Ján Kollár

Podpořte LD sdílením:

Share

[29.7.1793-24.1.1852]

Životopis

Slovenský básník, sběratel lidové slovesnosti, estetik, jazykovědec a evangelický kněz Ján Kolár se narodil roku 1793 v Mošovcích v rodině rolníka. Jeho otec neměl porozumění pro Kollárovu touhu po vzdělání. V letech 1807–1809 studoval mladý Kolár v Kremnici, po návratu domů ho dal otec vyučit řezníkem. To se však Jánu Kolárovi nelíbilo, proto odešel z domova.

Ján Kolár studoval v Mošovcích, Kremnici, Banské Bystrici a v letech 1812 – 1815 na evangelickém lyceu v Bratislavě. Studium ukončil v letech 1817–1819 v německém městě Jena. Pobyt v Německu ovlivnil jeho život. Kromě získaných vědomostí z oblasti filozofie, historie, estetiky, teologie a přírodovědy si upevnil slovanské povědomí. V Německu také poznal svoji budoucí ženu Frederiku Wilhelminu Schmidtovou, dceru německého pastora.

Ze studií se vrátil Ján Kolár do tehdejšího Uherska a nastoupil na místo evangelického faráře v Pešti. Zde působil až do roku 1849, kdy se stal profesorem slovanské archeologie na vídeňské univerzitě.

Ján Kolár literárně debutoval sbírkou Básně, ze které byly po zásahu cenzury vyřazeny některé vlastenecké básně. Nesouhlasil se snahou osamostatnit slovenštinu. Vycházel z myšlenky o existenci jediného československého kmene, který by měl podle Kolára používat jako spisovný jazyk češtinu, která měla přijmout i mnohé prvky slovenského nářečí, čímž se dostal do sporu s mladší generací slovenských spisovatelů, vedených Ľudovítem Štúrem.

Ján Kolár zemřel počátkem roku 1852 ve Vídni, teprve na počátku 20. století bylo jeho tělo převezeno do Prahy.

Dílo

Poezie a písně

 • Nárek nad súčasnými pomermi v Uhorsku, 1811-1812
 • Básně Jána Kollára, 1821
 • Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku, 1823
 • Písně světské lidu slovenského v Uhřích, 1827
 • Písně světské Slováků v Uhrách, jak pospolitého lidu, tak i vyšších stavů, 1834-1835
 • Slávy dcera, 1824 (anotace a ukázky)
 • Výklad čili přímětky a vysvětlivky ku Slávy dceře, 1832
 • Národnie spievanky I., 1834
 • Národnie spievanky II., 1835
 • Díla básnická Jana Kollára ve dvou dílích, 1845
 • Zpěvánky, 1952

Vědecké a pedagogické

 • Něco o pomaďařování Slovanů v Uhrách, 1821
 • Myšlénky o libozvučnosti řeči vůbec, obzvláště československé, 1823
 • Jmenoslov čili slovník osobných jmen rozličných kmenů a nářečí národu slovenského, 1828
 • Rozpravy o slovanské vzájemnosti, 1929
 • Rozpravy o jmenách, počátkách i starožitnostech národu slavského a jeho kmenů, 1830
 • O literárnej vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slávskými, 1836
 • O literárnej vzájomnosti medzi rozličnými kmeňmi a nárečiami slovanského národa, 1837
 • Sláva bohyně a původ jména Slavův čili Slavjanův, 1839
 • Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky, 1846
 • O kníhtlačiarstve, 1948
 • Staroitalia slavjanská, o osídľovaní severného Talianska Slovanmi / Staroitalia slavjanská aneb Objevy a důkazy živlů slavských v zeměpisu, v dějinách a v bájesloví, 1853
 • Čítanka, aneb Kniha k čítání pro mládež ve školách slovanských v městech a dědinách, 1825
 • Šlabikář pro dítky, 1826
 • O literárnej vzájomnosti, 1954
 • O reč a národ, 1973

Kazatelské

 • Dobré vlastnosti národu slovanského, 1822
 • Nedělní, svátečné a příležitostné kázně a řeči, 1831 (2 díly)

Cestopisy

 • Cestopis obsahující cestu do Horní Itálie a odtud přes Tyrolsko a Bavorsko, se zvláštním ohledem na slavjanské živly roku 1841 konanou, 1843
 • Cestopis druhý a Paměti z mladších let života, 1863
 • Druhá cesta do Vlach, 1844
 • Cestopis do horní Itálie, 1907

Ostatní

 • Prózy, 1956
 • Vlastenec, 1963
 • Vrúcna ľúbosť: Z ľúbostnej korešpondencie Jána Kollára, Jána Chalupku a Andreja Sládkoviča, 1984
 • Pamäti z mladších rokov života, 1997
 • Dielo, 2009

Citáty

Lúčenie ešte nie je strata.

Láska je zárodok všetkých veľkých činov.

Nepredvídateľné nie je vymyslené, vyfantazírované či vysnené, ale bezmocne skutočné.

Ján Kollár

e-knihy

Zobrazen jediný výsledek

 • 30. 4. 2023