidových novin, kde působil...

Více
  • 30. 4. 2023

[19.1.1877-1.7.1952] Básník, spisovatel a dramatik Fráňa Šrámek se narodil roku 1877 v Sobotce jako syn berního úředníka. Brzy na to se Šrámkova rodina odstěhovala do Zbiroha a potom do Písku. Zde Šrámek studoval gymnázium, po maturitě přešel do Prahy na práva. Ta však nedokončil, protože se věnoval literatuře. Šrámek patřil k Neumannově anarchistické skupině kolem časopisu Nový kult. Pro účast...

Více
  • 30. 4. 2023

[23.6.1891-12.5.1942] Vladislav Vančura byl tvůrcem jazykově experimentujících poetických próz z historie i současnosti, dramatik, filmový scénárista. Narodil se roku 1891 v Háji u Opavy. Po otci Vančura pocházel ze starého protestantského rodu písmáků. Dětství prožil v Davli, kde byl otec hospodářským správcem. V dospívání hledal obtížně životní orientaci. Docházel na gymnázium v Benešově u Prahy, studium však na čas přerušil....

Více
  • 30. 4. 2023

[29.3.1900-3.1.1924] Jiří Wolker byl český básník, člen Literární skupiny a Devětsilu. Byl nejnadanějším představitelem proletářské poezie. Narodil se roku 1900 v Prostějově, kde vystudoval gymnázium, poté studoval na přání svého otce (bankovního úředníka) práva v Praze, přičemž zároveň navštěvoval literární přednášky. Byl politicky činný v komunistické straně. Za svých pražských studií práv poznal Wolker dělnickou bídu, která byla později častým...

Více
  • 30. 4. 2023